77 % rodičů vnímá umělou inteligenci jako prospěšnou, zjistil výzkum společnosti Logiscool

Celkem 77 % rodičů dětí ve věku 6 až 14 let vnímá umělou inteligenci pozitivně a 80 % z nich chce, aby se ji děti učily ovládat i mimo školu. To jsou základní výsledky výzkumu, který si nechala zpracovat edukační platforma Logiscool, která se specializuje na výuku programování a digitální gramotnosti. Průzkum proběhl mezi rodiči dětí, které se v minulosti zúčastnili některého z programů, které Logiscool nabízí.

Umělá inteligence nyní představuje zásadní změnu v rámci digitální transformace společnosti. Bezesporu přinesla potenciál dalšího zlepšení efektivity práce a rodiče školou povinných dětí si velmi dobře uvědomují, že se jejich děti bez znalosti práce s AI v budoucnu s vysokou pravděpodobností neobejdou.

78 % rodičů považuje za nezbytné speciální vzdělávání v oblasti AI

Dle průzkumu zpracovaného edukační platformou Logiscool celkem 78 % respondentů považuje za nezbytné speciální vzdělání v této oblasti, protože stávající školské programy jsou nedostačující. Pouze 9 % rodičů věří, že školy poskytují dostatečné vzdělání v oblasti AI.

Celkem 77 % respondentů vnímá AI jako pomocnou technologii v různých aspektech života, se kterou je potřeba se naučit pracovat a více než polovina rodičů, konkrétně 54 %, považuje schopnost ovládat umělou inteligenci za klíčovou pro budoucnost dítěte. Naopak 22 % považuje její rychlý rozvoj za děsivý a nekontrolovatelný.

Jak rodiče a jejich děti používají AI dnes?

76 % rodičů, kteří na otázky odpovídali, dokonce již umělou inteligenci používá, z toho 29 % denně, 16 % jednou za 2 až 4 dny a 28 % jednou týdně. Téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů tedy využívá AI více než jednou týdně. Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že celkem 53 % dětí ve věku 7-14 let současné době využívá AI alespoň jednou týdně.

Důležité dovednosti pro využití AI

Na otázku týkající se důležitosti různých dovedností pro efektivní, odpovědné a etické využívání umělé inteligence, rodiče označili logické a kritické (97 %) myšlení jako nejvýznamnější. Další důležité dovednosti zahrnují schopnost řešit problémy (95 %), kreativitu (72 %) a soustředění (66 %). Tyto dovednosti byly současně identifikovány rodiči jako ty, které u dětí podporuje právě výuka programování, na kterou se Logiscool specializuje.

Výzkum provedený mezi rodiči edukační platformy Logiscool ukázal, že rodiče si velmi váží přínosů umělé inteligence ve svém životě a životě svých dětí. Nicméně, vzdělání v oblasti IT a umělé inteligence považují v současné době za nedostatečné, a to i přesto, že se AI čím dál více stává součástí našich životů a práce s ní bude velmi pravděpodobně nevyhnutelná.

Klíčová slova ČR-vzdělání-AI-počítače-firmy-Logiscool-PR Moc

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.