B.I.G. EXPERT oceňuje nejlepší

Sdělení společnosti B.I.G. P.R.:

Setkání investičních odborníků

Pět let existence dnes oslaví projekt B.I.G. Expert, který každý týden poskytuje kvalifikovaný odhad budoucího vývoje cen akcií, kursů dolaru a eura a úrokových sazeb PRIBOR na stránkách burzovní přílohy Hospodářských novin a v mezinárodní informační síti REUTERS.

Projekt, rozdělený do dvou týdenních statistik - B.I.G. Expert - Akcie a B.I.G. Expert - Měny, úrokové míry, je organizován společností B.I.G. Prague, na jejíž www stránkách se lze s odhady expertů z renomovaných společností rovněž seznámit.

Na dnešním setkání budou oceněny společnosti, jejichž experti v roce 1998 v rámci statistiky B.I.G. Expert - Akcie nejlépe odhadovali budoucí krátkodobý vývoj cen hodnocených akcií.

Společnostem CA IB Securities a OFT BROKERS, které dosáhly nejvyššího celoročního výnosu za rok 1998, bude předán diplom a cena. K nahlédnutí zde budou také výsledky pravidelného čtvrtletního vyhodnocení krátkodobého (první čtvrtletí 1999) a dlouhodobého (srpen až říjen 1998) odhadování v rámci této statistiky a přehled výsledků statistiky Měny, úrokové míry za část roku 1998 (od jejího vzniku 19. října 1998 do konce roku) a za první čtvrtletí 1999.

Projekt B.I.G. Expert

Projekt B.I.G. Expert, který připravuje firma B.I.G. Prague (Business Information Group), poskytuje odborné i laické veřejnosti systematickou informaci o názorech vybraných investičních odborníků na vývoj nejobchodovanějších cenných papírů na Burze cenných papírů v Praze (statistika Akcie) a na vývoj vybraných ukazatelů peněžního trhu (statistika Měny, úrokové míry). Časové horizonty doporučení jsou jeden měsíc pro krátkodobé hodnocení a šest měsíců pro dlouhodobé hodnocení.

Účastníky projektu jsou odborníci z významných investičních společností, bank a brokerských firem. Jednou za čtvrt roku jsou vyhodnocováni porovnáním skutečného vývoje - ve statistice Akcie ceny hodnocené akcie - a jejich odhadů.

Svá doporučení cenného papíru odborníci vyjadřují pěti stupni, které znamená imaginární investici v maximální hodnotě 100 peněžních jednotek. Porovnáním "investice" experta a vývoje ceny hodnocené akcie expert docílí určitého výnosu či ztráty, které jsou za všechny cenné papíry, ke kterým se ve vyhodnocovaném období vyjadřoval, kumulovány na jeho "konto". Při sestavování pořadí je rozhodující průměrný výnos na jeden týden tipování, který expert získá.

Markéta Höfferová, B.I.G. Prague, Opletalova 55, 111 84 Praha 1, tel.: (02) 21602164, fax: (02) 24229771, email: marketa.hofferova@big-prague.cz

Klíčová slova B.I.G. Expert

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.