Yang Chaobin ze společnosti Huawei: 'Výš, dál, bez hranic: Krok k novému 5G'

Na konferenci "5G Network Co-Construction and Sharing Guide 2023 Release", pořádané společnostmi China Telecom a China Unicom během veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2023 v Barceloně, vystoupil senior viceprezident a prezident ICT produktů a řešení ve společnosti Huawei Yang Chaobin s hlavním projevem nazvaným 'Výš, dál, bez hranic: Krok k novému 5G' Yang během svého projevu uvedl, že „technologie 5G se stala hlavním motorem globální digitální ekonomiky. Společnosti China Telecom a China Unicom spolupracují se společností Huawei na neustálém zlepšování síťových možností a uživatelského komfortu prostřednictvím společných inovací.

Společnosti China Telecom a China Unicom v průběhu let spolupracovaly se společností Huawei a dosáhly mnoha převratných úspěchů v oblasti společné výstavby a sdílení sítí. V oblasti vývoje norem a průmyslu realizovaly první projekt společné výstavby a sdílení NSA+SA a podnítily 3GPP, aby do své agendy zařadilo normy pro sdílení velkého pásma 2,1 GHz a 3,5 GHz + 2,1 GHz Super Uplink. V oblasti inovací produktů a řešení společně uvedly na trh první duální 200MHz Massive MIMO CA a první 300MHz 5G LampSite. Na základě inovací řešení mohou špičkové rychlosti v některých oblastech dosahovat 3,2 Gb/s pro venkovní uživatele a 4,7 Gb/s pro uživatele uvnitř budov. Dá se říct, že zásluhou společné výstavby a sdílení sítě mohou společnosti China Telecom a China Unicom poskytovat prémiové služby 5G širšímu okruhu uživatelů.

Jako dlouhodobý strategický partner operátorů jim bude společnost Huawei i nadále poskytovat jedinečná a inovativní řešení. Na základě konceptu "One 5G" a řady svých řešení pomůže společnost Huawei společnostem China Telecom a China Unicom plně využít potenciál jejich sdíleného spektra a zavést efektivní koordinaci více pásem. Společnost Huawei bude i nadále pomáhat operátorům se zlepšováním a rozšiřováním společné výstavby a sdílení sítí prostřednictvím optimálních řešení, a tím naplno využívat hodnotu této síťové technologie.

Ke konci konference pan Yang vyjádřil potřebu "nekonečného zkoumání na nové cestě". Dále zdůraznil, že "v souladu s koncepty otevřenosti, spolupráce a oboustranné výhodnosti bude společnost Huawei pokračovat ve spolupráci s průmyslovými partnery, aby vedla inovace na poli 5G a budovala sítě, které podporují rychlost 10 Gb/s, 100 miliard připojení a nativní inteligenci. Vydejme se společně na novou cestu vstříc růstu našeho odvětví."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2013262/Yang_Chaobin_Huawei_s_Senior_Vice_President_President_ICT_Products.jpg

KONTAKT: Bijun Feng, fengbijun2@huawei.com

Klíčová slova Španělsko-Čína-internet-komunikace-Huawei

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.