Kontrola finančních prostředků v Senátu PČR

Sdělení Kanceláře Senátu:

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, která se týkala finančních prostředků užitých v souvislosti s činnosti Senátu PČR

Od listopadu 1998 do dubna 1999 proběhla v Kanceláři Senátu druhá kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Závěry konstatují, že převážná část dříve zjištěných nedostatků, které se týkaly zejména zadávání veřejných zakázek při rekonstrukci sídla Senátu, byla odstraněna. Vedení Kanceláře Senátu přijalo na základě předchozí kontroly řadu opatření. Ujasněny byly hlavně vztahy se společností KDM, hlavním dodavatelem rekonstrukce objektů Valdštejnského paláce, kde dodatek ke smlouvě zúžil a přesně vymezil předmět činnosti a precizoval platební podmínky. Při namátkové kontrole veřejných zakázek uskutečněných v roce 1997 a 1998 bylo kontrolní skupinou NKÚ konstatováno, že od roku 1998 již k žádnému nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek nedošlo.

Květa Kozáková, tisková tajemnice Kanceláře Senátu

Klíčová slova Senát

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.