Ministři zemí V4 diskutovali možnost včasného vyhlášení výzev z evropských fondů

Znak eura před sídlem Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem - ilustrační foto.

Znak eura před sídlem Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem - ilustrační foto.

Ministři a náměstci pro politiku soudržnosti zemí Visegrádské čtyřky se v pátek sešli na neformálním jednání v Budapešti. Vedle výměny zkušeností s nastavováním nového programového období evropských fondů projednali i možnost spuštění výzev před oficiálním schválení programů ze strany Evropské komise.

"Je v zájmu ČR, aby v odůvodněných případech bylo možné vyhlašovat výzvy k předkládání projektových záměrů ještě před oficiálním schválením programů komisí, a to zejména v oblastech, jako je školství nebo ochrana ovzduší. Aby toto bylo možné, nastavili jsme odpovídající metodické podmínky," uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodních vztahů na MMR, která na jednání zastupovala Českou republiku. Zrychlený formát výzev by se mohl týkat například kotlíkových dotací v programu Životní prostředí či podpůrných šablon v oblasti školství v programu Jan Amos Komenský.

Na programu jednání byly také nové trendy při přípravě programů a výměna zkušeností z nastavování Dohody o partnerství v jednotlivých státech. Ve fázi vyjednávání Dohody a programů se ČR v rámci EU nachází v první třetině členských států. Ze zemí V4 je Česká republika dokonce na prvním místě, a to především díky včasné přípravě a neformální spolupráci s Evropskou komisí. Dohoda byla formálně odeslána do Bruselu v polovině prosince loňského roku a do současnosti bylo předloženo osm z celkem devíti programů. Program Rybářství byl odeslán do komise začátkem toho týdne. Zaslání zbývajícího programu Spravedlivá transformace do Bruselu se očekává do 16. března.

S blížícím se předsednictvím Rady EU chce Česko zahájit debatu s dalšími státy Evropské unie o budoucí podobě politiky soudržnosti. Cílem je ukázat přínosy a význam fondů EU pro všechny regiony, nejen ty nejchudší, a zajistit, aby z těchto zdrojů bylo možné čerpat podporu i v dalších letech. Za 20 let své historie evropské fondy politiky soudržnosti opakovaně dokázaly, že se osvědčily a fungují. Všechny evropské fondy, iniciativy a programy pro období 2021-2027 jsou přehledně znázorněny na letáku zde.

Kontakt:

Igor Záruba

manažer speciálních projektů ČTK

zaruba@ctk.cz

Klíčová slova ČR-Maďarsko-EU-diplomacie-finance-ČTK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.