NFT adoptuje 1200 stromů: Kampaň společnosti Shanghai Electric za nulové emise uhlíku úspěšně uzavřena

Veřejně prospěšná kampaň společnosti Shanghai Electric „Go! 0 Carbon Walker", která byla zahájena na Světový den chůze, nedávno dospěla k úspěšnému závěru.

Kampaň motivovala zájemce z řad veřejnosti, aby si místo jízdy autem vybrali chůzi a tím přispěli k uskutečnění nízkouhlíkové budoucnosti. Každých 2000 ujitých kroků představovalo jeden z bezuhlíkových projektů firmy a rozsvítilo světlo na speciální tabuli. Jakmile se rozsvítila všechna světla, proběhlo losování, při kterém jeden z účastníků získal zajímavou cenu.

Prvních 1200 účastníků, kteří během kampaně ušli 20.000 kroků, také získalo možnost připojit se ke společnost Shanghai Electric ve městě Jen-an v čínské provincii Ša-an-si. Zde se budou moci zúčastnit aktivit za snižování uhlíku tím, že si zasadí svůj „strom pro nulový uhlík" a na vlastní oči se přesvědčí o skutečné hodnotě online iniciativy.

Nedílnou součástí uplatňování principů ESG (environmentální, sociální a správní udržitelnosti) je činnost ve veřejném sektoru, která je klíčem k sociálnímu pokroku s rozsáhlým a intenzivním dopadem na přírodu i společnost.

V reakci na záměr čínské vlády dosáhnout do roku 2030 uhlíkového maxima a do roku 2060 uhlíkové neutrality (označovaný jako dvojitý uhlíkový cíl 30-60) společnost Shanghai Electric zvýšila stabilitu svého vlastního podnikání prostřednictvím řady osvědčených postupů a kvalitních kapacit.

V energetickém a výrobním sektoru, tedy ve dvou oblastech, které jsou nejvíce zodpovědné za spotřebu energie v zemi, buduje Shanghai Electric nové komplexní energetické systémy a kompletní řešení pro futuristické průmyslové parky s nulovými emisemi uhlíku, čímž se snaží zaujmout vedoucí postavení v pomoci čínské vládě při dosahování jejích cílů v oblasti dekarbonizace.

Společnost Shanghai Electric, pro kterou je ekologická transformace významnou součástí jejího poslání, již podnikla řadu kroků pro snížení svého dopadu na životní prostředí. Její solárně tepelná elektrárna o rozloze 44 km2 s tepelným výkonem 700 MW a fotovoltaickým zařízením o výkonu 250 MW v Dubaji je v současné době největším světovým projektem tohoto typu, pokud jde o instalovaný výkon, rozsah investice a skladování energie do roztavených solí.

Při výstavbě tohoto zařízení si společnost Shanghai Electric stanovila jako hlavní prioritu ochranu životního prostředí a pověřila místní profesionální agenturu pro ochranu zvířat provedením průzkumu lokality a bezpečným přestěhováním místní fauny, včetně ještěrů, velbloudů, antilop a lišek. Součástí tohoto úsilí bylo také přemístění více než 200 vzácných stromů, které na místě rostly po mnoho let. Dubajský projekt se tak stal nejen novým vzorem pro celosvětovou výrobu solární energie pod záštitou iniciativy Nové Hedvábné stezky, ale také ukázal, jaká opatření čínské společnosti při své účasti na zahraničních projektech přijímají v oblasti ochrany životního prostředí a jak jimi přispívají k zaměstnanosti místních obyvatel.

Společnost rozšířila svou ekologickou iniciativu i na veřejný sektor. V roce 2022 uskutečnily společnost Shanghai Electric a nadace Green Carbon Foundation veřejně prospěšný ekologický projekt, v jehož rámci bylo na západním břehu Žluté řeky ve městě Jen-an v provincii Ša-an-si vysazeno 1200 stromů, které mají společně vytvořit nízkouhlíkový les na ochranu řeky a praktickým způsobem přispět k plnění dvojitého uhlíkového cíle 30-60. Společnost Shanghai Electric se zavázala chránit planetu a prosazovat ekologické myšlenky v rámci celé společnosti.

V dubnu 2021 poskytla společnost Shanghai Electric jednorázový dar ve výši 700.000 jüanů na podporu projektu ekonomického rozvoje v šanghajském městském obvodě Feng-sien a městu Čuang-sing v obvodě Feng-sien navíc poskytla marketingovou podporu při prodeji produktů v hodnotě více než 1,3204 milionu jüanů.

Firma se rovněž podílela na podpoře spolupráce mezi západními a východními regiony země a na revitalizaci venkovských oblastí. V roce 2021 navázaly tři dceřiné společnosti Shanghai Electric – Shanghai Electric Power Generation Group, Shanghai Mitsubishi Elevator a Shanghai Electric Wind Power Group – spolupráci se třemi vesnicemi v okrese Fu-jüan v Čchü-ťingu (provincie Jün-nan), kdy každá společnost poskytovala podporu jedné z vesnic.

Během roku 2021 poskytla společnost Shanghai Electric 450.000 jüanů na pomoc při řešení zjištěných praktických problémů a zároveň pomohla vyřešit logistické problémy při dopravě produktů v hodnotě více než 9,0516 milionu jüanů ke spotřebitelům. Významně tak přispěla k urychlení revitalizace venkovských oblastí.

Již v roce 2017 začala společnost Shanghai Electric budovat první ukázkový projekt decentralizované úpravy vody ve vesnici Chua-pchiao u města Chenjia v okrese Čchung-ming. Kompaktní integrovaná stanice pro čištění odpadních vod z domácností o rozloze 10 metrů čtverečních, speciálně navržená pro tento okres, dokázala bez problémů vyčistit přibližně 30 tun odpadních vod z domácností, které denně vypouští více než 100 zemědělských domácností žijících v blízkosti vesnice.

V roce 2020 sestavila společnost Shanghai Electric balíček, který zahrnoval její vlastní integrované inteligentní zařízení na čištění odpadních vod, prefabrikovaná zařízení, technologie na čištění odpadních vod, metody pro čištění řek a jezer i digitální inteligenci a ekologické informační technologie pro vybudování komplexního řešení péče o vodní prostředí v rámci svého venkovského projektu PPP (partnerství veřejného a soukromého prostoru) čištění odpadních vod v okrese Chuaj-jüan v Peng-pu v provincii An-chuej.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927800/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

KONTAKT: Jocelyn Zhou, +86(21)33261246, e-mail: zhouhj6@shanghai-electric.com

Klíčová slova Čína-příroda-ekologie-energie-Shanghai Electric

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.