Společnost Huawei a její partneři se na veletrhu MWC Barcelona 2023 podělili o to, jak technologie umožňují digitální začlenění a podporují udržitelnost

Po zahájení iniciativy TECH4ALL na veletrhu Mobile World Congress (MWC) v Barceloně před čtyřmi lety se společnost Huawei a její partneři na MWC 2023 s návštěvníky a novináři podělili o své nejnovější poznatky o tom, jak technologie umožňují digitální začlenění a podporují udržitelnost.

"Veškeré naše úsilí v rámci iniciativy TECH4ALL by nebylo možné, kdybychom se nesoustředili na technologie a partnerství," řekl ve svém úvodním projevu prezident ICT marketingu společnosti Huawei Jeffrey Zhou. "Od zahájení programu TECH4ALL využilo jeho výhod více než 600 škol po celém světě, přes 220.000 učitelů a studentů v odlehlých oblastech i nezaměstnaní mladí lidé, ženy a senioři a 46 přírodních rezervací. I nadále budeme společně s našimi globálními partnery inovovat a využívat technologie k budování inkluzivnějšího a udržitelnějšího digitálního světa pro všechny."

Na závěr svého projevu Zhou oficiálně představil speciální publikaci TECH4ALL Digital Inclusion, která v 15 příbězích sdílí různé vize, strategie a osvědčené postupy globálních odborníků a partnerů. Publikace je rozdělená do tří sekcí: Poznatky, technologie v centru pozornosti a případové studie. Speciální publikace je nyní připravena k prohlédnutí a stažení na webových stránkách Huawei TECH4ALL.

Zástupci UNESCO a globální nevládní organizace Close the Gap se při konferenci zabývali tím, jak technologie pomáhají podpořit digitální transformaci vzdělávání a zlepšovat digitální dovednosti, a to zejména u znevýhodněných skupin obyvatel ve vzdálených a venkovských oblastech. V tomto směru je zásadní poskytování připojení, rozšiřování digitální gramotnosti a dovedností a podpora učebních osnov STEAM prostřednictvím projektů, jako jsou technologicky vybavené školy pro všechny , DigiSchool a DigiTruck.

"Digitální modely otevřeného školství jsou projevem digitální transformace školního vzdělávání. Jedná se o otevřený přístup k modernizaci vzdělávacích systémů, který zajistí, že školní vzdělávání, včetně učení se znalostem, rozvoje dovedností, podpory hodnot a sociální péče, bude zajištěno jak za normálních, tak za mimořádných situací," uvedl vedoucí oddělení pro technologie a umělou inteligenci ve vzdělávání UNESCO Dr. Fengchun Miao. "Projekt technologicky vybavených škol pro všechny vytvořený ve spolupráci organizace UNESCO a společnosti Huawei má průlomový dopad na budování a testování digitálních otevřených škol v afrických zemích. Projekt se přímo týká více než 20.000 studentů a více než jednoho milionu učitelů v Ghaně, Etiopii a Egyptě."

Partner projektu TECH4ALL, organizace Close the Gap, popsala přínos DigiTrucku při poskytování bezplatného školení digitálních dovedností pro odlehlé komunity v Africe.

"Spolupracujeme se společností Huawei na vývoji a nasazení kamionů DigiTrucks v Africe ve venkovských a příměstských komunitách, abychom připravili mladé lidi v těchto komunitách na digitální pracovní místa budoucnosti," řekl manažer pro obchod a investice v organizaci Close the Gap Ngosa Mupela.

V rámci iniciativy TECH4ALL technologie rovněž umožňují udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a ochranu biologické rozmanitosti. Arno Cimadom z rakouského národního parku Neusiedler See-Seewinkel se zabýval klíčovou rolí, kterou technologie hrají v ochraně mokřadů, včetně ochrany biologické rozmanitosti a studia dopadů změny klimatu na ekosystémy.

"Díky nové technologii poskytnuté společností Huawei a jejími partnery jsme nyní poprvé schopni sbírat zvuková data 24 hodin denně, sedm dní v týdnu po celý rok současně z více než 60 míst a analyzovat je prostřednictvím modelů umělé inteligence, které poskytuje společnost Rainforest Connection. To zefektivňuje výzkum a správu v obtížně přístupných mokřadních oblastech a umožňuje provádět nové výzkumy," řekl Arno Cimadom, zástupce Národního parku Neusiedler See-Seewinkel.

Stánek Huawei TECH4ALL na veletrhu MWC Barcelona 2023 přivítá návštěvníky, kteří se vedle kulatého stolu pro média seznámí s nejnovějším pokrokem v projektech realizovaných v rámci této iniciativy a dozvědí se o zásadní roli, kterou mohou technologie a partnerství hrát při začleňování a udržitelnosti.

O iniciativě Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

Více informací naleznete na webových stránkách Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás také na Twitteru na adrese https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012770/Huawei_partners_hold_TECH4ALL_media_roundtable_Day_1_MWC_Barcelona.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012771/Click_link_download_Digital_Inclusion_special_publication.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012772/image3.jpg

KONTAKT: chris.chencong@huawei.com

Klíčová slova Španělsko-internet-ekologie-školy-Huawei

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.