Nejnovější studie přináší tři důvody, proč lídr v oblasti podnikových ICT upřednostňuje síť Huawei POL

Společnost Huawei nedávno zadala společnosti Forrester Consulting vypracování studie Celkový ekonomický dopad (Total Economic Impact™, TEI) pasivní optické sítě LAN (POL) společnosti Huawei. V této studii využívá společnost Forrester svou vlastní metodiku k analýze ekonomického dopadu využití pasivní optické sítě LAN (POL) společnosti Huawei na podniky ze tří hledisek na základě informací od dotazovaných zákazníků.

K digitální transformaci podniky stále častěji využívají informační technologie nové generace, například cloud computing, big data a internet věcí (IoT). Základ těchto technologií tvoří síťová konektivita, která se stala zásadní součástí digitální transformace v různých odvětvích. Na základě hloubkového průzkumu případů jeho využití ve vysokém školství, zdravotnictví, pohostinství a výrobním průmyslu studie společnosti Forrester zjistila, že Huawei POL místní sítě vybavuje plně optickým připojením, ložisky pro více služeb a pasivním přenosem na dlouhé vzdálenosti. Díky tomuto řešení je pro malé napětí (ELV) potřeba méně prostoru, kromě toho zlepšuje efektivitu provozu a údržby a umožňuje vyhnout se dalším investicím do výstavby. Podle finanční analýzy může firemní provozovna s 6000 informačními body za pět let nabýt čisté současné hodnoty (NPV) ve výši 9596 tisíc dolarů.

Společnost Forrester použila pro kvantifikaci přínosů investic do technologií na základě případové studie vlastní metodiku. Studie popisuje jak kvantifikované, tak nekvantifikované obchodní přínosy řešení Huawei POL pro podniky, a také přínosy v oblasti flexibility. Kromě toho vytvořila na základě zkoumání areálu podniků finanční model složené organizace TEI (Total Economic Impact™), který vyčísluje čistou současnou hodnotu (NPV).

Kvantifikované přínosy:

• Úspory nákladů na provoz a údržbu sítě: jednotná správa zařízení POL a provoz a údržba celé sítě; přenos z jednoho do více bodů prostřednictvím pasivních optických rozbočovačů, snížení počtu míst s nutností údržby a zvýšení efektivity údržby sítě o 60 %, což za pět let přineslo celkové úspory ve výši více než 535 tisíc dolarů.

• Úspora nákladů na rozšíření sítě: 75% úspora stavebních investic díky zjednodušené architektuře POL a lehkým a flexibilním optickým kabelům, což za pět let přineslo celkové úspory přes 276.000 dolarů.

• Úspory v rozvodně ELV: tradiční aktivní agregační přepínače byly nahrazeny pasivními optickými rozbočovači, což za pět let přineslo celkové úspory ve výši 96.000 dolarů.

Nekvantifikované přínosy: Systém POL je založen na ultra-širokopásmovém přenosu optickými kabely a zlepšuje síťové služby ve školství, zdravotnictví, pohostinství a výrobním průmyslu, což usnadňuje digitální transformaci a rozvoj firem.

Flexibilita: Zelená a udržitelná infrastruktura zajištěná optickými kabely POL bude splňovat nároky po dobu 30 let, čímž se vyhnete nutnosti dalších investic. Řešení POL navíc zajišťuje konvergenci služeb směrem k většímu zaměření na budoucnost, podporuje digitální transformaci a zlepšuje konkurenceschopnost podniků.

Technický ředitel a člen představenstva skupiny turistických středisek ve studii uvedl: „Jedním z klíčových momentů, které skutečně urychlily naše rozhodnutí přejít na síť Huawei POL, byl výpadek tradiční sítě v den největšího provozu, což pro naše zákazníky znamenalo opravdu nepříjemnou zkušenost."

IT manažer výrobní firmy uvedl: „Jednotka ONU od společnosti Huawei může fungovat při teplotách pod 70 stupňů Celsia, což se do našeho průmyslového prostředí skvěle hodí. Proto také upřednostňujeme síť PON."

Řešení Huawei POL přivádí optické kabely do každé místnosti, stolního počítače a stroje v provozovnách různých průmyslových odvětví, snižuje náklady na kabeláž, zajišťuje vysokou šířku pásma a nízkou latenci a umožňuje podnikům udržitelný rozvoj.

Poznámka: Celkový ekonomický dopad (Total Economic Impact, TEI) je metodika vyvinutá společností Forrester Research, která firmám pomáhá informovat zákazníky o hodnotě jejich produktů a služeb a zároveň prokazovat, zdůvodňovat a realizovat finanční přínosy iniciativ v oblasti informačních a komunikačních technologií při komunikaci s vrcholovým managementem i dalšími klíčovými aktéry.

Mobilní veletrh MWC Barcelona 2022 se bude konat od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představí své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1. Další informace naleznete na adrese: Huawei Enterprise na MWC 2022 | New Value Together

KONTAKT: Huawei Enterprise Business Group, hwebgcomms@huawei.com, https://e.huawei.com/en/

Klíčová slova Čína-komunikace-počítače-firmy-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.