Bývalá restaurace Bohemia získala po rozsáhlé rekonstrukci opět svůj lesk. Nabídne unikátní zázemí pro eventy, kulturní a společenská setkávání.

Bývalá restaurace Bohemia na pražském Výstavišti se dočkala kompletní a velmi náročné rekonstrukce s ohledem na zachování svého historického rázu. Budova bývalé plzeňské restaurace z roku 1891 nyní otevírá své brány veřejnosti a bude sloužit pro rozmanité účely jako konference, výstavy, módní přehlídky, komorní koncerty a další kulturní akce nebo společenská a obchodní setkání.

„Návštěvníkům Výstaviště i Stromovky se dosud nabízel pouze smutný pohled na chátrající a uzavřený objekt bývalé restaurace Bohemia. Nyní jsme této historické budově navrátili její bývalou krásu a mě těší, že brzy otevřeme Pražanům nový reprezentativní a kultivovaný prostor pro konání nejrůznějších akcí. Restaurace Bohemia se tak zařadí na seznam investičních akcí, které jsme v areálu dokončili během jediného volebního období. Kromě revitalizace dolní části Výstaviště s venkovními sportovišti bych rád zmínil opravenou sousední budovu s restaurací Pražan a Křižíkovy pavilony. A v nejbližších letech se k nim přidá i právě rekonstruované divadlo Spirála, Lapidárium a především symbol celého Výstaviště, Průmyslový palác,“ komentuje Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Budova Bohemia byla původně vystavěna jako restaurace v rámci Jubilejní zemské výstavy v roce 1891, patří tedy k nejstarším stavbám na Výstavišti. Traduje se, že prvním nájemcem restaurace byl hoteliér a restauratér Václav Petzold, pod jehož jménem je restaurační pavilon veden v seznamu památek. Jako restaurace sloužila Bohemia i v následujících letech, a to až do druhé poloviny 20. století.

Objekt nyní prošel komplexní obnovou podle projektu architektonické kanceláře SGL PROJEKT s.r.o., Ak. arch. Jiřího Javůrka a Ing. Heleny Literové, stavební práce realizovala firma Subterra a.s. Stavba již prošla kolaudací a během následujících týdnů bude rekonstrukce dokončena o poslední detaily týkající se zejména okolí samotné budovy a přístupových cest. Celkový rozpočet rekonstrukčních prací činil 87,7 milionů korun.

Objekt nabízí přízemní prostorný sál pro společenské a kulturní akce, módní přehlídky, komorní koncerty, vernisáže, tiskové konference a další eventy různého zaměření. Budoucím návštěvníkům jsou k dispozici v horním patře také dva salonky pro obchodní jednání, komorní setkávání či prezentace výrobků a služeb. Nechybí ani špičkově vybavená kuchyně se zázemím pro nejnáročnější catering s tím, že další menší profesionální kuchyně se nachází také v horním patře pro případ využití všech prostor budovy v jeden moment. Samozřejmostí je pak veškeré technické zázemí včetně ozvučení. Kapacita budovy je 164 osob.

„Budova Bohemia patří vedle Průmyslového paláce k historicky nejvýznamnějším objektům na Výstavišti. Osobně jsem moc rád, že byla zachována a velmi citlivě renovována, díky čemuž můžeme našim návštěvníkům a obchodním partnerům nabídnout další unikátní místo pro řadu ať už kulturních akcí nebo společenských setkání. Přestože rekonstrukce vyžadovala skutečně rozsáhlé úpravy a zachovány byly prakticky jen obvodové zdi, střechy zázemí a věžiček, podařilo se zachránit další historický objekt, který si svou budoucnost bezesporu zaslouží,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s.

Zajímavosti ze stavby:

- hlavní zaklenutý sál objektu má celkovou výšku 10 m

- čelní a boční okna sálu mají výšku 5,7 m, vstupní francouzské okno s hlavními vstupními dveřmi má výšku 6,7 m

- na bočních fasádách hlavního sálu byly historicky provedeny klenuté otvory pro okna, ale osazena byla okna s rovným napražím, dozdívky pod klenbou byly odstraněny a byla provedena okna s lunetami jako v hlavním průčelí objektu

- původní okna byla zachována jen zčásti, profilace nových oken je kopií původních a zachovaných prvků (profilace poutců, klapaček, rámu, krycích lišty apod.)

- v západní zdi bylo odkryto zazděné původní okno, jeho profilace byla použita pro výrobu oken v západní fasádě (směrem do Stromovky)

- výběr barvy použité na oknech vycházel z průzkumu oken a následně i barevného provedení zazděného okna objeveného během rekonstrukce

- původní dveře nebyly dochovány

- při demontáži novodobé plechové krytiny západní části krovu byly za pozednicemi objeveny zbytky břidličných střešních šablon, které pak nahradily původně plánovanou střešní krytinu

- na severní a západní fasádě byly doplněny původní pilastry (na fasádě zachovány hlavice bez dříku)

- stav krovu nad hlavním sálem vyžadoval jeho kompletní výměnu, tím bylo nutné znovu zrealizovat klenutý podhled sálu, nově jsou provedeny i krovy na bočních věžičkách

- nově realizovaný krov je tvarovou kopií původního krovu nad hlavním sálem, a to včetně zavěšeného podhledu hlavního sálu, před jeho demontáží byl podrobně zaměřen, spoje byly provedeny v maximální možné míře tesařsky, tahové spoje byly provedeny jako kopie původních

- ramenáty krovu byly vyráběny na místě stavby

- na nový krov a klenutý podhled nad hlavním sálem bylo spotřebováno cca 30 m3 dřeva, krov se skládá z cca 570 prvků

- technologické rozvody jsou vedeny v instalačních kanálech pod podlahou 1. podlaží

- omítky jsou provedeny vápenné s pucolánem (jemný písečný sopečný popel využívaný jako hydraulické pojivo do malt a betonů)

Budova Bohemia nabízí:

● Hlavní sál: 157 m2 / kapacita 80 osob

● Bar: 54 m2 / kapacita 28 osob

● Dva salonky: á 48 m2 / 28 osob

● Terasy: 1274 m2

● Zastavěná plocha: 703 m2

Vybavení:

● audio/video technika

● exteriérové schodiště ze Stromovky

● letní bezbariérové vstupy z teras

● navařovací kuchyně, gastro přípravna

Využití:

● konference

● bankety, business snídaně

● tiskové konference

● výstavy a vernisáže

● privátní akce, svatby

● módní přehlídky apod.

Kontakt:

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

e-mail: vit.hofman@praha.eu

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-restaurace-služby-správa-stavby-Výstaviště Praha

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Služby, cestovní ruch
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.