Společnost Huawei s partnery zkoumá na konferenci HUAWEI CONNECT 2022 v Bangkoku roli technologií pro udržitelnou budoucnost

V rámci prvního dne veletrhu HUAWEI CONNECT 2022 uspořádala společnost Huawei s partnery a zástupci veřejných i soukromých organizací zasedání na téma významu technologií pro budování udržitelného a inkluzivního světa podle Cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, s případovými studiemi a analýzami zaměřenými specificky na asijsko-pacifický region.

Asie a Tichomoří, jeden z nejlidnatějších a nejrozmanitějších regionů na světě, míří také na pozici nejrychleji rostoucí světové ekonomiky. Epidemie COVID-19 zde urychlila digitální transformaci nad úroveň světového průměru.

„Stále více vlád a organizací si začíná uvědomovat, jak zásadně technologie přispívají k urychlení dosahování Cílů OSN," řekl prezident pro ICT marketing ve společnosti Huawei Jeffrey Zhou. „V duchu vize a poslání společnosti Huawei jsme v roce 2019 zahájili iniciativu digitálního začleňování TECH4ALL, jejíž projekty probíhají ve spolupráci s globálními partnery v řadě zemí."

Po Zhouově vystoupení následovalo úvodní slovo globálního viceprezidenta společnosti Informa Tech Richarda Mahonyho, který připomněl, že tradiční způsoby zachovávání udržitelnosti nefungují a dnešní doba vyžaduje jako katalyzátor technologická řešení.

17 cílů udržitelného rozvoje a přístupy k jejich dosažení do roku 2030 následně představil přímo řečník z organizace UNESCO. „Ačkoli realizace agendy Cílů spočívá v podstatě na vládách, je prostým faktem, že bez soukromého sektoru ji uskutečnit nelze," uvedl ředitel kanceláře UNESCO v indonéské Jakartě Mohamad Djelid. „V naplnění ambiciózní, avšak nezbytné agendy udržitelného rozvoje do roku 2030 musíme všichni sehrát svou roli."

Hlavní diskutovanou oblastí zasedání se stala digitální inkluze. Ačkoli se digitální propast postupně zmenšuje, podle nedávných údajů ITU nemá 2,7 miliard obyvatel našeho světa dodnes přístup k internetu. Chybějící síťové připojení, digitální dovednosti, cenově dostupná zařízení nebo kombinace těchto faktorů stále brání příliš mnoha lidem ve využívání digitálních nástrojů, které jsou v dnešním stále digitálnějším světě již nezbytné. „Nikdo by neměl být odříznut od sítě," říká ředitelka regionální kanceláře ITU pro Asii a Tichomoří Atsuko Okuda. „Digitální technologie a rozvoj informačních a komunikačních technologií nás mohou rychleji přiblížit k dosažení Cílů udržitelného rozvoje."

David Lu, prezident oddělení strategie a marketingu pro Asii a Tichomoří společnosti Huawei, představil nejnovější pokroky a roli ICT v projektech TECH4ALL po celém světě a zejména v Asii a Tichomoří: „digitální autobus" v Thajsku, který přináší konektivitu a digitální dovednosti dětem na venkově, program „digitálních vesnic" v Indonésii, který poskytuje cenově dostupné připojení venkovským komunitám prostřednictvím řešení RuralStar, zavedení zdravotní péče na dálku pro venkovské komunity a zlepšení dostupnosti informací pro seniory v Thajsku pomocí 5G sítí a mnoho dalšího. Podle slov pana Lu je díky spolupráci mezi technologickými společnostmi a globálními organizacemi budoucnost Asie a Tichomoří jasná a udržitelná – a je to budoucnost, v níž nikdo nezůstane opomenut.

Dalším klíčovým tématem zasedání se stala podpora ochrany přírody pomocí technologií. Shawn Tan, viceprezident společnosti Sunseap – předního poskytovatele ekologických energetických řešení – představil inovativní plovoucí solární farmu, jejímž prostřednictvím plánuje tato singapurská společnost vykompenzovat 4000 tun emisí CO2 ročně. Tento projekt s využitím inteligentních fotovoltaických řešení společnosti Huawei se nachází na moři poblíž Singapuru.

Malajsijská vládní agentura Sarawak Forestry Corporation ve spolupráci s úřady Sarawak Multimedia Authority a Forest Department Sarawak a organizací Rainforest Connection zase zahájila s podporou inciativy TECH4ALL společnosti Huawei pilotní projekt na ochranu jednoho z nejstarších deštných pralesů světa – deštného pralesa v Sarawaku, starého téměř 140 milionů let.

V rámci iniciativy TECH4ALL realizuje společnost Huawei více než 45 projektů pro spravedlivé a kvalitní vzdělávání, ochranu přírody pomocí technologií, rozvoj inkluzivní zdravotní péče a dosažení vyváženého rozvoje s více než 40 globálními partnery.

Více informací o projektech iniciativy TECH4ALL společnosti Huawei najdete na adrese

https://www.huawei.com/en/tech4all/

KONTAKT: Xing Gao, gaoxing18@huawei.com

Klíčová slova Thajsko-elektronika-ekologie-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.