Obrovský problém pro Českou poštu – víc jak tisíc zaměstnanců se hlásí o odškodnění

K Iniciativě Rovná Mzda, která pomáhá poškozeným zaměstnancům České pošty dosáhnout spravedlivého odměňování, se denně přidávají desítky až stovky současných i bývalých zaměstnanců tohoto strategické státního podniku. Všechny poškozené spojuje nejen stejný zaměstnavatel, ale i rozhořčení nad nespravedlivým způsobem odměňování. Po léta poště totiž procházelo, že pražští zaměstnanci získávají podstatně vyšší mzdy než ti z ostatních regionů.

Mzdové diskriminaci se prvně postavil olomoucký řidič Petr Hradil, který měl přibližně o 3500 Kč nižší mzdu než řidiči v Praze. Soudy všech instancí, včetně Ústavního soudu ČR, mu daly za pravdu - pošta porušila a doposud porušuje ustanovení zákoníku práce. To jí nyní může vyjít draho, nároky tisíců poškozených zaměstnanců pravděpodobně dosahují miliard korun.

Do Iniciativy Rovná Mzda, která svůj program spustila na začátku června, se zapojilo enormní množství zaměstnanců pošty. Některé z poškozených však sužují obavy, že jim vedení pošty jejich následující působení na pracovišti znepříjemní, pakliže se vůči protizákonným praktikám svého zaměstnavatele ohradí. Právník Mgr. Matej Komora, který stojí v čele Iniciativy, k tomuto uvádí: "Z četných diskuzí s klienty doposud zaměstnanými u České pošty je patrný strach z případných opatření, která by mohla nastat, jakmile se začnou domáhat svého práva, resp. svých peněz. Klientům zdůrazňujeme, že jakákoliv šikanózní jednání vůči zaměstnanci by bylo pouze dalším protiprávním jednáním, čehož si je Česká pošta určitě plně vědoma. Navíc se k Rovné mzdě přidalo a stále se přidává už tolik pošťáků, že by Pošta musela za chvíli zasahovat proti skoro každému svému regionálnímu zaměstnanci."

Přestože řada poškozených pracuje u České pošty po celé dekády, loajality svých zaměstnanců si pošta neváží a nabízí jim regionálně odlišné mzdové ohodnocení. Případné hromadné propouštění z důvodu, že si zaměstnanci troufají požadovat kompenzaci za roky nespravedlnosti, by pro poštu mohlo mít likvidační důsledky.

Náhrada ušlé mzdy se může dle pracovní pozice a doby trvání pracovního vztahu pohybovat okolo 240.000 Kč. Přes pravomocná soudní rozhodnutí Česká pošta svá pochybení stále popírá, není proto nasnadě, že by plánovala plošné dorovnání či navýšení mezd. Je tudíž potřeba, aby se každý poškozený domáhal svého práva samostatně.

Zmíněná Iniciativa nabízí poškozeným komplexní služby vedoucí k získání kompenzace. Iniciativa hradí veškeré náklady za právní zastoupení vč. soudních poplatků a v případě úspěchu u soudu, jenž je vzhledem k soudnímu precedentu očekávaný, si vezme minoritní podíl z vysouzeného odškodnění. Záštita Iniciativy poskytuje klientům komfort skrze vedení procesu uplatnění nároku a snižuje veškerá finanční rizika, kterým by byl klient vystaven, pakliže by si najal právníka a podal žalobu na vlastní pěst.

Kontakt:

info@rovnamzda.cz

https://rovnamzda.cz/

Klíčová slova ČR-pošta-mzdy-Česká pošta-Rovnamzda

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.