Sanchez začíná usilovat o evropský trh nabídkou řešení pro bankovní systémy

Společnost Sanchez Computer Associates Inc. spouští nový marketingový program na podporu produktu Sanches Xpress(TM), jako odpověď na zastarávající firemní softwarové systémy pro společnosti z řad finančních institucí a bank. Snachez Xpress(TM) je produkt společnosti Sanchez zaměřený na správu bankovních transakcí a zákazníků. Firma dále spouští novou inovativní strategii s názvem Line of Business Migration(TM).

Strategie Line of Business Migration nabízí jedinečnou kombinaci softwarových řešení od společnosti Sanchez ve spojení s několikafázovou implementací, což umožňuje bankám získat moderní řešení a metodiku, kterými lze efektivně nahradit staré systémy s minimálním rizikem.

Produkt Sanchez Xpress nabízí dokonalou aplikaci z oblasti middleware, která se připojuje do bankovních systémů front a back office a která nabízí otevřenou a modulární architekturu, jenž podporuje celou řadu dalších aplikací. Produkt Sanchez Xpress nabízí kompletní přehled o zákaznických údajích na všech obchodním místech, čímž umožňuje poskytování služeb v reálném čase a zlepšuje schopnost bank a finančních institucí nabízet své služby.

Michael Sanchez, prezident společnosti Sanchez Computer Associates Inc., k tomu poznamenal: "Xpress je dalším pokračováním naší strategie poskytovat zákazníkům integrovaná softwarová řešení a je klíčovým prvkem naší iniciativy Line of Business Migration, což je kompletní řešení nabízející finančním institucím citlivý přechod ze starých systémů na nové. Toto řešení je velice úspěšné v Severní Americe a hodláme přinést výhody tohoto sytému také našim evropským zákazníkům."

Společnost Sanchez Computer Associates Inc. (Nasdaq: SCAI) je globální firmou v oblasti vývoje a prodeje integrovaných a modulárních softwarových systémů a služeb. Svá řešení nabízí firma Sanchez více než 400 finančním institucím v 21 zemích celého světa. Služby společnosti Sanchez zahrnují bankovnictví, zákaznickou integraci, makléřské služby, správu majetku a outsourcing. Evropská centrála firmy Sanchez se nachází v nizozemském Amsterodamu. Více informací najdete na adrese http://www.sanchez.com.

Sanchez, Sanchez Xpress a Line of Business Migration jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Sanchez Computer Associates Inc. Všechny ostatní názvy firem a produktů mohou být registrovanými obchodními značkami svých vlastníků. Kontakty:

Karen L. Tulis Nick Spencer

PR Manager PR Consultant

Sanchez Computer Associates Grant, Butler & Coomber

karen.tulis@sanchez.com nicks@gbc.co.uk

+1 610 578 4623 +44 (0) 20 8322 1922 UPOZORNĚNÍ

Toto tiskové prohlášení obsahuje předpovědi do budoucna týkající se společnosti Sanchez. Mezi tyto předpovědi patří všechna prohlášení v této tiskové zprávě týkající se předpokladů budoucích výsledků a budoucího rozvoje společnosti Sanchez. Slova z tohoto tiskového prohlášení, jako například "předpokládat", "očekávat", "zamýšlet", "hodlat", "plánovat" a další podobná slova, mají za cíl navodit předpovědi do budoucna. Tyto předpovědi podléhají jistým rizikům a nejistotám, že se finanční výsledky a další předpoklady v nich uvedené, nenaplní. Faktory, které ovlivňují výsledky společnosti Sanchez, najdete na formuláři 10-K za rok 2001, na kterém firma Sanchez podala americkému Úřadu pro akcie a cenné papíry svoji výroční zprávu. Stalo se tak dne 28. března 2002. Společnost Sanchez si vyhrazuje právo neprovádět žádné další aktualizace tohoto tiskového prohlášení, a to ani v případě, že se dozví některé nové skutečnosti, které ovlivňují předpovědi do budoucna v této tiskové zprávě.

Všechny názvy firem a produktů mohou být ochrannými obchodními značkami příslušných firem. Kontakt: Karen L. Tulis, PR Manager ze společnosti Sanchez Computer Associates, +1-610-578-4623, nebo karen.tulis@sanchez.com; nebo Nick Spencer, PR Consultant z Grant, Butler & Coomber, +44 (0) 20 8322 1922, nebo nicks@gbc.co.uk, pro Sanchez Computer Associates Internet: http://www.sanchez.com

Klíčová slova PROTEXT-Sanchez Computer Associates-software-bankovnictv

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.