Společnost Huawei usnadňuje transformaci operátorů na cloudová řešení a umožňuje tak plné využití hodnot konektivity

Prezident oddělení marketingu a prodeje řešení společnosti Huawei Carrier BG Peng Song, dnes na summitu Carrier Cloud Transformation Summit v rámci inovačního týdne "Win-Win-Huawei Innovation Week" hovořil o nejnovějších plánech společnosti v oblasti transformace operátorů na cloudová řešení. Vysvětlil, že společnost Huawei tyto transformace aktivně podporuje zvyšováním hodnoty sítí, urychlováním inovace služeb a optimalizacemi telekomunikačního provozu, což napomáhá plnému využití výhod konektivity.

Cloud se stává klíčovou součástí digitální transformace průmyslu a je nyní považován za klíčový ekonomický faktor, protože dokáže přetvářet ekonomickou strukturu a tržní prostředí jednotlivých průmyslových odvětví.

Telekomunikační průmysl již vstoupil do kritické fáze vlastní transformace cloudu, která s sebou přináší mnoho nových příležitostí a výzev. Očekává se, že 15 % operátorů do konce roku 2023 vytvoří a plně zavede komplexní cloudovou strategii, což povede ke vzniku telekomunikačního cloudového trhu v hodnotě stovek miliard dolarů. Na podporu této expanze a využití výhod nových trhů, které tyto technologie vytvářejí, musí operátoři upřednostnit budování efektivnější a agilnější infrastruktury ICT.

Peng se domnívá, že transformace operátorů na cloudová řešení by měla vycházet z komunikačních technologiích (CT), a že by operátoři měli využívat jedinečných předností oblasti telekomunikací a transformace na cloudová řešení ke zvýšení hodnoty svých sítí a služeb.

Zdůraznil, že aby provozovatelé využili nabízených příležitostí, musejí se zaměřit na tři oblasti:

Za prvé, pokud jde o hodnotu sítí, musejí operátoři rozšířit rozsah svých sítí o cloudová řešení a zlepšit hodnotu sítí na trhu B2B, aby zajistili, že bude mít z těchto pokroků prospěch více zákazníků. Sítě jsou základním aktivem operátorů a operátoři mohou této výhody využít a synergicky podpořit transformaci na cloudová řešení.

V Číně společnost Huawei poskytuje síťové a edge computing cloudové funkce, které umožňují operátorům poskytovat jejich firemním zákazníkům řešení s potenciálem zajištění vyšší produktivity, čímž se trh, který oslovují, rozšiřuje o 25 %.

Za druhé, pokud jde o digitální inovace, musejí operátoři vybudovat cloudové platformy pro zajištění inovace digitálních služeb, které následně mohou využít k rychlejšímu zavádění nových služeb. Cloudové platformy s podporou vzájemné spolupráce, které propojují telekomunikační služby se službami digitálními, dále urychlí inovace a zlepší možnosti získávání zákazníků.

V Evropě již společnost Huawei pomohla operátorům s migrací vývojových i testovacích prostředí a stovek služeb na platformu Huawei Cloud. To některým operátorům pomohlo zkrátit dobu uvedení nových služeb na trh o 75 % využitím agilní vývojové platformy a telekomunikačních funkcí PaaS.

Zatřetí, pokud jde o telekomunikační provoz, pokud mají operátoři podpořit udržitelný růst svého primárního podnikání, musejí využívat předem integrovaná cloudová řešení, určená speciálně pro telekomunikační odvětví. Transformace telekomunikací na cloudová řešení vyžaduje použití cloudových platforem s distribuovanou architekturou, které jsou schopny splnit požadavky na bezpečnost a správu dat adaptivních architektur telekomunikačních služeb. K zajištění kvalitního přechodu služeb do cloudu je rovněž nutný racionální časový plán cloudové transformace.

V Asii společnost Huawei nasadila distribuovaná cloudová řešení, která provozují široké spektrum služeb a funkcí operátorů, a využila distribuovaného datového jezera Huawei k provádění analýz korelovaných dat pro různé služby, čímž zvýšila úspěšnost marketingu 5G balíčků o celkem 180 %.

Na závěr svého vystoupení Peng uvedl, že pro zajištění úspěchu během transformace na cloudová řešení a při poskytování kvalitních služeb zákazníkům je důležité, aby operátoři navázali strategická partnerství se společnostmi, které mají hluboké znalosti telekomunikačního odvětví a vědí, jak využít silné stránky telekomunikací. Do konce roku 2021 společnost Huawei intenzivně spolupracovala na zajištění cloudových služeb s více než 120 operátory po celém světě. Společnost Huawei se zavázala k dalším investicím do informačních a komunikačních technologií a k využití svých lokalizovaných služeb po celém světě, aby tak urychlila transformaci služeb operátorů na cloudová řešení a umožnila plné využití výhod konektivity.

Týden inovací "Win-Win-Huawei Innovation Week" se koná od 18. do 21. července v čínském Šen-čenu. Společně s globálními operátory, odborníky a oborovými vizionáři se zabýváme tématy jako 5,5G, ekologický rozvoj nebo digitální transformace, abychom definovali možnosti společného úspěchu v rámci digitální ekonomiky. Další informace najdete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1862977/Huawei.jpg

KONTAKT: Tao Ling, taoling1@huawei.com

Klíčová slova Čína-internet-komunikace-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika
Kultura
Média, společnost a životní styl
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.