Ipsos: Většina Čechů si cení členství v EU. Brusel jim připomíná lva

Vlajky České republiky a Evropské unie vlají na stožárech před sídlem Evropské komise v Bruselu.

Vlajky České republiky a Evropské unie vlají na stožárech před sídlem Evropské komise v Bruselu.

Skupina studentů na svačině na náměstí Sorbonny před stejnojmennou školou na snímku z 19. dubna 2017. Studenti pařížských univerzit budou v prezidentské volbě hlasovat hlavně pro centristu Emmanuela Macrona. Nacionalistka Marine Le Penová je u nich krajně nepopulární - to už by raději viděli v Elysejském paláci například levicového radikála Jeana-Luka Mélenchona, který s ni sdílí odpor vůči Evropské unii. Vyplývá to z rozhovorů, které někteří studenti poskytli ČTK, a potvrzuje to i trend mezi vysokoškolskými studenty ve Francii, který přinesl průzkum internetového serveru Diplomeo. První kolo prezidentských voleb se koná 23. dubna, druhé kolo je naplánováno na 7. května. Nové víceúčelové hřiště a tělocvičnu slavnostně otevřeli 29. září v Olomouci-Řepčíně, využívat je mohou děti ze základní a mateřské školy Svatoplukova i lidé z okolí. Radnice do stavby v areálu bývalé chirurgické kliniky, kde škola sídlí, investovala téměř 16 milionů korun, přičemž většinu pokryla dotace Evropské unie.

Více než polovina populace vnímá členství ČR v EU kladně, za hlavní přínos považují tito občané především evropské dotace. Více než pětina z nich taktéž oceňuje možnost cestování a obecně volného pohybu osob. Celkově příznivěji vnímají členství České republiky v EU mladí lidé ve věku 15-25 let.

Znalost iniciativy Konference o budoucnosti Evropy, která se snaží formou veřejné diskuse s výrazným zapojením mládeže sjednotit představy politiků a občanů EU ohledně dalšího směřování Společenství, je v tuzemsku nízká. Povědomí o konferenci má 16 procent populace, přičemž zájem o zapojení do projektu dalo najevo 28 procent oslovených. Větší ochotu se zapojit projevili lidé s vysokoškolským vzděláním (33 %).

To jsou hlavní záměry exkluzivního průzkumu, k nimž dospěla agentura Ipsos, tuzemská pobočka světového lídra pro výzkum trhu. Zadavatelem šetření je ČTK, jmenovitě její PR divize Protext, která je držitelem zakázky Evropského parlamentu na podporu Konference o budoucnosti Evropy. On-line dotazování, jehož výsledky slouží pro zmapováním aktuální situace v Česku a jejichž publikování je zároveň jedním z příspěvků ČTK do plnění grantu, se uskutečnilo letos v lednu prostřednictvím Ipsos panelu Populace.cz. Tedy ještě před eskalací situace na Ukrajině, a v v tomto kontextu je nutné chápat i získané výsledky. Ty byly sestaveny v únoru.

Cílovou skupinou byl reprezentativní vzorek jednoho tisíce osob populace České republiky ve věku 18-79 let. Nad rámec tohoto reprezentativního vzorku bylo doptáno ještě přes 200 dalších respondentů do 25 let věku (celkem tedy 300 osob v tomto věku) tak, aby nejmladší věková skupina dostala ve výzkumu větší prostor a mohla být analyzována odděleně. Právě lidé v tomto věkovém rozmezí tvoří třetinu účastníků každého panelu ze čtyř občanských panelů, které jsou součástí konference a diskutují předepsané tematické okruhy od demokratických hodnot, práva přes ekonomiku a digitalizaci, změny klimatu a zdraví po pozici EU ve světě a migraci.

Z dalších závěrů výzkumu vyplývá, že členství v EU je podle více než poloviny dotázaných obyvatel pro Česko výhodné ekonomicky a lépe ho chrání před vlivem cizích nedemokratických mocností. Těm, kteří členství v EU vnímají negativně, se zejména nelíbí evropská nařízení a legislativa. Někteří mají pocit diktátu z Bruselu a ztráty suverenity země.

Hlavní prioritou, kterou by unie měla řešit, je podle českých občanů boj proti nelegální migraci a terorismu. V druhé řadě by se měla zaměřit na řešení ekonomických a sociálních dopadů krizí včetně té současné, nebo společný postup proti pandemii covid-19. Mladí lidé častěji apelují na podporu vzdělávání a ochranu klimatu.

K základní představě o pravomocech jednotlivých institucí se hlásí 68 procent dotázaných. O tom, že bude republika ve druhé polovině roku předsedat Radě EU, ví 63 procent občanů.

A pokud by Češi měli přirovnat Evropskou unii ke zvířeti, 24 procent si vybaví lva. Z dalších zvířat pak zmiňují například tygra nebo slona. Odpověď na lví představu je přitom kladná (“král zvířat, drsný, ale spravedlivý a vůdčí”), stejně jako záporná (“ovládne nás, a když ne, vezme si nás násilím”). Ti, kdo vnímají unii negativně, si pro její ztělesnění častěji vybaví hyenu.

"Našim cílem bylo provést výzkum na reprezentativním vzorku české populace, ale také se speciálně podívat na nejmladší cílovou skupinu ve věku 15-25 let. Ta má podle našich dlouhodobých výzkumů obecně pozitivnější vztah k Evropské unii, což ukázalo i toto šetření. U této generace je rovněž patrné rozdílné vnímání priorit, které by měla EU prosazovat jako celek. Zatímco celá populace dbá hlavně na boj s nelegální migrací a terorismem, nejmladší část společnosti klade více důraz na podporu vzdělávání, ochranu klimatu či podporu demokratických hodnot a lidských práv na území EU," shrnuje Michal Kormaňák, Account Director Ipsos Public Affairs.

Závěrečnou zprávu z výzkumu Češi a EU ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE

ontakt:

Igor Záruba

manažer speciálních projektů ČTK

zaruba@ctk.cz

Klíčová slova ČR-EU-společnost-diplomacie-média-ČTK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.