Guo Ping ze společnosti Huawei: Změna technologického paradigmatu ve třech oblastech zajistí střednědobou i dlouhodobou konkurenceschopnost

Během veletrhu MWC Barcelona 2022 promluvil předseda představenstva společnosti Huawei Guo Ping o plánu společnosti pokračovat ve strategii globalizace a zvýšit strategické investice do základních technologií. Huawei doufá, že díky této investici přetvoří klíčové teorie, architekturu a software, na kterých její odvětví stojí, zvýší svou střednědobou až dlouhodobou konkurenceschopnost a celému oboru informačních a komunikačních technologií zajistí dlouhodobou udržitelnost.

Ve svém hlavním projevu, který přednesl online a který nesl název „Hleďme vzhůru k zářivé budoucnosti", se Guo zaměřil na dvě hlavní globální výzvy i příležitosti: digitalizaci a uhlíkovou neutralitu.

Stávající teorie a architektury neodkáží prudký nárůst digitální poptávky uspokojit.

Podle prognóz bude v roce 2022 více než 50 % světového HDP digitalizováno. S rychlým rozvojem globální digitální ekonomiky předčila poptávka po digitálních produktech a službách očekávání. Guo připomněl, že Shannonův teorém a von Neumannova architektura stále narážejí na vážné překážky, odborníci proto musí zkoumat nové teorie a architektury, které změní technologické paradigma a umožní dosažení digitální udržitelnosti.

Snížení emisí uhlíku má vliv na dlouhodobou životaschopnost digitální ekonomiky.

K uhlíkové neutralitě Guo uvedl: „Sílu digitální ekonomiky určuje především hustota pokrytí a výpočetní výkon, je však třeba snažit se také o její dlouhodobou životaschopnost. Proto se musíme zaměřit i na další její aspekt, a to na snížení emisí uhlíku."

Huawei se dnes v této oblasti řídí strategií „Více bitů, méně wattů". Kromě zlepšení svých nejdůležitějších digitálních kompetencí se společnost Huawei zavázala, že bude vyrábět 2,7krát energeticky úspornější produkty pomocí průlomových objevů v oblastech teorií, materiálů nebo algoritmů. Díky tomuto pokroku mohou informační a komunikační technologie (ICT) pomáhat ostatním průmyslovým odvětvím se snižováním uhlíkové stopy. Dojde dokonce ke snížení desetkrát většímu, než je uhlíková stopa samotného odvětví informačních a komunikačních technologií.

● Společnost Huawei chce změnit technologické paradigma a zvyšuje proto strategické investice do základních technologií.

Guo také uvedl, že společnost Huawei výrazně zvyšuje strategické investice do základních technologií a se svými partnery spolupracuje na změně technologického paradigmatu ve třech oblastech: základní teorie, architektura a software. Tyto investice se postupně odrazí v konkurenceschopnosti produktů společnosti, což by mělo podpořit dlouhodobý a udržitelný rozvoj nejen samotné společnosti, ale i celého odvětví ICT.

Dalším cílem této investice je, aby se společnost přiblížila Shannonovu limitu a možná ho i překročila. Díky zkoumání nových teorií a technologií, jako je MIMO nové generace nebo bezdrátová umělá inteligence, posouvá společnost Huawei své technologie stále blíže k Shannonovu limitu. Výzkum společnosti Huawei v oblasti nových teorií, jako je sémantická komunikace, zároveň v oboru umožní objevit nové klíčové teorie.

Huawei také vyvíjí slibné nové architektury. V současné době integruje fotonické a elektronické technologie a navrhuje architektury typu peer-to-peer, jejichž účelem je vyřešit technologické výzvy i případné technické problémy.

Kromě toho Huawei vyvíjí software zaměřený na umělou inteligenci a nový softwarový ekosystém. Tím uspokojí drasticky rostoucí poptávku po výpočetní kapacitě způsobenou prudkým rozvojem umělé inteligence.

● Budoucnost patří „synergii softwaru a hardwaru".

Nakonec Guo uvedl, že skvělý uživatelský zážitek vychází ze součinnosti softwaru a hardwaru. Na dvou příkladech ukázal, jak společnost Huawei tento koncept uplatňuje při vývoji produktů ICT a technologických inovací pro rozvoj sítí. Optimalizované algoritmy pro turbosoustrojí AHR pomáhají jednotkám MetaAAU spotřebovávat méně energie a zvyšovat výkon. Kromě toho také průlomy v algoritmech holografické optiky umožnily OXC dosáhnout spojení na jeden okruh.

● Huawei je společnost s nejkomplexnějšími schopnostmi v oboru ICT v digitálním průmyslu.

Už více než deset let se sítě vyvíjejí zaváděním nejnovějších IT postupů do komunikačních technologií, od IP přes cloud až po dnešní umělou inteligenci. Podle Gua je Huawei společností s nejkomplexnějším souborem ICT technologií v digitálním průmyslu a má tak nejlepší předpoklady získat náskok ve vývoji sítí budoucnosti založených na umělé inteligenci.

Na závěr svého projevu Guo řekl: „Společnost Huawei bude pokračovat ve své strategii globalizace, a to jak v oblasti standardů, talentů a dodavatelského řetězce, tak v mnoha dalších. Společnost Huawei je připravena pomáhat zákazníkům, kteří se pro ni rozhodnou, k co největším obchodním úspěchům."

Mobilní veletrh MWC22 probíhá od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představuje své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 výstaviště Fira Gran Via. Společně s globálními operátory, odborníky z oboru a tvůrci veřejného mínění se věnujeme tématům, jako jsou trendy v oboru, strategie GUIDE to the Future a ekologický rozvoj pro seznámení s vizí budoucnosti digitálních sítí. Další informace najdete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756880/BEN_Just_look_up_en.jpg

KONTAKT: Zhou Yirou, zhouyirou@huawei.com

Klíčová slova Španělsko-Čína-počítače-Huawei

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.