Europoslanci: Evropa musí myslet na mladé lidi bez práce

Marco Zanni na plenárním zasedání o bezpečnosti v Evropě a ruské vojenské hrozbě pro Ukrajinu v jednacím sále Evropského parlamentu. Štrasburk, 16.2.2022

Marco Zanni na plenárním zasedání o bezpečnosti v Evropě a ruské vojenské hrozbě pro Ukrajinu v jednacím sále Evropského parlamentu. Štrasburk, 16.2.2022

Mladí lidé v Evropě čelí kvůli krizi, kterou zapříčinila pandemie covid-19, celé řadě problémů. Hospodářský pokles ve státech sedmadvacítky způsobil, že mnoho lidí ztratilo práci a zejména mladší ročníky se častěji ocitají v nejistých zaměstnáních, pracují na dobu určitou či na částečný úvazek a jsou bez úspor.

Europoslanci proto opakovaně vyzvali Evropskou komisi a členské země EU, aby se více zaměřily na potíže této skupiny obyvatel a stanovily si boj proti nezaměstnanosti mladých jako svou prioritu. Hlasovalo 692 europoslanců, příslušný návrh usnesení prošel ve středu poměrem 580:57:55.

Přijatá rezoluce vychází ze skutečnosti, že se pandemie covid-19 negativně podepsala na pracovní a sociální situaci mladých lidí v Evropě. Kvůli uzavření ekonomik a sociální izolaci řada z nich přišla o práci, přestala se vzdělávat nebo se účastnit odborné přípravy a ztratila také možnosti osobního rozvoje. Statistiky ukazují, že míra nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě nyní dosahuje 15,9 procenta, což dvaapůlkrát přesahuje obecnou míru nezaměstnanosti. Další čísla pak poukazují na to, že mladí lidé v důsledku pandemie stále častěji sahají po nejisté práci a více pracují na dobu určitou či částečný závazek. V dočasném zaměstnání v celé EU tak pracuje 43,8 procenta mladých lidí. I to jsou důvody, proč patří mezi rizikové skupiny, které jsou kvůli snížení příjmů v důsledku krize způsobené covidem ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v září loňského roku navrhla, aby se rok 2022 stal Evropským rokem mládeže. Kromě symbolického významu by to byla příležitost zamyslet se nad perspektivami mladých lidí a v případě potřeby provést změny v evropských i národních politikách nebo představit legislativní návrhy, které by mladé generaci nabídly nové šance.

Mladí lidé a dopad koronavirové pandemie na jejich zaměstnanost jsou častým tématem také Evropského parlamentu. Ten naposledy tento týden přijal usnesení, ve kterém vyzval k větší podpoře právě této věkové skupiny. Členské státy by podle europoslanců měly do zaměstnanosti mladých lidí investovat dostatečné zdroje, které jsou za tímto účelem vyčleněny v unijních fondech (především v Evropském sociálním fondu+). Měly by také plně využívat všechny stávající iniciativy, předně posílenou záruku pro mladé lidi, evropský dialog s mládeží, studentský výměnný program Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity, který pomáhá mladým lidem zapojit se do veřejně prospěšných projektů v zahraničí nebo v jejich domovské zemi.

Duševní zdraví a nízká motivace

Aktuální ekonomické prognózy předpovídají, že po pandemii přijde hospodářské oživení. Podle statistik, se kterými kalkulují evropské instituce, se v letech 2022 a 2023 očekává vznik až 3,4 milionu nových pracovních míst. Europoslanci jsou přesvědčení, že je nezbytné zajistit, aby se těchto nových pracovních příležitostí účastnili také mladí lidé.

"Velkou výzvou obecně je digitalizace. V digitálním světě by neměl nikdo stát stranou a všechny generace by měly mít možnost se vzdělávat. Digitální gramotnost by podle mého názoru měla být součástí školních osnov, protože bez digitálních dovedností se ve 21. století už nikdo neobejde,“ uvedla česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová (Renew Europe, nezávislá za ANO), která se tzv. novým dovednostem na trhu práce dlouhodobě věnuje.

"Nesmíme zapomínat ani na to, že během pandemie se výrazně zhoršilo také duševní zdraví mladých lidí a citelně se snížila jejich motivace jít si za svými profesními sny. Máme informace o tom, že v několika členských státech EU se problémy související s duševním zdravím zdvojnásobily a stále více mladých lidí ve věkové skupině 18 až 34 let je ohroženo depresí. O příčině není pochyb, mohou za to nedostatečné pracovní, finanční a vzdělávací vyhlídky, dále pak samota a společenská izolace,“ poukazuje na další problém europoslankyně Dlabajová, která v roce 2014 založila projekt motivačních stáží pro mladé lidi s názvem PročByNe?. Poskytuje mladým lidem možnost dvoutýdenního stínování úspěšných a inspirativních lidí z řad podnikatelů, manažerů, politiků, diplomatů nebo mistrů řemesel a kreativců. "Mladí lidé si mohou vyzkoušet svou profesi snů, a získat tak motivaci dokázat něco podobného jako jejich mentoři. Od jeho začátku prošlo projektem více než sedm desítek lidí, kteří díky němu našli chuť na sobě více pracovat a rozvíjet se. Řadě z nich změnil projekt život,“ dodala.

Kontakt:

Igor Záruba

manažer speciálních projektů ČTK

zaruba@ctk.cz

PROTEXT

Klíčová slova ČR-EU-zaměstnanost-zdraví-koronavirus-hospodářství

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.