Ryan Ding ze společnosti Huawei představuje: GUIDE – cesta k lepší digitální ekonomice

Ryan Ding, výkonný ředitel a prezident společnosti Huawei Carrier BG, přednesl na fóru Huawei Day0 před veletrhem MWC22 v Barceloně hlavní projev s názvem "Lighting up the Future". Ve svém projevu uvedl, že operátoři mohou rozvíjet tři oblasti: hustotu připojení, rozmanitost výpočetní techniky a intenzitu snižování uhlíkových emisí. Operátory dále vyzval, aby se připojili k obchodnímu plánu společnosti Huawei „GUIDE" a společně tak vybudovali lepší digitální ekonomiku.

Světová digitální ekonomika prochází prudkým rozvojem a v roce 2022 bude digitalizováno více než 50 % globálního HDP. Řada zemí a regionů, například Čína, Jižní Korea a EU, již oznámila pro oblast digitální ekonomiky rozsáhlé investiční plány. V tomto rozvoji budoucí digitální ekonomiky budou operátoři, jakožto poskytovatelé ICT infrastruktury, zaujímat stále významnější úlohu.

Tři hybné síly utvářející budoucnost digitální ekonomiky

Ve svém projevu Ding vysvětlil, že vitalitu digitální ekonomiky lze hodnotit podle tří faktorů: hustoty připojení, rozmanitosti výpočetní techniky a intenzity snižování emisí uhlíku, a že tyto faktory poskytují operátorům potřebné hybné síly k utváření budoucnosti digitální ekonomiky.

Zvyšováním hustoty připojení mohou operátoři rozšiřovat svou uživatelskou základnu technologie 5G a zvyšovat tak rozsah svého podnikání. Diverzifikací svých výpočetních zdrojů mohou budovat synergii mezi konektivitou a IT a podpořit tak digitalizaci podniků pro další růst. V oblasti snižování uhlíkových emisí zvýší nová ekologická ICT (informační a komunikační) řešení, jako jsou ta od společnosti Huawei, kapacitu sítě a sníží spotřebu energie na bit pro ekologičtější rozvoj.

Značný pokrok technologie 5G

Komerční nasazení 5G začalo před dvěma lety a od té doby počet sítí 5G, uživatelů a zařízení prudce vzrostl. Do konce roku 2021 spustilo komerční sítě 5G více než 200 operátorů, obsluhujících více než 700 milionů 5G uživatelů. Aktuálně je v provozu více než 1200 komerčních zařízení 5G. Tato rostoucí uživatelská základna přináší operátorům komerční výnosy a zároveň je hnací silou dalšího zavádění těchto sítí.

Na fóru se Ding podělil o příklady úspěchu technologie 5G od různých operátorů a představil, jak moderní aplikace 5G, jako je AR, VR a nové video, přinášejí uživatelům dosud nepoznané zážitky. Také flexibilní cenové modely 5G představují výhody pro uživatele i operátory a podporují rychlý růst uživatelské základny 5G.

V Číně byly privátní sítě 5GtoB nasazeny ve velkém měřítku v mnoha odvětvích. Do konce roku 2021 podepsala společnost Huawei více než 3000 komerčních smluv 5GtoB s čínskými operátory a partnery, čímž získala bohaté zkušenosti s průmyslovými aplikacemi. Jeden ze zdůrazněných příkladů pochází z čínské oblasti Vnitřní Mongolsko, kde se technologie 5G užívá k dálkovému ovládání dobývacích kombajnů v uhelných dolech. Díky nasazení 5G pracují horníci v uhelných dolech v bezpečnějším a pohodlnějším prostředí.

Konektivita + IT pro nový růst

Podle Dinga bude s tím, jak stále více průmyslových odvětví přechází na digitální technologie, nutné přebudovat IT infrastrukturu pro rozvoj efektivnějších provozů. Společnost Huawei doufá, že budováním synergií mezi IT a CT, cloudem a edge a cloudem a sítěmi pomůže operátorům přejít na digitální a inteligentní technologie a dosáhnout nového růstu příjmů. Příkladem může být jeden z operátorů v asijsko-pacifickém regionu, kterému pomohlo řešení Huawei OneStorage snížit TCO o 30 %.

Zelené ICT: více bitů, méně wattů

Klíčem k udržitelnému růstu digitální ekonomiky jsou ekologické ICT technologie. Odvětví ICT přináší nové technologie, které pomáhají ostatním průmyslovým odvětvím snižovat uhlíkovou stopu. Dokonce se předpokládá, že tyto úspory budou desetkrát větší než vlastní ekologická stopa odvětví informačních a komunikačních technologií. Ding na fóru rovněž představil zelenou strategii společnosti Huawei pod heslem „Více bitů, méně wattů". Prostřednictvím škály zelených řešení včetně ekologických budov, ekologické sítě a ekologických provozů chce Huawei pomoci operátorům zvýšit kapacitu sítě a snížit spotřebu energie na jeden bit. Společnost Huawei také představila index uhlíkové náročnosti sítě, který má kvantifikovat emise uhlíku v odvětví ICT a usnadnit operátorům uskutečnění vlastních ekologických strategií.

Na závěr svého projevu Ding představil obchodní plán Huawei GUIDE, jehož cílem je pomoci operátorům rozvíjet pět klíčových schopností pro obchodní úspěch: rozšiřování služeb, efektivní inovace, využívání zdrojů, soutěžení na základě hodnoty a společenský přínos.

Mobilní veletrh MWC22 se koná od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představí své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1. Společně s globálními operátory, odborníky z oboru a tvůrci veřejného mínění se budeme věnovat tématům, jako jsou trendy v oboru, strategie GUIDE to the Future a ekologický rozvoj pro seznámení s vizí budoucnosti digitálních sítí. Další informace najdete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754974/Huawei.jpg

KONTAKT: Yirou Zhou, +86-13603024680, zhouyirou@huawei.com

Klíčová slova Španělsko-Čína-komunikace-počítače-Huawei

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.