Společnost Tiscali a její uživatelé internetu přispěli na pomoc zaplavené české obci

Uživatelé služeb největšího poskytovatele internetu v zemi přispěli obci Klecánky téměř půl miliónem korun. Společnost Tiscali dorovnala finanční dary svých uživatelů na celkový příspěvek ve výši jednoho miliónu Kč.

Obec Klecánky, ležící na okraji Prahy, která byla vážně poničena srpnovými povodněmi, obdrží od vedoucího poskytovatele internetu v České republice, společnosti Tiscali a tisíců jejích uživatelů, finanční dar ve výši jednoho miliónu korun. Finanční dar bude předán ve čtvrtek 17. října ve Státní opeře Praha generálním ředitelem Tiscali, Naveedem Gillem, starostovi obce Klecánky Zdeňkovi Malíkovi v rámci benefičního vystoupení španělské divy Montserrat Caballé na pomoc obětem povodní.

Po povodních si společnost Tiscali vybrala za příjemce výnosů on-line sbírkové kampaně, určené obětem povodní, obec Klecánky. Tato kampaň společnosti Tiscali umožnila jejím uživatelům přispět nashromážděnými bonusovými body "Tiscali Plus" (body, které uživatelé Tiscali získávají za čas strávený on-line prostřednictvím připojení Tiscali) povodněmi poničené obci. Společnost Tiscali přispěla částkou 1,50 Kč za každý bonusový bod, darovaný uživateli Tiscali a následně ještě sama navýšila celkový finanční dar svých uživatelů o vlastní příspěvek.

Uživatelé Tiscali přispěli celkem 296.264 body "Tiscali Plus" a jejich příspěvek tak dosáhl celkem 444.396 Kč. Vlastní příspěvek společnosti Tiscali, který zahrnoval i příspěvky od některých jejích obchodních partnerů, dorovnal finanční dar do celkové výše 1,000.000 Kč.

Společnost Tiscali v rámci této kampaně vytvořila na svém českém internetovém portále speciální webovou stránku o obci Klecánky (klecanky.tiscali.cz), kde se její návštěvníci mohou dozvědět více o této obci a o škodách, které zde povodně způsobily. Stránky obsahují fotografie, záběry webcamer, audio reportáže, informace a rozhovory.

"Internet sehrál v průběhu povodní v České republice a po nich významnou roli jako zdroj nejaktuálnějších informací," řekl Matthew Barrett, B2C ředitel Tiscali. "My jsme ale chtěli plně využít našich zdrojů, jako ISP, pro zvýšení povědomosti o následcích povodní a zároveň nabídnout našim uživatelům konkrétní způsob, jak mohou pomoci. Zdálo se nám, že nejlepším způsobem je zaměřit se na konkrétní komunitu a Klecánky jsme vybrali z řady důvodů. Jednalo se o postiženou komunitu, které tisk nevěnoval mnoho pozornosti a proto nebylo pravděpodobné, že se stane středem zájmu veřejnosti a charitativních příspěvků. Její poloha v blízkosti Prahy umožnila zaměstnancům Tiscali vidět děsivou devastaci Klecánek na vlastní oči a v současnosti nám umožňuje pravidelně toto místo navštěvovat, abychom viděli, jak se obec vypořádává s přestavbou postižených míst."

Obec Klecánky je součástí Klecan, nejmenšího města v katastru městské části Praha - východ, ležícího osm kilometrů od Prahy na svahu nad Vltavou, naproti Roztokám u Prahy. Přestože obec předpokládala možnost záplav, její ochranná opatření byla dimenzována pouze na stoletou vodu o průtoku 1500 m3. Skutečný průtok byl ovšem několikrát vyšší. Pod vodou bylo 43 domů, nacházejících se v obci, a devět z nich je již nyní určeno k demolici.

Tiscali Česká republika je součástí Tiscali S.p.A. se sídlem v italském Cagliari. Tiscali je vedoucí internetová společnost v České republice, která nabízí bezkonkurenční škálu on-line služeb včetně: připojení k internetu zdarma za telefonní tarif Internet 2002 na území celé republiky, elektronickou poštu, webový prostor zdarma a navíc dynamický portál - www.tiscali.cz, který nabízí velké množství zpráv a informací v češtině, on-line chatování se známými osobnostmi, možnost vyhledávání v internetu, chatovací a SMS služby, elektronické nakupování, on-line hry a živé webové přenosy speciálních událostí. V posledním průzkumu nezávislé agentury pro výzkum veřejného mínění Taylor Nelson Sofres Interactive (iPanel, červenec 2002) se Tiscali umístila jako nejpoužívanější poskytovatel připojení k internetu v České republice. Tiscali také nabízí levnější telefonování pro české domácnosti - službu Tiscali Call, která uživatelům umožňuje ušetřit v průměru 30 procent na meziměstských/mezinárodních hovorech a na volání do sítí mobilních telefonů. Informace o všech službách společnosti naleznete na jejím portále nebo je získáte zavoláním na bezplatnou linku zákaznického centra 800 184 184.

Tiscali S.p.A. (Nuovo Mercato, Miláno: TIS, Nouveau Marche, Paříž: 005773) je evropská internetová společnost poskytující přístup k internetu, obsah a firemní aplikace, stejně tak jako inovativní komunikační služby. Ke 30. červnu 2002 měla společnost Tiscali 7,0 milionu aktivních uživatelů a v prvním pololetí roku 2002 zaznamenala internetový provoz o velikosti 20,0 miliardy minut. Firemní stránky Tiscali naleznete na www.tiscali.com.

Pro více tiskových informací kontaktujte:

Tiscali Česká republika

Vladimíra Králíková, +420 224 590 400,

vladimira.kralikova@cz.tiscali.com

Klíčová slova PROTEXT-internet-Tiscali-záplavy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.