Společnost Alcan Aluminium očekává nižší zisky

Společnost Alcan Aluminium oznámila, že čistý zisk ze základních aktivit bude v prvním čtvrtletí roku 1999 nepříznivě ovlivněn dopadem přetrvávajících nízkých cen primárních kovů, recesí v Brazílii a slabších cen v Evropě. Posílení kanadského dolaru, pokud vydrží na stejné úrovni do konce čtvrtletí, navíc vyústí v revalvaci odložené daně a bezhotovostních poplatků k čistému zisku 13 miliónů USD, což je šest centů na akcii. Pravděpodobným efektem těchto faktorů bude redukce čistého zisku o zhruba 50 až 60 procent ve srovnání s 30 centy na akcii ve čtvrtém čtvrtletí roku 1996.

"Navzdory ostrému poklesu v Brazílii jsou celkové dodávky produktů za čtvrtletí v souladu s prvním čtvrtletím minulého roku a lepší než na konci roku 1998," uvedl prezident a výkonný ředitel Jacques Bougie. "Program Alcanu dosáhnout plné obchodní kapacity pokračuje s nezmenšenou silou a přispěje ke zlepšení zisku, i když jsou ceny kovů nízké."

Vydané prohlášení, které popisuje záměry společnosti, očekávání a předpovědi, může být prohlášením popisujícím očekávané budoucí skutečnosti jen ve smyslu zákona o cenných papírech. Společnost varovala, že do budoucna namířená prohlášení ze své povahy zahrnují rizika a nejistoty a že výsledky společnosti se mohou podstatně lišit od těch, které byly vyjádřeny nebo zamýšleny v takovém prohlášení. Odkazy ohledně seznamu hlavních rizikových faktorů lze získat při nahlédnutí do nejnovější tiskoviny Form 10-Q.

Alcal Aluminium Limited je nadnárodní společnost, která se angažuje ve všech směrech aluminiového průmyslu. Skupina Alcan Group působí a má prodejní zastoupení ve více než 30 zemích a je jednou z nejinternacionálnějších skupin na světě ve svém oboru. V globálním měřítku je také klíčovým producentem a obchodníkem s výrobky z válcovaného hliníku.

Kontakt: Alain Bergeron, tel: (USA) 514 848 8232, Kontakt pro investory: Alan G. Brown tel: (USA) 514 848 8368

Klíčová slova Alcan Aluminium

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.