David Wang ze společnosti Huawei: Inovace, osvětlení éry 5.5G

Na týdenní akci Win-Win Huawei Innovation Week vystoupil výkonný ředitel a předseda správní rady divize Huawei pro ICT infrastrukturu David Wang, s hlavním projevem nazvaným „Inovace, osvětlení éry 5.5G". Ve svém projevu Wang hovořil o dalším vývoji technologie 5G, kterou společnost označila jako 5.5G, a o plánu inovací v tomto odvětví na příštích pět až deset let.

David Wang, výkonný ředitel a předseda správní rady divize Huawei pro ICT infrastrukturu, při svém hlavním projevu

"Při pohledu do roku 2025 vidíme, že rozmanitost a rozsah požadavků na síťové služby vytvoří obrovský nový tržní potenciál," řekl Wang. "Jsme zde, abychom o těchto možnostech diskutovali s operátory a partnery z oboru a prozkoumali inovace, které nám pomohou připravit půdu pro sítě 5.5G."

Společnost Huawei poprvé představila svůj plán na zavedení 5.5G na 11. globálním fóru o mobilním širokopásmovém připojení v roce 2020 a F5.5G (neboli pevné 5.5G) na fóru Global Analyst Summit letos v dubnu. Od té doby se v odvětví objevují nové nápady a postupy.

Řada nových požadavků zvýší nároky na infrastrukturu ICT nové generace.

Podle Wanga musí budoucí vývoj v oblasti digitálních technologií podporovat skutečně reálný, poutavý a více pohlcující zážitek v digitálním světě a postupně zpřístupnit síť o rychlosti 10 Gb/s po celé planetě.

V oblasti průmyslu digitalizace již nabrala rychlé tempo. Umělá inteligence bude plně integrována do výrobních procesů podniků a velikost trhu 5.5G IoT rychle poroste. Spolupráce mezi roboty a lidmi ve složitých scénářích bude klást větší nároky na průmyslové sítě příští generace.

V současné době brání rozšíření požadavků na výpočetní techniku problémy, jako je nedostatek operační paměti serverů, nevyvážené využívání zdrojů datových center a nízká energetická účinnost. Aby bylo možné tyto výzvy řešit, musí odvětví inovovat architekturu a systém, aby se zvýšila nabídka výpočetní techniky.

Šest přínosů 5.5G – nová hodnota pro digitální život a rozvoj

Prvním přínosem je uživatelská zkušenost s rychlostí 10 Gb/s. Síť 5.5G přinese rychlost 10 Gb/s díky technologii MIMO, která se může pochlubit větší šířkou pásma, vyšší účinností spektra a modulací vyššího řádu. Díky technologiím nové generace, jako jsou FTTR, Wi-Fi 7, 50G PON a 800G, přinese F5.5G všude 10 Gb/s zážitek.

Na této akci Wang poprvé navrhl používání standardu Net5.5G, který definuje vývoj IP sítí tak, aby splňovaly rostoucí poptávku inteligentních aplikací po výpočetním výkonu. "S nástupem digitalizace dojde k rozsáhlé komercializaci inteligentních aplikací a výpočetní zdroje budou rozmístěny ve více cloudových serverech," řekl Wang. "Podniky potřebují využívat výpočetní výkon z více cloudů s nižšími náklady, větší agilitou a flexibilitou. Za tímto účelem musíme pokračovat v inovacích založených na protokolu IPv6, abychom pomohli tomuto odvětví prosperovat. Proto jsme navrhli Net5.5G."

Za druhé, obchodní rozsah přesáhne oblast konektivity. Technologie 5.5G přesáhne rámec konektivity a bude zahrnovat i snímání, což přinese řadu nových scénářů a aplikací. Technologie bezdrátového snímání a snímání pomocí optických vláken se budou používat při spolupráci vozidel a silnic a při monitorování životního prostředí. Pasivní internet věcí bude integrovat technologie mobilních a pasivních značek a vytvoří 100 miliard potenciálních připojení. Základní sítě 5.5G nově definují architektury a základní technologie, aby umožnily nové scénáře služeb, jako jsou průmyslové privátní sítě, průmyslové polní sítě a nové volání.

Za třetí, diverzifikovaná výpočetní technika umožní širší možnosti použití. V éře 5.5G budou výpočetní architektury nově definovány tak, aby se díky čipovému inženýrství a plně peer-to-peer propojovacím architekturám zvýšila výpočetní účinnost, a to desetinásobně.

Za čtvrté, datově orientované úložiště prolomí stávající limity v architektuře úložišť. Budoucí úložiště přinesou desetkrát vyšší výkon díky hardwarové a softwarové architektuře zaměřené na data a diverzifikovaným akcelerátorům datových aplikací.

Za páté, nativní umělá inteligence v plném rozsahu umožní, aby se vysoce autonomní řídicí sítě (ADN) L4 staly realitou. Sítě ADN se staly společným cílem odvětví. Tento průlom bude urychlen komplexní umělou inteligencí, od síťových prvků až po sítě a služby. V éře 5.5G se budou široce uplatňovat výsledky nových inovací, jako jsou kompresní algoritmy pro stovky síťových indikátorů a identifikace neznámých poruch pomocí modelů založených na umělé inteligenci.

Vývoj v oblasti ekologických technologií a systémových inovací zvýší energetickou účinnost. Mezinárodní telekomunikační unie pro standardizaci přijala jako jednotnou metriku energetické účinnosti tzv. Network Carbon data/energy intensity (NCIe) měřící poměr environmentální stopy ku výkonnosti, která má sloužit jako vodítko pro plán ekologického rozvoje v odvětví. Společnost Huawei vyvinula inovativní řešení pro ekologické lokality, ekologické sítě a ekologický provoz, která zvyšují kapacitu sítě a snižují spotřebu energie na bit. Tato řešení budou v éře 5.5G pomáhat operátorům.

"Jak se blížíme k éře 5.5G, musí všichni aktéři na trhu spolupracovat, aby dosáhli vyspělosti standardů a vytvořili prosperující odvětví," řekl Wang. Na závěr svého projevu navrhl tři doporučení.

Odvětví musí úzce spolupracovat na definování vize a plánu pro 5.5G.

Všechny zúčastněné strany by měly pracovat na definování technologických standardů v rámci standardů stanovených 3GPP, ETSI a ITU.

Všichni aktéři v odvětví by měli spolupracovat na podpoře prosperujícího průmyslového ekosystému tím, že budou podporovat více případů použití a urychlovat digitální a inteligentní transformaci.

Týden inovací Win-Win·Huawei Innovation Week se koná od 18. do 21. července v čínském Šen-čenu. Společně s globálními operátory, odborníky a vizionáři z odvětví se zabýváme tématy, jako je 5.5G, ekologický rozvoj a digitální transformace, abychom si představili společný úspěch v digitální ekonomice. Další informace naleznete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861147/Huawei.jpg

KONTAKT: Ling Tchao,

taoling1@huawei.com

Klíčová slova Čína-počítače-elektronika-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.