Výuka dopravní výchovy může být zábavná

Přípravu výuky dopravní výchovy usnadní semináře, které pro pedagogy mateřských a základních škol pořádá Tým silniční bezpečnosti

Přípravu výuky dopravní výchovy usnadní semináře, které pro pedagogy mateřských a základních škol pořádá Tým silniční bezpečnosti

Přípravu výuky dopravní výchovy usnadní semináře, které pro pedagogy mateřských a základních škol pořádá Tým silniční bezpečnosti. Mimo informací týkajících se aktuální legislativy silničních pravidel si z workshopu odnášejí nejnovější materiály pro výuku dopravně bezpečnostních témat. Získávají tak zásobu podkladů, které hodiny dopravní výchovy oživí a probudí žáky k aktivitě. Semináře jsou akreditované MŠMT, bezplatné, probíhají po celé České republice a zájemci o podzimní termíny se mohou stále registrovat.

„Na seminářích se pedagogů ptáme, kdy se naposledy učili pravidla silničního provozu. Většinou to bývá v době, kdy usilovali o řidičský průkaz. K novelám ale dochází poměrně často, a tak některé změny někdy ani nezaznamenají. Pro mnohé je například novinkou, že jezdec na koloběžce není v provozu chodcem, tak jako byl v publikacích uváděn dříve, ale cyklistou,“ říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti, která semináře vede.

Moderní materiály, které odpovídají evropským trendům, jsou rozděleny podle náročnosti, a to pro nejmenší děti z mateřských škol, dále pro žáky prvních stupňů a žáky druhých stupňů základních škol. Obsahují množství ilustrací, herních plánů, komiksů, kvízů a úloh napříč různými předměty. Učitele navedou, jak dopravní výchovu vyučovat i v jiných předmětech, než jen v prvouce nebo tělocviku. Témata a základy silničních pravidel pak mohou snadněji zařadit do vyučovacích hodin českého jazyka, matematiky, fyziky, výtvarné výchovy i chemie. „Pedagogové jsou na seminářích velmi aktivní, podobně jako děti v hodinách. Přesvědčují se, že výuky dopravní výchovy není potřeba se nijak obávat. Nad tématem přemýšlejí, navzájem se inspirují, mají výborné nápady a myšlenky. A pokud je přenesou do vyučovacích hodin, dopravní výchova žáky jistě nadchne, což je správný start k tomu, aby z nich byli zodpovědní účastníci silničního provozu a budoucí řidiči,“ dodává Novotná.

Semináře probíhají v rámci celorepublikového projektu Markétina dopravní výchova. Jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po absolvovaném školení získá každý účastník certifikát. Přihlašovací formulář je zveřejněn na webu https://www.dopravnivychova.cz/seminare-pro-pedagogy.

Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí k efektivní výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Touto cestou bychom se rádi podíleli na podporování snižování dopravní nehodovosti, a především množství zranění (i smrtelných) na silnicích. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Bližší informace podá:

Mgr. Markéta Novotná

Metodik dopravní výchovy

E: marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-automobilová-nehoda-školy-bezpečnost-Bezpečně na silnicích

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.