Společnost Huawei představuje řešení pro obnovu a zálohování dat, které zákazníkům pomáhá dosáhnout vysoké spolehlivosti a odolnosti

Hank Stokbroekx, viceprezident oddělení digitalizace a technických služeb společnosti Enterprise BG, při úvodním proslovu

Hank Stokbroekx, viceprezident oddělení digitalizace a technických služeb společnosti Enterprise BG, při úvodním proslovu

Společnost Huawei během veletrhu Mobile World Congress 2022 představila své řešení pro obnovu a zálohování dat, které podnikovým uživatelům umožní dosáhnout vysoké spolehlivosti a odolnosti jejich cloudových center a zajistit úspěšnou cloudifikaci jejich služeb.

Hank Stokbroekx, viceprezident oddělení digitalizace a technických služeb společnosti Enterprise BG, řekl: "S prudkým rozvojem digitálních technologií, jako jsou cloudy a velká data, vstoupily cloudové technologie, jako jsou kontejnery a mikroslužby, do fáze rozsáhlých aplikací rychleji, než se očekávalo. Společnost Huawei Enterprise Service se zavázala spolupracovat se zákazníky při řešení výzev, poskytovat víceúrovňová řešení služeb obnovy dat založená na průmyslových standardech a urychlovat digitální transformaci státní správy, podniků a dalších svých inovativních partnerů."

S digitální transformací různých průmyslových odvětví se podnikové informační systémy postupně mění z kancelářských systémů na výrobní. Důležitá je přitom zejména stabilita a kontinuita. Pouze 3 % dat generovaných různými systémy jsou však uložena a pouze 10 % dat je chráněno. Tváří v tvář hrozbám, jako jsou přírodní katastrofy, poruchy softwaru a hardwaru, viry a chyby může přerušení služeb nebo ztráta dat způsobit vážné ekonomické ztráty a dokonce ovlivnit živobytí lidí.

Řešení Huawei DR zahrnuje poradenství v oblasti obnovy dat, návrh architektury, integraci systému pro obnovu dat a zkoušky. S cílem chránit celý životní cyklus dat služeb vytváří společnost Huawei vícevrstvé řešení pro obnovu dat od spodní vrstvy po aplikace horní vrstvy napříč všemi typy datových center. Na základě svých dlouhodobých zkušeností poskytuje společnost Huawei různá řešení pro obnovu dat v datových centrech uvnitř měst, vzdálených datových centrech a vícecloudových systémech, která splňují strategické cíle různých průmyslových odvětví a zajišťují vyhovění standardům kvality IT systémů.

Různá konstrukční řešení pro obnovu dat se volí na základě důležitosti různých systémů služeb. Společnost Huawei nabízí více než 10 technických řešení pro obnovu dat, která pokrývají čtyři scénáře: místní vysokou dostupnost, městskou vysokou dostupnost, vzdálenou obnovu dat a vícecloudovou obnovu dat a splňují šestistupňové požadavky uvedené ve specifikacích pro zotavení informačních systémů po havárii. Podnikoví uživatelé si mohou vybrat odpovídající řešení na základě vlastních požadavků na konstrukci a specifikací dohledu.

Inteligentní platforma Huawei pro správu dat s možností obnovy a predikativním zálohováním, injektáží, detekcí poruch, asistenčními funkcemi, řízením procesů, řízením přepnutí obnovy dat, řízením zálohování, řízením provozu, údržby a zálohování na základě poruchy na straně zákazníka pokrývá všechny fáze procesu zpracování dat, podporuje správu klientem a umožňuje rychlé odhalení i vyřešení problémů spojených se ztrátou dat.

Řešení Huawei DR & Backup nabízí několik řešení pro obnovu dat, která splňují regulační požadavky různých odvětví, zkracují dobu výstavby u zákazníka a zvyšují efektivitu přechodu. S cílem zaměřit se na ochranu celého životního cyklu dat vládních a podnikových služeb pomáhá společnost Huawei zákazníkům zlepšit odolnost podnikání a dosáhnout obchodního úspěchu zlepšením možností ochrany dat a řízení obnovy po havárii.

Mobile World Congress 2022 se koná od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei se nachází v hale 1H50, Fira Gran Via 1. Další podrobnosti naleznete na stránce:Enterprise businesssplatform https: / / e. huawei. com / en / events / huawei - enterprise - mwc - 2022

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1757733/Mr_Hank.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1757734/Huawei_DR_Backup_Services_Solution_Architecture.jpg

KONTAKT: hwebgcomms@huawei.com

Klíčová slova Španělsko-Čína-počítače-Huawei

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.