Linka bezpečí: Děkujeme, že jste při nás stáli i v roce 2022!

Milí přátelé Linky bezpečí,

na prahu nového roku se sluší zhodnotit rok předcházející, který pro nás rozhodně nebyl jednoduchý. Byl to rok plný výzev, očekávání a problematických situací s financováním. Podařilo se nám však zrealizovat i mnoho přínosných projektů, které našim klientům pomáhají.

V roce 2022 jsme odbavili přes 90.000 kontaktů. Ve srovnání s předešlými roky děti řešily obsahově náročnější témata, nejčastěji z oblasti psychických potíží. U tematiky sebevražd jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9 %, u sebepoškozování o 3 %. V kontextu těchto témat je potřeba věnovat dětem více času, proto se prodloužila průměrná délka hovoru a četnost hovorů delších než 30 minut. O 11 % vzrostl počet intervencí, tj. situací, kdy v zájmu klienta kontaktujeme další instituce.

Psychické obtíže jsou poslední čtyři roky na Lince bezpečí nejčetnějším tématem, které s námi děti a mladiství probírají. V roce 2022 byl meziroční nárůst o 2 %. Klienti s námi dále řešili potíže v rodinné komunikaci a vztazích s vrstevníky. Ve srovnání s rokem 2021 jsme zaznamenali nárůst např. i u tématu šikany ve škole (o 14 %), poruch příjmů potravy (o 3 %) či domácího násilí (o 10 %. Naopak oproti roku 2021 s námi klienti méně často řešili např. kyberšikanu či obtěžování cizí osobou v on-line prostředí.

Stále roste zájem klientů o on-line komunikaci (chat a e-mailové poradenství). V roce 2022 jsme zodpověděli 4079 dotazů, což je o 14 % více než v roce 20. Jedná se o historicky nejvíce ročně odbavených klientů v naší poradně.

Na Lince bezpečí klademe velký důraz na prevenci, která vede k psychické odolnosti dětí a dospívajících a podpoře zvládnutí krizí vlastními prostředky. V roce 2022 se nám podařilo v rámci projektu Linka bezpečí ve vaší třídě proškolit přes 6500 dětí. V roce 2023 chceme pokračovat v tomto rostoucím trendu a navázat na spolupráci se sportovními kluby, které naše služby také začaly využívat.

Podcast Na tenké Lince má již přes 90.000 přehrání na platformách pro podcasty a YouTube a zároveň získal ocenění od Fóra dárců.

V blogu i nadále přinášíme aktuální témata týkající se výchovy, psychických potíží dětí a dospělých a další témata, se kterými se na Lince bezpečí setkáváme.

Děti a mladiství obracející se na Linku bezpečí, ale i rodiče hledající radu na Rodičovské lince, mají možnost využít služby nového webu www.linkabezpeci.cz a www.rodicovskalinka.cz. Novým webem jsme reagovali na rostoucí poptávku po našich službách, která je i odrazem zhoršujících se psychických potíží u dětí a mladistvých. Stále však zachováváme primární poslání krizové linky, neboť hlas ve sluchátku „já ti rozumím“ je nenahraditelný. Zároveň rozšiřujeme naše služby v oblasti prevence a edukace. Děti a mladiství mají možnost najít pomoc i na webu prostřednictvím chatu, e-mailové poradny nebo informační poradny obsahující informace dle nejčastějších problémů, s kterými se klienti na Linku obracejí. Natočili jsme videa, která mají edukovat o psychických potížích a způsobu, jak s nimi zacházet. Evidujeme u nich 116.640 přehrání.

Financování Linky bezpečí rozhodně není jednoduché. Část rozpočtu nám pomáhají pokrýt firemní či individuální dárci. Neobejdeme se bez podpory ze strany měst, obcí a městysů. Našimi letitými podporovateli jsou naši generální partneři ČSOB, O2 a Nadace RSJ. MVČR pravidelně podporuje financování čísla 116 111 a největší suma přichází z MPSV. Na této dotaci jsme prakticky závislí, často však čekáme na rozhodnutí o výši a výplatě peněz v dávkách i několik měsíců v již probíhajícím roce.

Rok 2022 navíc poznamenala válka na Ukrajině, energetická krize a další náročné celospolečenské události.

Pochopitelně to vše ovlivnilo finanční možnosti donorů. Někteří směřovali svou pomoc přímo na Ukrajinu, jiní své prostředky rozdělili do více projektů nebo ve vyšší míře podporovali své zaměstnance.

Jsem velmi ráda, že mohu poděkovat všem, kteří pomohli Lince bezpečí finančně ustát nelehkou situaci, aby mohla pomáhat dětem, věnovat potřebnou péči zaměstnancům a myslet také na rozvoj preventivních programů pro děti.

Velmi si vážím každé pomoci, tedy nejen finanční, ale také slov díků a podpory za opravdu náročnou práci našich zaměstnanců. Nadcházející rok nebude jednoduchý, proto chci všem, ať už zaměstnancům, členům představenstva, dodavatelům externích služeb, dárcům, zkrátka všem, kdo spojili své jméno s Linkou bezpečí, za uplynulý rok poděkovat a do dalšího roku popřát hlavně zdraví a psychickou odolnost.

S úctou k vám všem!

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí

Kontakt:

Mgr. Regina Jandová

r.jandova@linkabezpeci.cz

Klíčová slova ČR-rodina-komunikace-zdraví-děti-Linka bezpečí

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.