Budoucnost EU: návrhy pracovních skupin budou předloženy plénu

Ve Štrasburku se konalo páté plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy

Plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy, které se uskuteční o nadcházejícím víkendu, bude debatovat o konkrétních návrzích svých pracovních skupin.

Předsedové devíti pracovních skupin předloží na plenárním zasedání konference konsolidované návrhy rozdělené podle témat, na která se jednotlivé pracovní skupiny zaměřily. Návrhy budou vycházet z doporučení evropských panelových diskusí občanů, vnitrostátních panelových diskusí, z návrhů shromážděných prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy a z příspěvků z debat na plenárních zasedáních a zasedáních pracovních skupin.

Zasedání se uskuteční od pátku 8. dubna do soboty 9. dubna 2022 včetně přípravných schůzí, setkání pracovních skupin a politických schůzí. Aktéři se sejdou v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku. První dubnové plenární zasedání naváže na práci plenárního zasedání a pracovních skupin z 25.-26. března, kdy byly projednány předběžné návrhy pracovních skupin.

Plenární zasedání předloží své návrhy Výkonné radě na základě konsensu. Výkonná rada vypracuje zprávu v plné spolupráci a zcela transparentně s plenárním zasedáním. Více informací o složení, účelu a činnosti plenárního zasedání naleznete na internetových stránkách plenárního zasedání konference.

Závěrečná zpráva platformy, která bude zohledněna v návrzích pro plenární zasedání a která vychází z příspěvků občanů shromážděných do 20. února, je rovněž k dispozici online. Občané mohou nadále prostřednictvím platformy předkládat příspěvky. Příspěvky předložené po 20. únoru budou zahrnuty do závěrečné zprávy po 9. květnu.

Kontakt:

Igor Záruba

manažer speciálních projektů ČTK

zaruba@ctk.cz

Klíčová slova ČR-EU-diplomacie-parlament-EP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.