IUCN a Huawei vyzývají k širšímu využití technologií k ochraně přírody

Šen-čen (Čína) 8. června 2022 (PROTEXT/PRNewswire) -

V souladu s tématem Světového dne životního prostředí "Pouze jedna Země", který připadá na 5. června, se Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN), společnost Huawei a globální partneři na summitu Tech for a Better Planet zabývali úlohou technologií v ochraně přírody.

Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN), společnost Huawei a partneři projektů na ochranu přírody v úterý společně vyzvali k většímu celosvětovému úsilí o vývoj a zavádění nových technologií pro lepší ochranu Země.

Partneři společně uspořádali on-line summit "Tech for a Better Planet", aby ukázali, jak mohou technologie významně přispět ke zefektivnění ochrany přírody, a představili nové digitální technologie, které mají potenciál stát se klíčovými faktory ochrany životního prostředí.

Proces reakce na environmentální hrozby zvýšil povědomí o tom, že technologie mohou mít zásadní vliv na ochranu přírody.

"Věříme, že digitální technologie jsou klíčovým faktorem ochrany životního prostředí," řekl ředitel představenstva a ředitel výboru pro udržitelný rozvoj společnosti Huawei Tao Jingwen. "Všechna odvětví naší společnosti by měla spolupracovat v otevřeném tržním prostředí, aby mohla aplikovat technologické inovace v průmyslových sektorech a transformovat nové technologie v řešení a služby, které mohou pomoci budovat zelenou planetu."

Společnost Huawei podporuje ekologický rozvoj v průmyslových odvětvích prostřednictvím inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií, které podporují globální cestu k nulovým emisím uhlíku. Na straně dodávek energie společnost integrovala výkonovou elektroniku a digitální technologie, aby urychlila rozvoj energie z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o spotřebu energie, společnost Huawei bude pokračovat v inovacích energeticky úsporných technologií zaměřených na neustálé zvyšování energetické účinnosti ICT infrastruktury a tím šetřit energii a snižovat emise v průmyslu.

Společnost Huawei také navázala dlouhodobá partnerství s cílem zlepšit výsledky v oblasti ochrany přírody prostřednictvím vývoje technologických řešení, která lépe rozumí přírodě a vedou k účinnějším opatřením na ochranu biologické rozmanitosti v různých ekosystémech. V roce 2020 zahájily IUCN a Huawei globální projekt Tech4Nature a od té doby spustily několik pilotních projektů založených na standardu IUCN Green List ve Švýcarsku, Španělsku, Číně, Mexiku a na Mauriciu.

U pobřeží ostrova Mauricius rozmístily organizace IUCN, Huawei a Ecomode Society první podmořský systém v západní části Indického oceánu, který dokáže monitorovat ekosystémy korálových útesů v reálném čase. Cílem projektu je obnovit vysoce ohrožené ekosystémy korálových útesů pěstováním živých korálů ve školkách, jejich přesazováním a sledováním růstu, vodních podmínek a hrozeb, jako jsou řasy. Řešení se skládá z podvodních kamer se speciálními objektivy, senzorů, sítě 4G pro přenos dat a umělé inteligence pro interpretaci výsledků. Do dnešního dne bylo na degradované útesy přesazeno téměř 10.000 úlomků korálů a do konce roku 2022 je plánováno přesazení celkem 25.000 úlomků.

"Partnerský projekt Tech4Nature organizací IUCN a Huawei je dobrým příkladem inovativního projektu mezi odvětvími ochrany přírody a informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je využít transformační potenciál vhodného využití digitálních technologií pro ovlivnění ochrany přírody v dané oblasti," uvedl náměstek generálního ředitele IUCN pro program Stewart Maginnis.

IUCN považuje kombinaci "technologií, dat a inovací" za klíčovou pro dosažení ambiciózních cílů programu IUCN Nature 2030. Organizace také věří, že inovace v oblasti snímání dat, velkých dat, strojového učení a umělé inteligence mohou výrazně zlepšit znalosti a vhled do oblastí dopadu na životní prostředí, jako je půda, voda, oceány a klima. To zase pomůže zúčastněným stranám navrhnout lépe informovaná opatření ochrany a systémy monitorování živočišných druhů a ekosystémů.

Na summitu se o své poznatky a globální postupy v oblasti změny klimatu a ochrany přírodních zdrojů podělili také odborníci a ochránci přírody z oblasti životního prostředí a vědy, včetně společností Ecomode Society, WWF Italy, Berlev?g jeger og fiskeforening, Shan Shui Nature Conservation Center a Huawei Digital Energy Product Line.

Další informace najdete na summitu Tech for a Better Planet .

O IUCN – Mezinárodním svazu pro ochranu přírody (IUCN)

IUCN je členskou unií, která je jedinečně složena z vládních organizací i organizací občanské společnosti. Poskytuje veřejným, soukromým a nevládním organizacím znalosti a nástroje, které umožňují společný lidský pokrok, hospodářský rozvoj a ochranu přírody.

IUCN byla založena v roce 1948 a stala se největší a nejrozmanitější sítí pro ochranu životního prostředí na světě. Využívá zkušeností, zdrojů a dosahu více než 1 400 členských organizací a příspěvků přibližně 18.000 odborníků. IUCN je celosvětovou autoritou v oblasti posuzování stavu životního prostředí a opatření potřebných k jeho ochraně. Naši odborníci jsou sdruženi v šesti komisích, které se zabývají přežitím živočišných druhů, legislativou v oblasti životního prostředí, chráněnými oblastmi, sociální a hospodářskou politikou, správou ekosystémů a vzděláváním a komunikací.

Další informace naleznete na internetové stránce IUCN www.iucn.org .

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán, který společnost Huawei zahájila na podporu digitálního začlenění. Jejím hlavním cílem je zajistit, aby v digitálním světě nikdo nezůstal pozadu. Společnost Huawei spolupracuje se zákazníky a partnery na podpoře digitálního začlenění a udržitelného rozvoje ve čtyřech oblastech – vzdělávání, životní prostředí, zdraví a rozvoj.

Další informace najdete na webu TECH4ALL https://www.huawei.com/en/tech4all . Můžete nás také sledovat na: https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1833061/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1833062/image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1833063/image_3.jpg

KONTAKT:

Jingfan Xing, xingjingfan@huawei.com

Klíčová slova Čína-komunikace-ekologie-firmy-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.