V Praze začala výstava Nikola Tesla na Výstavišti. Představuje nejen slavný transformátor nebo fungování elektrárny, která zkrotila Niagarské vodopády

Srbské Muzeum Nikoly Tesly přiváží po městech jako Hofu či Milano unikátní výstavu o geniálním vědci do Prahy, kde se mohou návštěvníci seznámit s jeho nejen ve své době unikátním dílem. Výstava potrvá až do 11. prosince v Křižíkově pavilonu D na Výstavišti a otevřena je denně od 9.00 do 18.00 hodin. Odborným garantem výstavy je Michael Šebek, profesor kybernetiky na ČVUT.

Nikola Tesla a jeho geniální vize budoucnosti

Srbské Muzeum Nikoly Tesly přiváží do Prahy úspěšnou výstavu o vědeckém géniovi, jehož vynálezy nás dodnes provázejí každodenním životem. Výroba a rozvod elektrické energie, generátor vícefázového střídavého proudu, magnetické rotující pole, dálkové ovládání, neonové osvětlení, rentgenové snímky, ale i řízené střely, za tím vším najdeme mozek srbského génia.

Tesla byl také inovátorem, který při provádění svých výzkumů poprvé zkoumal globální problémy planety a lidstva. V mnoha ohledech představují Teslovy výzkumné laboratoře v Colorado Springs a na Long Islandu vrchol jeho vědecké a inženýrské práce. V oblasti strojírenství se Tesla zabýval principem přenosu elektrické energie a jeho posledním patentovaným vynálezem byl princip vertikálního startu a přistání.

„Nikola Tesla byl tvořivý génius po všech stránkách. Výstava připomíná jeho vynálezy, které využíváte každý den a ani si to neuvědomujete. Dozvíte se tu o slavné „válce proudů,“ kterou jasně vyhrál Teslův střídavý nad Edisonovým stejnosměrným, a proto ho dodnes používáme. Žil v době bohaté na nové myšlenky, které napadaly různé lidi skoro současně. O úspěchu autora pak rozhodl správný odhad významu, schopnost dotáhnout technické řešení, ale často jen náhoda. Budete překvapeni, kolik věcí přisuzovaných jiným vědcům vlastně vynalezl také Tesla. Další nápady tehdy realizovat nešlo, některými svou dobu předběhl a nebyl o ně zájem. A i když někdy spíš prorokoval a snil, tak většinou snil správně. O tom všem se na výstavě dozvíte. A vezměte s sebou děti, bude je to zajímat a inspirovat. Vždyť právě tvořivost a vize dnes potřebujeme nejvíc,“ komentuje výstavu její odborný garant Michael Šebek, profesor kybernetiky na ČVUT.

Teslův odkaz v Praze

V roce 1880 zavedl Nikolu Teslu zájem o elektřinu také do Prahy, kde navštěvoval přednášky na Karlově univerzitě. Ne náhodou tedy muzeum nesoucí jméno slavného rodáka ze Srbska opět přináší jeho jméno do stověžaté Prahy, kde se mohou návštěvníci výstavy srozumitelnou formou seznámit s jeho zásadními vynálezy. Výstava je koncipována tak, aby jeho dílo zaujalo i žáky základních či středních škol, kteří o generátoru střídavého proudu slýchají většinou jen ve školních lavicích. „Výstava je chronologií Teslova života zachycující jeho osud s důrazem na zlomové okamžiky v jeho kariéře. Nechybí proto ani část expozice, která je věnována vztahu Tesly k Praze a České republice,“ komentuje Ivana Zorić, kurátorka srbského Muzea Nikoly Tesly.

Doprovodný program Pražské Plynárenské, a.s.

Společnost Pražská plynárenská připravila doprovodný program k výstavě, který se uskuteční pro veřejnost v sobotu 3. prosince.

Od 10.00 hod. - Energetická gramotnost / 60 minut, kapacita 40 míst

Od 14.00 hod. - Technologická gramotnost – 90 minut, kapacita 40 míst

Dále pak ve čtvrtek 8. 12. od 16.00 hod. proběhne opět přednáška na téma Energetická gramotnost.

Více o tomto projektu na podporu technického školství také na: https://www.technologicka-gramotnost.cz/

„Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší společnosti. Jednou z oblastí, kam směřujeme naši pozornost, je podpora dětí a mládeže. Mám proto radost z každé aktivity, díky níž můžeme přispět k rozvoji jejich vzdělávání a rozšiřování obzorů. Obzvlášť pak vítám všechny projekty, které přivádí mladé k technickým oborům. Takovým je projekt s vysokým potenciálem – Technologická gramotnost, kterého je Pražská plynárenská odborným garantem. Věřím, že jeho propojení s touto výstavou legendárního vynálezce a vědce Nikoly Tesly umocní návštěvníkům dojem z výstavy a dodá jí na výjimečnosti,“ říká k výstavě Martin Pacovský, předseda představenstva Pražská plynárenská, a.s.

Kde a kdy:

Křižíkův pavilon D / 21. listopadu – 11. prosince 2022

Vstupné:

Děti 6–15 let 90 Kč / Dospělí 180 Kč / Rodina 300 Kč

O muzeu

Muzeum Nikoly Tesly bylo založeno v roce 1952 a v roce bylo 1955 otevřeno pro veřejnost. Je to jediné muzeum na světě, které uchovává osobní dědictví tohoto geniálního vynálezce. V jeho sbírkách najdou návštěvníci na 200 000 dokumentů, fotografií a předmětů z Teslova života. V roce 1957 zde byla umístěna i urna s jeho popelem. V roce 2003 zařadilo UNESCO Teslův archiv do registru „Paměť světa“, který představuje nejvyšší formu ochrany kulturních statků.

Výstava se koná také díky našim partnerům: Alza, PRE, Pražská plynárenské a.s., Prague City Tourism a Technologie hlavního města Prahy a.s.

Více info: www.navystavisti.cz

Doprovodný program: www.ppas.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-Srbsko-muzea-věda-energie-zábava-Výstaviště Praha

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl
Kultura
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.