MWC 2023: Huawei pořádá tiskovou konferenci o inovacích v průmyslu a obchodních strategiích pro malé a střední podniky

Tisková konference Huawei Enterprise BG na MWC 2023

Tisková konference Huawei Enterprise BG na MWC 2023

Společnost Huawei Enterprise BG uspořádala během veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2023 tiskovou konferenci s názvem "Společné vedení digitální infrastruktury pro novou hodnotu" a oznámila své obchodní strategie, které pomáhají malým a středním podnikům (MSP) v digitalizaci. Více než 100 novinářů ze světových médií bylo pozváno k diskusi o tom, jak se hlouběji zabývat trendovými scénáři v oboru prostřednictvím inovativních opatření, jako je digitální infrastruktura, digitální transformace a nízkouhlíkový rozvoj.

Rychlý růst firemního podnikání Huawei – pomoc s digitalizací světa

Bob Chen, viceprezident společnosti Huawei Enterprise BG, uvedl, že se očekává, že tržby společnosti Huawei dosáhnou v roce 2022 výše 636,9 miliardy CNY a firemní podnikání si udržuje rychlý růst. Společnost Huawei Enterprise BG se zavázala usnadnit digitální transformaci v odvětvích, jako je finančnictví, státní správa, doprava a energetika. Doposud vyvinula více než 100 řešení pro širokou škálu průmyslových scénářů.

Na poli financí spolupracuje Huawei se zákazníky a partnery na podpoře finančních institucí při budování udržitelných digitálních ekosystémů. Jason Cao, generální ředitel Huawei Global Digital Finance, zdůraznil, že mobilní a inteligentní finanční služby jsou stále populárnější a hlavní oblasti jsou vysoce digitalizované. Společnost Huawei usiluje o urychlené zavádění technologií v šesti oblastech, včetně přechodu od transakcí k digitální interakci, vývoje cloudových aplikací a dat, vývoje infrastruktury v duchu MEGA, industrializace dat a aplikace UI, zlepšení analýzy dat v reálném čase a přechodu na špičkový mozek na bázi UI. Tímto způsobem pomáháme zákazníkům v sektoru financí urychlit změny, inovativně zvýšit a také zviditelnit produktivitu a urychlit vývoj.

Pokud jde o veřejné služby, společnost Huawei se prostřednictvím komunikačních technologií snaží zajistit, aby byly veřejné služby pohodlnější a efektivnější. Hong-Eng Koh, globální vedoucí vědecký pracovník pro veřejné služby společnosti Huawei Enterprise BG, zdůraznil, že společnost Huawei dodává inteligentní zdravotnická řešení ve čtyřech scénářích: plně optické lékařské zobrazování, inteligentní oddělení, digitální patologie a infrastruktura ICT ve zdravotnictví. Tato řešení umožňují pacientům využívat pohodlnější lékařské služby a současně pomáhají zdravotnickému personálu zlepšit celkovou efektivitu, realizovat kvalitní léčbu a efektivní řízení.

Strategie společnosti Huawei pro pomoc malým a středním podnikům v oblasti digitalizace

Malé a střední podniky hrají v ekonomice a společnosti důležitou roli. Během tiskové konference Bob Chen, viceprezident společnosti Huawei Enterprise BG, oznámil globální obchodní strategii společnosti Huawei pro malé a střední podniky a její záměry zvýšit investice do trhu malých a středních podniků s cílem podpořit partnery v dosahování obchodních úspěchů. Společnost Huawei zaměřující se na partnery, slíbila, že bude partnery podporovat při systemizaci komplexních schopností v oblasti výzkumu a vývoje, marketingu, prodeje, dodávek a služeb, a vyvinula – nebo se zavázala vyvinout – následující úsilí v oblasti organizace, prodejního kanálu a IT vybavení:

• Organizace: Společnost Huawei zřídila organizace odpovědné za globální komerční a distribuční podnikání, včetně šesti týmů pro výzkum a vývoj distribučních produktů, mimo jiné v oblasti datových kampusů, zabezpečení, optických sítí, povědomí o oboru, inteligentní spolupráce a ukládání dat, aby zajistila, že jsou k dispozici všechny zdroje pro výzkum a vývoj.

• Kanál: Společnost Huawei dále optimalizovala svůj systém prodejních kanálů, aby mohla zajistit lepší podporu partnerům a integrátorům na komerčním trhu, stejně jako distributorům a dodavatelům technických služeb na distribučním trhu.

• IT vybavení: Společnost Huawei posílí investice do digitálních nástrojů a platforem partnerů, včetně nabídky centralizovaných digitálních platforem (s počítači i mobilními zařízeními) na podporu online marketingu, obchodování a služeb partnerů.

V roce 2023 bude společnost Huawei pokračovat ve spolupráci s partnery, aby pomohla více zákazníkům z řad malých a středních podniků digitálně se transformovat a dosáhnout obchodního úspěchu.

Agregace partnerského ekosystému a zvýšení investic na podporu programu „Huawei Empower"

Haijun Xiao, prezident oddělení globálního rozvoje partnerů a prodeje společnosti Huawei Enterprise BG, zdůraznil, že společnost BG zvýšila investice do společné expanze na trhu, podpory a marketingu s partnery. Společnost Huawei si klade za cíl vést a podporovat schopnější partnery, aby pomohli zákazníkům dosáhnout digitálního úspěchu.

"Program Huawei Empower" dosáhl významného pokroku ve vývoji řešení, podpoře a budování ekosystému talentů.

Společnost Huawei bude i v budoucnu spolupracovat s partnery, aby se i nadále orientovala na zákazníky, prohlubovala zapojení do průmyslových scénářů a reagovala na měnící se požadavky prostřednictvím inovací. Podpoří zákazníky na jejich cestě k digitální transformaci a urychlí digitalizaci malých a středních podniků v rámci snahy o dosažení propojenějšího a inteligentnějšího světa.

Média se mohou obracet na adresu: hwebgcomms@huawei.com

Foto https://mma.prnewswire.com/media/2012405/image_986294_75328428.jpg

Klíčová slova Španělsko-internet-komunikace-průmysl-Huawei

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.