Odpověď společnosti Placer Dome na konečné stanovisko firmy AurionGold

Společnost AurionGold Limited (dále jen AurionGold), (index ASX: AOR), dnes vydala své konečné stanovisko ohledně nabídky společnosti Placer Dome Asia Pacific Limited na převzetí firmy AurionGold. Společnost Placer Dome Asia Pacific Limited je stoprocentní dceřinou společností firmy Placer Dome Inc. (dále jen Placer Dome), (index TSX: PDG, index NYSE: PDG, index ASX: PDG).

Společnost Placer Dome nyní tento dokument studuje a formálně odpoví akcionářům společnosti AurionGold do konce tohoto týdne.

Jay Talyor, prezident a předseda představenstva společnosti Placer Dome, řekl: "Zjistili jsme, že představenstvo společnosti AurionGold doporučilo akcionářům, aby odložili přijetí nabídky společnosti Placer Dome, ale aby ji nezamítali. Hlavním bodem zde je, zda nabídka společnosti Placer Dome skutečně převyšuje současnou hodnotu společnosti AurionGold. Firma AurionGold neposkytla svým akcionářům žádné informace ohledně hodnoty společnosti. Finální stanovisko neobsahuje údaje ze žádné nezávislé zprávy ohledně ceny společnosti, a tak si akcionáři nemohou ověřit, že nabídka společnosti Placer Dome je skutečně poctivá a spravedlivá. Společnost AurionGold ve svém konečném stanovisku tvrdí ve vztahu k akciím svým i firmy Placer Dome, že existuje celá řada rizik, dále nastoluje výrobní profily a záležitosti týkající se dividend, apod. Všechny tyto možnosti společnosti byly již známy před podáním nabídky a byly v nabídce společnosti Placer Dome řádně cenově zohledněny."

Jay Taylor dále prohlásil: "Tvrzení společnosti AurionGold, že nejlepší nabídka společnosti Placer Dome za akcii je nyní deset procent ceny akcie Placer Dome nesprávně navozuje situaci, že pokud by se tato nabídka neuskutečnila, cena akcií společnosti AurionGold by nebyla stanovena v souvislosti s globálními burzovními indexy pro těžbu a prodej zlata, tak jak se stalo na ostatních burzovních trzích v době trvání nabídky."

Jay Taylor na závěr řekl, že pevně věří, že nabídka společnosti Placer Dome je poctivá a měla by být akcionáři společnosti AurionGold schválena.

Nabídka společnosti Placer Dome stále platí a je připravena k okamžitému schválení. Ukončení platnosti nabídky je plánováno na 12. července 2002 v 19:00 hodin. Dotazy analytiků zodpoví: Placer Dome Brenda Radies (1 604) 661 1911 v Austrálii: Richard Phillips Macquarie Bank Limited Division Director (61 3) 9635 8360 (61 3) 9635 8333 (fax) v Severní Americe: George Brack Macquarie North America Limited President (1 604) 605 1760 (1 604) 605 3944 (fax) dotazy médií zodpoví: Placer Dome Brenda Radies (1 604) 661 1911 v Austrálii: Hinton & Associates Lisa Keenan (61 3) 9600 1979 v Severní Americe: Citigate Sard Verbinnen Paul Verbinnen / Paul Caminiti (1 212) 687 8080 Informační linka pro akcionáře: v Austrálii: 1 800 222 212 ze zahraničí: +61 2 9353 2055 UPOZORNĚNÍ

Toto tiskové prohlášení není nabídkou k nákupu nebo prodeji akcií společnosti Placer Dome zde popisovaných. Jejich odkup může být realizován pouze na základě Prohlášení navrhovatele a současné Nabídky. Nabídka akcií společnosti Placer Dome bude učiněna pouze v rámci USA, v souladu s registračními požadavky dle tamních zákonů.

Některé z vět uvedených v tomto tiskovém prohlášení mají charakter tzv. "Předpovědí do budoucna", na které se vztahuje zákonná ochrana. Mezi tato prohlášení patří zejména věty uvádějící budoucí plány, cíle a záměry společnosti Placer Dome, včetně prohlášení, ve kterých vedení společnosti Placer Dome vyjadřuje předpoklady splnění jistých podmínek nebo výsledků. Protože se "Předpovědi do budoucna" týkají budoucí situace, podléhají jistým rizikům a nejistotám, jež mohou zapříčinit to, že se zejména finanční očekávání společnosti budou značně lišit od uvedených předpokladů. Skutečné výsledky v oblastech stavu zásob, výsledků těžby, kapitálových nákladů, důlní kapacity, atp. se mohou lišit od předpokladů v důsledku několika faktorů, mezi něž patří: produktivita dolů společnosti Placer Dome změny v celkové ekonomické situaci a změny na finančních trzích změny v poptávce po minerálech těžených společností Place Dome a změny v jejich cenách soudní pře společnosti Placer Dome legislativní, regulační a další právní a politické změny v tržním prostředí jak doma tak v zahraničí, zejména v oblastech působení firmy Placer Dome technologické a provozní problémy v souvislosti s těžbou společnosti Placer Dome pracovní vztahy a náklady na práci

"Placer Dome" v tomto tiskovém prohlášení znamená Placer Dome Inc., včetně dceřiných společností a poměrných částí společných podniků. Kontakt: (pro dotazy analytiků) Placer Dome Brenda Radies, (1 604) 661 1911 nebo v Austrálii: Macquarie Bank Limited Richard Phillips, (61 3) 9635 8360 (61 3) 9635 8333 (fax) nebo v Severní Americe: Macquarie North America Limited George Brack, (1 604) 605 1760 (1 604) 605 3944 (fax) nebo (pro dotazy médií) Placer Dome Brenda Radies, (1 604) 661 1911 nebo v Austrálii: Hinton & Associates Lisa Keenan, (61 3) 9600 1979 nebo v Severní Americe: Citigate Sard Verbinnen Paul Verbinnen / Paul Caminiti (1 212) 687 8080 nebo Informační linka pro akcionáře: v Austrálii: 1 800 222 212 ze zahraničí: +61 2 9353 2055

Klíčová slova PROTEXT-těžba-Placer Dome-AurionGold

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.