Minntech má opční práva na nový sterilizátor dialyzátorů

Společnost Minntech Corporation (Nasdaq: MNTX) oznámila, že získala opci na získání licence na patentovaný nový sterilizační prostředek pro regeneraci dialyzátorů od vynálezců tohoto prostředku, Dr. Wernera Kleophase ze skupiny Ärzte für Innere Medizin - Nephrologie v Düsseldorfu v Německu a Dr. Arezki Mahiouta ze společnosti Institute of Cell & Protein Engineering GmbH v německém Hannoveru. Díky licenci bude mít Minntech exkluzivní celosvětová práva na výrobu a distribuci nového sterilizačního prostředku.

Prezident a generální ředitel (CEO) Thomas J. McGoldrick k tomu uvedl: "Doktoři Kleophas a Mahiout vyvinuli sterilizační techniku, která je podle mého názoru významným přínosem pro oblast dialýzy. Jsme potěšeni, že máme příležitost stavět na naší současné řadě sterilizačních výrobků na bázi kyseliny peroctové a těšíme se na zahájení klinických zkoušek výrobku později v tomto fiskálním roce."

Nové složení sterilizačního prostředku bylo navrženo tak, by čistilo a dezinfikovalo dialyzátory bez zhoršování výkonu respektive biokompatibility membrány dialyzátoru. Polopropustná membrána dialyzátoru obsahuje milióny mikroskopických pórů, které umožňují průchod resp. čištění tekutiny a odpadních molekul.

Regeneraci dialyzátorů, tedy čištění a dezinfekci dialyzátorů, které pak může použít další pacient, provádí v USA více než 80 procent dialyzačních zařízení. Minntech je světovou jedničkou ve výrobě regeneračního zařízení a sterilizačních produktů. Společnost je také předním výrobcem zdravotnických zařízení s použitím vyspělých technologií pokud jde o elektroniku, řešení a vlákna. Jádrové technologie společnosti se používají v dialýze, regeneraci zdravotnických zařízení, kardiochirurgii a filtraci a odlučování. Více informací o společnosti Minntech najdete na webové stránce společnosti na adrese http://www.minntech.com

Toto sdělení pro tisk obsahuje výhledová tvrzení, která zahrnují rizika a nejistoty. Skutečné výsledky společnosti se mohou významně lišit od výsledků uváděných v takovýchto výhledových tvrzeních. Další informace týkající se důležitých faktorů, které mohou způsobit, že se výsledky budou významně lišit od výsledků ve výhledovém tvrzení, jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti na formuláři 10-K za rok do 31.března 1998, která byla předložen Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC), a čas od času v dalších zprávách, které společnost komisi předkládá.

KONTAKT: Jules Fisher, Chief Financial Officer, Minntech Corporation, 1-612-553-3300/

Webová stránka: http://www.minntech.com/

Klíčová slova Minntech

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.