Generace Z je na internetu příliš důvěřivá, nemá znalosti v kyberbezpečnosti a dospělí jí s rozpoznáváním hrozeb nepomáhají

● Z dnes zveřejněného průzkumu společnosti Kaspersky vyplývá, že přílišná důvěra činí děti zranitelnými vůči kybernetickým útokům, jelikož téměř tři čtvrtiny z nich (72 % dětí ve věku 11–15 let) nejsou schopny rozpoznat podvodný e-mail.

● Téměř polovina (42 %) dětí, které si myslí, že mají znalosti o online bezpečnosti, se přesto stala obětí phishingového podvodu, a 11 % dětí dokonce říká, že takové znalosti nemají vůbec.

● Mládež z generace Z nedostává od dospělých takovou pomoc v oblasti online bezpečnosti, jakou by potřebovala, a zároveň víc než polovina respondentů starších 18 let přiznává, že mladším generacím ani svým dětem při rozpoznávání online hrozeb nepomáhají.

Průzkum společnosti Kaspersky zaměřený na online bezpečnost dětí zjistil, že 72 % mladých lidí není schopno rozpoznat phishingový útok a nedokáže rozlišit mezi podvodným a legitimním e-mailem. Navíc 42 % dětí (11–15 let), které říkají, že mají znalosti o online bezpečnosti, se samo stalo obětí phishingového podvodu, což potvrzuje rostoucí obavy, že přílišná důvěra generace Z v online prostředí ji vystavuje značným bezpečnostním rizikům.

Přílišná důvěra a nadměrné sdílení

I když se mnoho dětí mladších 18 let domnívá, že jsou na internetu opatrné, průzkum společnosti Kaspersky odhalil, že víc než polovina (52 %) přesto přiznává, že na kanálech sociálních médií uvádí své osobní údaje, jako je jméno a datum narození. Zároveň 55 % uvedlo, že by byly ochotny zveřejnit v online kvízech také jména svých domácích mazlíčků nebo oblíbený televizní pořad.

Tato naivita kontrastuje s jejich domnělou úrovní kybernetických znalostí, jelikož online hry a kvízy jsou často využívané (kyber)zločinci ke shromažďování co možná největšího počtu potenciálně zneužitelných informací o jednotlivcích.

Vzdělávání pro všechny generace

Z průzkumu také vyplývá, že méně než polovina (43 %) dospělých v současné době pomáhá svým dětem nebo mladší generaci rozpoznat phishingové podvody.

Ukázalo se, že 40 % dospělých nemá podle vlastního hodnocení vůbec žádné znalosti o online bezpečnosti, přičemž téměř čtvrtina (23 %) přiznává, že se stala obětí phishingových podvodů. Z toho vyplývá, že o online hrozbách je třeba víc informovat a vzdělávat všechny věkové kategorie, aby každá generace dokázala používat internet bezpečným způsobem.

"Ve znalostech je síla. Ale samotné znalosti v oblasti online bezpečnosti nestačí," říká David Emm, hlavní bezpečnostní výzkumník globálního výzkumného a analytického týmu společnosti Kaspersky. "Naše zjištění ukazují, že nedostatek znalostí může být pro děti velmi nebezpečný. Přílišná důvěra, na kterou ve zprávě upozorňujeme, je vystavuje vážnému riziku online hrozeb."

"Proto je třeba rozšířit vzdělávání v oblasti internetových hrozeb, zaměřené doposud na nebezpečný obsah, také na různé druhy útoků, kterým jsme v online prostředí denně vystaveni. Tyto vzdělávací akce nestačí pořádat pouze pro děti, ale je třeba je rozšířit i na starší generace. Za současného stavu dospělí buď s dětmi o online bezpečnosti nemluví, nebo pokud ano, nejsou schopni jim kvalifikovaně pomoci, protože sami hrozbám nerozumí. Nyní to vypadá, jako když slepý vede slepého. Situace je neudržitelná a naléhavě potřebujeme více osvěty a vzdělávání," dodává Emm.

Metodika

Průzkum společnosti Kaspersky "Overconfident and over exposed: Are Children Safe Online?" (Přílišná důvěra a otevřenost: Jsou děti na internetu v bezpečí?) sledoval 5 369 dětí a 5 665 dospělých v 7 zemích Evropy. Výzkumníci se respondentů ptali na jejich znalosti v oblasti online bezpečnosti, zda vědí, co je to phishingový podvod, kolik informací sdílejí online a na koho se spoléhají, že jim pomůže identifikovat potenciální hrozby.

Kopii průzkumu můžete stáhnout zde.

Kontakt pro média:

Darko Natalic

Corporate Communications Manager Eastern Europe & Israel at Kaspersky

E-mail: Darko.Natalic@kaspersky.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-internet-bezpečnost-děti-firmy-Kaspersky-Taktiq Communications

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.