Společnost Shanghai Electric vydává zprávu o ESG za rok 2022 a zdůrazňuje své úspěchy v oblasti inovací, ochrany životního prostředí a podpoře komunit

Společnost Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) oznámila vydání své zprávy o výsledcích v ochraně životního prostředí, sociální oblasti a správě (ESG) za rok 2022. Jedná se již o sedmou zprávu od roku 2016, kdy společnost své postupy v oblasti ESG začala zveřejňovat. Zpráva přibližuje úsilí společnosti Shanghai Electric zaměřené na posílení firemního ekosystému ESG a zároveň vyzdvihuje její závazek vytyčit cestu k dosažení větší udržitelnosti pro firmu, komunity, v nichž působí, i společnost jako celek. Zdůrazňuje také výsledky společnosti v oblasti rozšiřování odvětví energetiky v souvislosti s čínskými nízkouhlíkovými cíli a průlomové pokroky v oblasti ESG, které se odrážejí v jejích inovativních řešeních, postupech ochrany životního prostředí a iniciativách pro posílení postavení komunit.

Inovátor v čele ekologické a nízkouhlíkové transformace

Jakožto průkopník a technologický lídr v oblasti obnovitelných řešení, který se snaží usnadnit Číně a zemím celého světa přechod na nové zdroje energie, pokračovala společnost Shanghai Electric v roce 2022 v realizaci své třísložkové strategie zaměřené na substituci energie, zvyšování účinnosti a recyklaci zdrojů s cílem podpořit nízkouhlíkový rozvoj a dále omezit spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Kromě toho společnost také zvýšila své úsilí o omezení dopadu svých obchodních aktivit na životní prostředí a využila své technologické výhody pro zlepšení svých ekologických výrobních kapacit.

Společnost Shanghai Electric, jejíž obchodní rozvoj se opírá o multienergetické propojení, založila v roce 2022 novou dceřinou energetickou společnost, čímž učinila další krok vpřed v modernizaci svých integrovaných služeb, které zahrnují výrobu energie, rozvodnou síť, zátěž a skladování. Nová společnost posílila kapacitu společnosti Shanghai Electric pro poskytování komplexních služeb v oblasti větrné energie, větrných elektráren, fotovoltaiky, skladování energie, tepelné energie a vodíkové energie a upevnila její pozici lídra energetického sektoru, který prosazuje nové energetické inovace.

V roce 2022 byla také slavnostně otevřena dceřiná společnost Shanghai Hydrogen Shidai Technology Co, Ltd., která podporuje ambice společnosti Shanghai Electric vyvíjet čisté zdroje vodíkové energie. Dvě nová řešení z dílny této společnosti - zařízení na výrobu vodíku alkalickou elektrolýzou vody a zařízení na výrobu vodíku PEM elektrolýzou vody - se mohou pochlubit vysokou účinností elektrolýzy, dlouhou životností, nízkými provozními náklady, vysokou proudovou hustotou, nízkou spotřebou energie a výjimečnou rychlostí dynamické odezvy. Jejich modulární konstrukce rovněž umožňuje integrovanou a rozsáhlou výrobu ekologického vodíku a na čínském vodíkovém trhu představuje významnou inovaci.

V průběhu sledovaného období společnost Shanghai Electric aktivně optimalizovala svou strategii řízení rizik a dokončila tříletý plán ochrany životního prostředí. Současně společnost přijala a realizovala soubor opatření a programů na ochranu biologické rozmanitosti v lokalitách svých projektů a zapojila se do celosvětového boje proti klimatickým změnám. V květnu 2022 zahájila Shanghai Electric kampaň věnovanou biologické rozmanitosti, jejímž cílem bylo zapojit a vzdělávat zaměstnance i veřejnost v tématech, jako je dekontaminace průmyslového odpadu, technologie odsolování, zalesňování a boj proti globálnímu oteplování.

Průkopník nových zdrojů energie pečující o sociální pokrok

Společnost Shanghai Electric klade společně s udržitelností a ekonomickým rozvojem důraz také na společenskou odpovědnost. Společnost aktivně prosazuje iniciativy na podporu revitalizace venkova, financuje projekty pro zlepšení životních podmínek komunit v nouzi a zvýšení lokální zaměstnanosti.

V rámci svého ESG zaměření na urychlení rozvoje venkova využívá společnost Shanghai Electric své technologické kompetence k prosazování čistých zdrojů energie, včetně větrné energie a čistého uhlí. Její elektrárna ve městě Wu-che v provincii An-chuej vyprodukovala s využitím 400.000 tun paliv z biomasy téměř 500 milionů kWh elektrické energie, přičemž snížila emise oxidu uhličitého o 150.000 tun ročně. Tento projekt navíc zvýšil příjmy místních venkovských domácností o téměř 90 milionů jüanů a vytvořil pracovní místa pro více než 1500 osob.

Společnost Shanghai Electric se rovněž zapojuje do ochrany kulturních památek, komunitní péče, ekologických kampaní a zahraničních darů. V roce 2022 tak ve spolupráci s nadací Green Carbon Foundation vysadila stromy ve svém prvním nízkouhlíkovém lese v Jen-anu v provincii Ša-an-si. Les tvoří 1 200 cypřišů, z nichž každý dokáže během svého života snížit emise uhlíku přibližně o 96 kg.

Nositel trvale udržitelného rozvoje

V roce 2022 vedla společnost Shanghai Electric řadu iniciativ zaměřených na trvalé zlepšování firemní správy, sladila své postupy v oblasti ESG se Směrnicí pro podávání zpráv o životním prostředí, sociálních otázkách a správě pro optimalizaci svého systému řízení v oblasti ESG a spolupracovala s příslušnými zúčastněnými stranami na podpoře udržitelné tvorby hodnot. Novým milníkem se pro ni stalo zvýšení ratingu podle společnosti Morgan Stanley Capital International (MSCI) z „BBB" na „A" a ocenění časopisem Forbes China jako jednoho z 50 nejlepších průmyslových podniků v oblasti udržitelného rozvoje za rok 2022.

V roce 2022 si společnost Shanghai Electric připomněla také 120 let od svého založení a zahájila novou kapitolu, v níž bude pokračovat ve zkoumání a zavádění nových obchodních modelů a prosazování firemních inovací za současné podpory transformace sektoru a vývoje dalších nejmodernějších, inteligentních, ekologických řešení pro uživatele na celém světě. Společnost Shanghai Electric, která se řídí zásadou otevřenosti, koordinace a oboustranně výhodné spolupráce, hodlá i nadále budovat své obchodní strategie na základě inovací a úzce spolupracovat s partnery z různých odvětví s cílem dekarbonizovat globální ekonomiku a umožnit lidem z celého světa využívat výhod obnovitelných zdrojů energie.

Více informací o společnosti Shanghai Electric a její zprávě ESG 2022 naleznete na adrese https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

O společnosti Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), přední světový dodavatel ekologických inteligentních systémových řešení pro průmysl s působností po celém světě, se věnuje inteligentní energetice, inteligentní výrobě a integraci digitální inteligence. Se zaměřením na nízkouhlíkový rozvoj a digitální transformaci prostřednictvím otevírání nových oblastí a podpory nových hnacích sil růstu bude společnost Shanghai Electric usilovat o vedoucí postavení na poli snahy o dosažení maximálního snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060, výroby zařízení pro využívání nových zdrojů energie a lokalizaci špičkových zařízení a spolu s globálními partnery využívat neomezené příležitosti v inovativním průmyslovém ekosystému.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073855/Shanghai_Electric_2022_ESG_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, shenjin@shanghai-electric.com

Klíčová slova Čína-energie-ekologie-Shanghai Electric

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.