Evropští investoři si zvykají na investice online

S odvoláním na nedávné zrychlení primárních emisí akcií (IPO) v kontinentální Evropě Steven H. Burnham, obchodní ředitel v Herzog Heine International, dnes konstatoval, že se objevuje hybný moment, který by měl být budován směrem k plnému rozvoji evropských kapitálových trhů.

"Nedávná spolupráce mezi London Stock Exchange a Deutsche Börse, kterou bylo možno před několika lety možno pouze těžko předvídat, naznačuje pevnost sil pro změnu v současnosti se zmítajících evropských kapitálových trhů," řekl Burnham. "Evropští investoři nyní objevují jev investování online, který zametl americké trhy. Věříme, že zkušenosti s online přijdou do Evropy mnohem dříve, než se nyní předpokládá a způsobí zemětřesení na evropských kapitálových trzích."

Burnham dodal: "Investování online klade mimořádné požadavky na obchodovací systémy při poskytování automatického provádění. Tato technologie, která byla průkopnicky zavedena na trhu Nasdaq naší mateřskou společností Herzog Heine Geduld, je zaváděna organizací Herzog v Evropě, aby poskytla přístup na americké a evropské kapitálové trhy."

Burnham řekl: "Nabytá práva evropského makléřského společenství zvýhodňují centrální omezené objednávkové knihy, které chrání jejich zdroje toku objednávek a odborné funkce před konkurencí. Avšak jediným způsobem, který bude evropské trhy rozvíjet dostatečně rychle, aby čelily rostoucí poptávce, je posílit konkurenceschopné systémy mnoha tvůrců trhu, jako je Nasdaq, které spoléhají na soukromé firmy, že zlepší efektivnost trhu. V systému mnoha tvůrců trhu taženém kursy se trhy vyvíjí rychle, protože tvůrci trhu zlepšují své zákaznické služby a rozvíjení nezbytnou technologii, aby mohli agresivně konkurovat toku zakázek. Ty evropské trhy, které posílily konkurenční schopnost povedou všechny ostatní do 21. století."

Jako povzbuzující vývoj byly Burnhamem citovány rozvoj Xetra na Deutsche Börse a současné snahy EASDAQ o zřízení elektronického přístupu ke kursům. Burnham předsedá Výboru EASDAQ pro rozvoj trhu.

Herzog Heine Geduld International tvoří trhy u několika stovek akcií obchodovaných na London Stock Exchange a u všech akcií obchodvaných na EASDAQ. Americká mateřská společnost firmy Herzog Heine Geduld je členem New York Stock Exchange a vedoucím tvůrce trhu v Nasdaq.

ots Original Text Service: Herzog Heine Geduld International Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Steven H. Burnham z Herzog Heine Geduld International, 0171-979-2000; nebo Rick Matthews z Rubenstein Associates, Inc., 212-843-8007

Klíčová slova burzy-Burnham

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.