MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na veřejné zakázky

Ministerstvo zahraničních věcí vyzývá firmy, které se zabývají organizací výběrových řízení na veřejné zakázky, k zaslání informace o svých cenových podmínkách pro

- kompletní organizaci veřejné obchodní soutěže dle zák. 199/1994 Sb.,

- kompletní organizaci zadání dle § 49 (výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky) a § 49 a (zjednodušené zadání) cit. zákona.

Informace doplněné přehledem referenčních zákazníků je možné dodat do 21. října 2002 do 12:00 hodin na sekretariát odboru komunikační strategie MZV ČR, Loretánské nám. 5, 180 00 Praha 1. Další informace lze získat na tel. 224 182 421 (sekretariát odboru komunikační strategie MZV ČR).

Kontakt:

Tiskový odbor

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Loretánské nám. 5

Praha 1

Tel.: 224 182 426, 224 182 642

Fax: 224 182 044

E-mail: s_to@mzv.cz

E-mail: TO_sekretariat@mzv.cz

http://www.mzv.cz

Klíčová slova PROTEXT-zahraničí-výzva

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.