Skupina CFIG nabízí investorům zhodnocení až 8,75 %, a to díky třetí emisi z dluhopisového programu za miliardu korun

Finanční a investiční skupina CFIG zpřístupnila třetí emisi z dluhopisového programu v hodnotě jedné miliardy korun, na který získala minulý rok povolení od České národní banky. Emise s názvem Dluhopisy CFIG SE III/2023 ve výši 50 milionů korun byla zpřístupněna 1. září a nabídne zhodnocení až 8,75 % ročně s půlročním vyplácením úroků po dobu 3 let. Dluhopisy jsou vhodné pro zkušené retailové investory. Jmenovitá hodnota dluhopisu je stanovena ve výši 100 tisíc korun.

Finanční a investiční skupina je mladým a rychle rostoucím subjektem na finančním trhu. Každým rokem zvyšuje své hospodářské výsledky o desítky procent. Minulý rok skupina CFIG oslavila deset let od svého založení a také rekordní výsledky. Na další úspěšný rok poukazují i zveřejněné pololetní výsledky, kde se zisk EBITDA v meziročním srovnání navýšil téměř o 26 % na hodnotu 129 mil. Kč a aktiva skupiny téměř o 7 % na výši 1, 577 mld. Kč.

Skupina CFIG se specializuje na oblasti financování, realit a developmentu a správy pohledávek. Mezi další aktivity se řadí investice do českého umění, brokerská činnost nebo aktivity v e-commerce prostředí. Všechny tyto činnosti jsou zastřešeny osmi dceřinými společnostmi, ve kterých má mateřská společnost CFIG 100% vlastnický podíl.

Obchodních data hlavních aktivit skupiny k 30. 6. 2023:

● Hodnota úvěrového portfolia činila 1, 677 mld. Kč.

● Hodnota realitního portfolia činila 528 mil. Kč

● Hodnota portfolia pohledávek činila 630 mil. Kč

● Hodnota umělecké sbírky činila 47,5 mil. Kč

Emise dluhopisu s názvem Dluhopis CFIG SE III/2023 - ISIN CZ0003553695 nabídne pevnou úrokovou sazbu 8,75 % p.a.. Lhůta pro upisování je stanovena od 01. září 2023 do 29. srpna 2024. Emise byla schválen rozhodnutím České národní banky dne 24. 08. 2023 a to v hodnotě 50 milionu korun. Jmenovitá hodnota dluhopisu činí 100 tisíc korun s půlroční výplatou úroků k 31. srpnu a 28. únoru. Nákup dluhopisu lze zrealizovat přes webové stránky cfigse.com, kde je také dostupný schválený prospekt a další podrobnosti k dané emisi.

Finanční prostředky vybrané formou dluhopisovému programu budou využity na rozvoj aktivit a projektů skupiny CFIG a jejich dceřiných společností.

O skupině

CFIG je finanční a investiční skupina založena pardubickým patriotem Martinem Chovancem. Nejvýznamnějšími aktivitami se skupina vyznačuje v odvětví financování a realit, investicemi do zachování českého umění nebo na poli e-commerce. CFIG si také zakládá na společenské odpovědnosti, kdy díky svému nadačnímu fondu a partnerstvím v oblastech sportu a vzdělávání pomáhá mnoha subjektům a projektům, které si svou pomoc zaslouží.

KONTAKT:

Ing. Daniel Strnad

PR ředitel skupiny CFIG

e-mail: daniel.strnad@cfigse.com

Klíčová slova ČR-počítače-internet-trh-finanční a obchodní služby-CFIG

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.