Společnost Shanghai Electric před 30 dny dokončila v Pákistánu největší integrovaný projekt uhelného dolu a elektrárny Thar Block-1 využívající místní zdroje energie

Dva 660MW vysoce výkonné nadkritické bloky dokončily 168hodinový test spolehlivosti při plném zatížení, který může pokrýt spotřebu elektřiny téměř 4 milionů místních domácností.

Integrovaný projekt uhelného dolu a elektrárny Thar Block-1 (dále jen „projekt" nebo „projekt Thar") společnosti Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) v Pákistánu byl 5. února 2023 oficiálně uveden do komerčního provozu poté, co oba bloky úspěšně prošly testem spolehlivosti v podobě 168 hodin provozu při plném zatížení. Projekt dodá do místní sítě přibližně 9 miliard kilowatthodin čisté elektřiny ročně, čímž uspokojí potřeby téměř 4 milionů domácností.

„Projekt je prvním projektem společnosti Shanghai Electric, který byl vyvinut, postaven a provozován s celkovou investicí téměř 3 miliardy USD. Od zahájení výstavby v březnu 2019 se nám díky naší technologii a kompletním řešením podařilo účinně vyřešit místní problém s nedostatkem energie. Díky partnerství s místními zainteresovanými stranami a využívání místních zdrojů energie významně přispíváme ke snížení cen energií, zlepšení struktury energetických zdrojů, zmírnění krize v oblasti dovozu energií a posílení národní energetické bezpečnosti," uvedl Donghai Meng, generální ředitel společnosti Thar Coal Block-I Power Generation.

Projektu s celkovou kapacitou 1320 MW sekunduje povrchový uhelný důl, který ročně vytěží 7,8 milionu tun hnědého uhlí. Projekt zahrnuje zařízení s vyspělou technologií, jako jsou vysoce výkonné parní turbíny, generátory, věžové kotle, vysokotlaké ohřívače, nízkotlaké ohřívače, kondenzátory, odvzdušňovače, 108 podpůrných motorů, dmychadla, ventilátory s indukovaným tahem, chladící ventilátory a nízkoteplotní ekonomizéry, které dodala společnost Shanghai Electric. Díky technologii navržené na míru, která vyhovuje potřebám Pákistánu v oblasti fosilních paliv, bude sloužit jako měřítko pro budoucí využití energie projektu Thar.

Posílení postavení místní komunity

Projekt Thar představuje nejen významný milník pro společnost Shanghai Electric, ale přispívá také k sociálnímu a ekonomickému rozvoji místní komunity. Kromě toho, že projekt během výstavby poskytl více než 15.000 pracovních míst a zaplatil více než 120 milionů USD na daních, poskytl odbornou přípravu místním zaměstnancům a věnoval finanční prostředky na založení školy čínského jazyka, aby pomohl mezinárodní kulturní výměně. Tento závazek zlepšovat život místních obyvatel, chránit životní prostředí a podporovat hospodářský rozvoj přinesl do regionu Thar novou vitalitu a dokazuje odhodlání společnosti Shanghai Electric budovat projekty, které posilují postavení komunit.

Projekt je důkazem odhodlání společnosti Shanghai Electric spolupracovat s místními zúčastněnými stranami na vytváření dlouhodobých a udržitelných řešení. Zahrnoval několik kol diskusí a konzultací s místní samosprávou, starosty vesnic a zástupci obyvatel, aby byla zajištěna stabilní dodávka energie po celou dobu životnosti povrchového dolu. Projekt se zaměřil na podporu ekologické výstavby zavedením zavlažovacího systému pro zvýšení udržitelnosti provozu povrchového dolu a také pomohl místní vládě při přesídlování původních obyvatel v těžební oblasti a zlepšil jejich životní podmínky a přístup k čisté vodě a elektřině. Upřednostňováním místní spolupráce a udržitelného rozvoje stanovila společnost Shanghai Electric nový standard pro odpovědná energetická řešení.

Společnost Shanghai Electric bude i nadále jednat společensky odpovědně a rozvíjet spolupráci s místními komunitami pro lepší budoucnost.

Další informace se dozvíte od společnosti Shanghai Electric.

O společnosti Shanghai Electric

Společnost Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), přední světový dodavatel ekologických inteligentních systémových řešení pro průmysl s působností po celém světě, se věnuje inteligentní energetice, inteligentní výrobě a integraci digitální inteligence. Se zaměřením na nízkouhlíkový rozvoj a digitální transformaci otevřením nových oblastí a podporou nových hnacích sil růstu bude společnost Shanghai Electric usilovat o vedoucí postavení na poli snahy o dosažení maximálního snížení emisí oxidu uhličitého před rokem 2030 a dosažení uhlíkové neutrality před rokem 2060, o výrobu nových energetických zařízení a lokalizaci špičkových zařízení, přičemž bude spolu s globálními partnery využívat neomezené příležitosti v inovativním průmyslovém ekosystému.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2015381/WechatIMG58.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, shenjin@shanghai-electric.com

Klíčová slova Pákistán-energie-stavby-Shanghai Electric

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.