QUALCOMM má schválenou dohodu s Ericssonem

Společnost QUALCOMM Incorporated (Nasdaq: QCOM) v pondělí oznámila, že v pátek 7.května 1999 ji Ministerstvo spravedlnosti USA informovalo o tom, že uzavřelo své protimonopolní revizní šetření chystané akvizice bezdrátové infrastruktury CDMA (Code Division Multiple Access) společnosti QUALCOMM a dohody o urovnání sporu o narušení patentových práv mezi oběma společnosti. V důsledku toho QUALCOMM očekává, že transakce s Ericssonem bude uzavřena 24.května 1999 nebo kolem tohoto data.

Dne 6.května 1999 jeden ze zaměstnanců QUALCOMM na společnost podal žalobu údajně jménem těch zaměstnanců, kteří v rámci akvizice přecházejí k Ericssonu. Avšak 94 procent nebo více z 1053 přecházejících zaměstnanců, kteří mají právně nezaručené akciové opce, včetně všech vedoucích pracovníků divize, se rozhodlo k žalobě nepřipojit. Zúčastní se plánu Retention Bonus Plan, nabídnutého společnostmi QUALCOMM a Ericsson, který poskytuje různé výhody včetně kompenzace v hotovosti na základě podílu hodnoty akciových opcí.

"Jsme potěšeni, že převážná většina přijímá plán Retention Bonus Plan a mnoha pozitivními vyjádřeními ve smyslu slušného zacházení, které jsme dostali od všech našich zaměstnanců. Děkujeme každému z přecházejících zaměstnanců za jejich významný přínos pro QUALCOMM a přejeme jim velký úspěch při účasti na celosvětovém růstu CDMA s Ericssonem,," uvedl Dr. Irwin M. Jacobs, předseda představenstva a CEO společnosti QUALCOMM.

QUALCOMM Incorporated (Nasdaq: QCOM) je jedničkou ve výjoji a dodávkách inovačních produktů a služeb na poli digitální bezdrátové komunikace na základě digitální technologie CDMA. K hlavním oblastem činnosti společnosti patří: telefony CDMA, integrované čipsety CDMA a systémový software, poskytování licencí na technologie a satelitní systémy například OmniTRACS(R) and části systému Globalstar(TM). QUALCOMM s ústředím v San Diegu ve státě Kalifornie je na seznamu 500 společností časopisu Fortune s tržbami, které ve fiskálním roce 1998 převýšily tři miliardy USD. Pokud chcete další informace, navštivte webovou stránku společnosti na adrese (http://www.qualcomm.com).

Kromě historických informací obsahuje toto sdělení pro tisk výhledová tvrzení, která podléhají rizikům a nejistotám. Skutečné výsledky se mohou významně lišit od výsledků uváděných ve sdělení vlivem celé řady faktorů, k nimž patří riziko, že podmínky dohod podepsaných s Ericssonem nebudou splněny, riziko, že se sníží míra růstu předplatitelů CDMA, rizika spojená se schopností zlepšovat provozní účinnost a rentabilitu, rizika spojená s vývojem současného nebo budoucího soudního sporu, rizika spojená s dobou a příjmem licenčních poplatků a tantiém, rizika spojená s financováním prodejců a rizika spojená se změnami ekonomických podmínek na různých trzích, které společnost obsluhuje, jakož i další rizika, která jsou čas od času podrobně uváděna ve zprávách, které společnost předkládá Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC).

QUALCOMM, OmniTRACS a Eudora jsou registrované ochranné známky společnosti QUALCOMM Incorporated. MSM a Thin Phone jsou ochranné známky společnosti QUALCOMM Incorporated. Globalstar je ochrannou známkou společnosti Loral QUALCOMM Satellite Services, Incorporated. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných výrobců.

ots Original Text Service: QUALCOMM Incorporated

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Christine Trimble, Corporate Public Relations, (USA) 619-651-3628 nebo fax, (USA) 619-651- 2590, ctrimble@qualcomm.com, nebo Julie Cunningham, Investor Relations, (USA) 619-658-4224, nebo fax, (USA) 619-651-9303, juliec@qualcomm.com, oba QUALCOMM Incorporated

Webová stránka: http://www.qualcomm.com

Klíčová slova QUALCOMM

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.