Elektrické nýtování - až o 35 % vyšší produktivita

Technologický pokrok je nezastavitelný. Aktuálně zohledňuje nejen potřebu procesy automatizovat, zkracovat cycle time nebo monitorovat jejich kvalitu, ale také otázku provozních nákladů a ekologické odpovědnosti.

Příkladem takového přístupu je servo nýtování, které přebírá štafetu v produkci pevných spojů. Elektrické nýtování převyšuje v produktivitě pneumatické a hydraulické modely dokonce až o 35 % v závislosti na aplikaci. ELECTRIC nenahrazuje tyto systémy jako takové, ale díky svému inovativnímu a patentovanému konceptu stroje a jedinečnému softwaru je každý krok procesu programovatelný a snadno přizpůsobitelný rychle se měnícím požadavkům. Důvodů, proč ocenit možnost vysoce individuálního nastavení, je celá řada. Zmíníme třeba problematické materiály, kterým je potřeba proces zanýtování upravit na míru.

Na produktivitě se nepodepisuje jen extrémně krátký cycle time, ale i rychlá výměna tvářecí hlavy. ELECTRIC dovoluje vystřídat v závislosti na typu aplikace radiální, orbitální, tangenciální nýtování nebo rolování.

Protože se jedná o 100% elektrické tváření, neunikají do ovzduší žádné olejové výpary

Kontakt:

OK Technical Group

Na kasárnách 152

396 01 Humpolec

info@ok-tg.com

www.ok-tg.com

Klíčová slova ČR-stroje-elektronika-trh-průmysl-firmy-OK Technical Group

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
IT, telekomunikace
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.