Kryptoměny a technologie blockchain na cestě k ekologické budoucnosti

Zdroj: Cambridge Center for Alternative Finance

Zdroj: Cambridge Center for Alternative Finance

Kryptoměny a technologie blockchain jsou často démonizovány pro jejich negativní dopad na životní prostředí. Nejnovější výzkumy však naznačují, že přechod k udržitelným zdrojům energie a inovativním procesům těžby významně snižuje energetickou náročnost kryptografického průmyslu.

Renomovaná organizace The Bitcoin Mining Council upozorňuje na pozoruhodný trend přechodu k udržitelným zdrojům energie v krypto průmyslu. Ve zprávě za druhé čtvrtletí 2022 tvrdí, že 59,5 % celosvětové energie používané pro těžbu BTC pochází z obnovitelných zdrojů. Navíc pokrok ve vývoji polovodičové technologie a moderní těžební techniky přispěly ke zvýšení účinnosti těžby o 46 % meziročně, což mělo za následek významné snížení emisí celého odvětví.

Že energetická stopa sítě Bitcoin je ve srovnání s jinými odvětvími relativně nízká potvrzuje také výzkumná zpráva společnosti Galaxy Digital z roku 2021, ve které uvádí, že energie spotřebovaná v datových center 100 největších světových bank je více než dvojnásobná oproti energetické stopě sítě Bitcoin. Podobně tomu je také u "vždy zapnutých" elektrických zařízeních v amerických domácnostech, které spotřebují dokonce 12,1krát více energie než Bitcoin.

Další důležitým faktorem, který potvrzuje, že odvětví se stává více zelené, je přechod z konsensuálních mechanismů proof-of-work na proof-of-stake. Příkladem je síť Ethereum, které přechodem na proof-of-stake výrazně zvýšilo energetickou účinnost. Roční spotřeba elektřiny Etherea se díky této inovaci snížila o více než 99,9 %, což vedlo k výraznému snížení uhlíkové stopy. Tyto pokroky jasně ukazují potenciál ekologicky šetrných řešení v rámci krypto průmyslu.

Také společnost Binance, jedna z předních kryptoměnových burz, aktivně přispívá k udržitelnosti v kryptografickém průmyslu. Podporuje projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a inovativní ekologicky šetrné technologie. Úsilí společnosti směřuje k minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí a k vytváření udržitelného krypto prostoru.

Udržitelnost v kryptografickém průmyslu je totiž výzvou, kterou je nutné kontinuálně řešit. Přechod k udržitelným zdrojům energie a inovativním technikám těžby je pozitivním krokem směrem k ekologičtější budoucnosti. V kombinaci s dalšími opatřeními a inovacemi může kryptografický prostor přispět k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Kontakt: pr@binance.com

Klíčová slova ČR-burzy-energie-ekologie-kryptoměny-Binance

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.