Univerzální elektronické karty pro znovupoužitelné nosiče raket - VPX CARDS FLPP

Brněnská společnost G.L. Electronic s.r.o. se díky členství ČR v Evropské kosmické agentuře (ESA) podílí na projektu, který vyvíjí znovu-použitelné nosné rakety. Společnost zrealizuje elektronické karty standardu VPX pro modulární řídicí jednotku (MCU). Jednotka se využije v demonstrátoru Themis jako součást přípravného programu Future Launchers Preparatory Programme (FLPP), který pomáhá snižovat čas, rizika a náklady na programy vývoje raket.

ESA v současné době rozvíjí komplexní plán znovu-použitelnosti s demonstrátorem nízkonákladového, opakovaně použitelného a škálovatelného základního raketového stupně Themis. Jeho cílem je vyvinout klíčové technologie a know-how pro zvládnutí opětovné použitelnosti.

Na čem pracuje G.L. Electronic

G.L. Electronic se účastní významného evropského programu FLPP, který vyvíjí technologie pro použití v budoucích evropských nosných raketách a při modernizacích stávajících nosných raket.

"V rámci programu FLPP jsme byli vybrání abychom se podíleli na vývoji, realizaci i testování univerzálních elektronických karet standardu VPX pro opětovné použití na demonstrátoru Themis. Tímto krokem jsme dosáhli toho, že jsme v současnosti aktivní na všech třech raketových nosičích, které ESA připravuje, anebo již provozuje," vysvětluje ředitel společnosti Luděk Graclík.

Jedná se o nosiče Vega C, Ariane 6 a nové nosné rakety ESA provozované po roce 2030.

Koncept obnovy pro opětovné použití nosných raket se opírá o modulární řídicí jednotku, která řídí navigační, naváděcí a řídicí systém a umožňuje manévrování s opakovaně použitelným stupněm během letu. Modulární jednotka se skládá z 5 zařízení a my z nich zrealizujeme celkem 3:

- Komunikační karta

- Karta snímačů teploty

- Karta snímačů tlaku

Karty, či desky, budou navrženy modulárním způsobem, přičemž všechna hlavní zařízení budou přístupná a demontovatelná v závislosti na konfiguraci znovupoužitelného nebo vyměnitelného nosného zařízení. Každá karta bude tedy obsahovat společnou část a vyhrazenou část.

"Vývoj karet bude trvat 2 roky. V první fázi vyrobíme tzv. breadboard (BB), tedy model, na kterém se ověřuje elektrická funkčnost. Tento model ještě nemá odolnost vůči vlivům vesmíru a podmínkám v raketě. Na konci projektu pak představíme vzorek engineering qualification model (EQM), který již má téměř všechny vlastnosti jako model letový (FM). EQM je testován na demonstrátoru a na základě výsledků testů může ještě dojít k několika změnám. Poslední finální model FM se bude vyvíjet v rámci programu SALTO, kterého se rovněž zúčastníme," upřesňuje Graclík.

Kontext programu

Pracovní skupina ArianeWorks, založená jako subjekt pro hledání inovací a iniciovaná francouzskou kosmickou agenturou CNES a konglomerátem ArianeGroup, má za úkol vyvinout moderní znovupoužitelný nosič. Skupina uzavřela smlouvu s ESA a obsahem byl právě demonstrátor Themis. Hlavním cílem je posílit konkurenceschopnost evropského kosmického průmyslu a zajistit evropskou autonomii pro přístup do vesmíru.

Themis představuje plnohodnotný testovací raketový stupeň k opakovanému použití, ze kterého by měla být později odvozena již nová raketa ESA Ariane Next.

Nejoptimističtější odhady hovoří o zahájení provozu ve 30. letech 21. století.

Obrázek níže, tedy "Themis reusable rocket roadmap", ukazuje průběh testování nosiče.

Ředitel Luděk Graclík, ludek.graclik@glelectronic.cz

Financováno ESA. Text není oficiální stanovisko ESA.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-vesmír-elektronika-firmy-G.L. Electronic

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.