Guilford skoupil svých 150.000 kmenových akcií

Společnost Guilford Pharmaceuticals Inc.(Nasdaq: GLFD) dnes oznámila, že společnost a určití členové jejího managementu a představenstva skoupili na otevřeném trhu 150.000 kmenových akcií Guilfordu v souladu s plánem výkupu akcií, oznámeným 2.září 1998.

Management a členové představenstva v rámci výkupního programu koupili 50.000 akcií, a společnost koupila dalších 100.000 akcií. Kupní cena byla 10,13 USD za akcii.

"Tato investice Guilfordu a členů našeho týmu vyššího managementu ukazuje naši silnou důvěru v budoucí vyhlídky Guilfordu," poznamenal Dr. Craig R. Smith, prezident a generální ředitel (CEO) společnosti Guilfor. of Guilford. "Těší nás, že jsme mohli využít této příležitosti."

Akcie byly částí bloku akcií, který prodala společnost Scios Inc., jeden ze zakládajících vkladatelů společnosti. Scios Inc. nedávno oznámila svůj úmysl zbavit se části svých fixních aktiv, včetně zhruba 1,3 miliónu kmenových akcií Guilfordu.

"Naše rozhodnutí zbavit se vybraných fixních aktiv, včetně našeho vkladu do Guilfordu, podporuje náš dříve oznámený plán uspořádat si určitá naše aktiva na podporu našeho strategického podnikatelského záměru," uvedl Richard B. Brewer, prezident a generální ředitel (CEO) společnosti Scios Inc.

Guilford Pharmaceuticals Inc. je biofarmaceutická společnost, která se zabývá vývojem terapeutických léků na rakovinu na bázi polymerů a originálních výrobků pro diagnózu a léčení neurologických nemocí, včetně Parkinsonovy nemoci, Alzheimerovy nemoci, mrtvice, těžkých otřesů mozku, poranění míchy, roztroušené sklerózy, periferních neuropatií a návyku na kokain.

Internetová adresa: http://www.guilfordpharm.com

Kontakt pro sdělení pro tisk: http://www.prnewswire.com

Toto sdělení pro tisk může obsahovat výhledová tvrzení, která zahrnují rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že skutečné výsledky a zkušenosti se mohou významně lišit od očekávaných výsledků a očekávání v těchto výhledových tvrzeních. Tato rizika a nejistoty zahrnují ty, které jsou obsaženy v části s názvem "Rizikové faktory", uvedené v poslední Výroční zprávě společnosti Guilford na formuláři 10-K, a v dalších zprávách společnosti Guilford, předkládaných Komisi pro cenné papíry (SEC) v USA. Zatímco představenstvo společnosti pověřilo management Guilfordu, aby podle svého uvážení odkoupil celkem až jeden milión kmenových akcií, rozhodnutí o odkoupení dalších akcií v budoucnu bude záviset na celé řadě faktorů, například na tržní ceně kmenových akcií společnosti, na množství dostupných peněz v hotovosti k financování podnikatelských činností společnosti, včetně výzkumných a vývojových programů, dalších činností a kapitálových potřeb, a na dalších faktorech. Nemůže tedy být zaručeno, že společnost v budoucnu v rámci svého nákupního programu koupí další své kmenové akcie.

ots Original Text Service: Guilford Pharmaceuticals Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Stacey Jurchison, Tel.: (USA) 410-631-5022, nebo Angie Rubin, Tel.: (USA) 410-631-6449, oba z Guilford Pharmaceuticals

Novinky o společnosti: http://www.prnewswire.com/comp/112882.html nebo fax, 800-758- 5804, linka 112882

Webová stránka: http://www.guilfordpharm.com

Klíčová slova Guilford Pharmaceuticals

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.