New Holland oznamuje dividendy za rok 1998

Rada ředitelů společnosti New Holland N.V. (NYSE: NH) doporučila dividendu za rok 1998 ve výši 0,55 USD na akcii, splatnou 11.června 1999 akcionářům registrovaným k 4.červnu 1999. Výplata dividendy podléhá schválení výroční valnou hromadou akcionářů v Amsterdamu 25.května 1999. Kontakt: Jeffrey Walsh, media relations, +44-181-479-8809, nebo fax, +44-181-479-8626, nebo jwalsh@newholland.com, nebo Albert Trefts, Jr., investor relations, +44-181-479-8606, nebo fax, +44-181-479- 8658, nebo atrefts@newholland.com, oba z New Holland.

Klíčová slova New Holland

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.