Maxová: Myšlenka dobrá, ale provedení slabší

Nezávislá europoslankyně Radka Maxová

Nezávislá europoslankyně Radka Maxová

Konferenci o budoucnosti Evropy považuje členka pracovní skupiny Zdraví v plénu tohoto projektu za velmi povedenou. Horší je to s tím, jak se informace o této masové debatě k lidem dostává a jak se daří do ní občany zapojovat. Jistou šanci připisuje českému předsednictví v EU.

Europoslankyně Radka Maxová oceňuje myšlenku vést širokou diskusi o směřování a prioritách společenství napříč všemi členskými státy. "To, že chceme zapojit politiky, že je chceme propojit s lidmi z jednotlivých zemí, to se mi líbí hodně… Pravdou ale je, že nejsem moc šťastná z toho, jak to vše probíhá. Myslím, že jsme ustrnuli v bruselské vyjednávací bublině a že se nám celou věc nedaří dostat mezi občany," vadí Radce Maxové.

Co se nevede jinde v EU, nedaří se o to více v euroskeptické České republice. "Tedy tam, kde lidé o EU nezajímají. Je tu přitom příležitost, jak se dozvědět o unii o něco více. Aby lidé zjistili její výhody, co z ní mohou vytěžit. To se k našim občanům nedostává," kritizuje europoslankyně.

S kolegy, s nimiž se potkává na evropské úrovni, se proto obrátili na státní tajemnici pro evropské záležitosti při úřadu vlády Milenu Hrdinkovou, jestli by bylo možné konferenci ještě nějak zpropagovat. "Mysleli jsme třeba na nějakou reklamu v televizi, aby se lidé o této akci dozvěděli a případně se do ní zapojili," vysvětluje Maxová. Podle ní je nezbytné, aby se k občanům dostala informace, že se něco děje, proč se to děje – a že k tomu mohou připojit vlastní názor.

"To je první fáze. V druhé půjde o to, co se stane se získanými podněty, jaké z toho vzejdou závěry. K čemu se EU zaváže, jak bude případné změny prezentovat a jakým směrem je povede. Není to chyba České republiky, že to celé lidi poněkud míjí. Také jiné státy mají potíže, jak občany oslovit. Tady vzniká úkol pro nás, co jsme v pracovních skupinách pléna, abychom se zapojili a ovlivnili jak zbývající směřování, tak práci se výsledky konference," upozorňuje Maxová.

Za pomyslný lakmusový papírek, co je správně a co ne, má rodinu a další nejbližší okolí. "Od nich se dozvídám, zda někdo něco zachytí. Myslím, že lidé, kteří se o EU aktivně nestarají, nejsou konferencí nijak dotčeni," shrnuje europoslankyně.

V českém předsednictví v Radě EU vidí šanci, jak celé záležitosti přeci jen pomoci. "Francouzské předsednictví je v otázce Konference o budoucnosti Evropy ambiciózní, ale většina závěrů nebude v době jeho trvání uzavřena, natož uvedena do života. Byla bych velmi potěšena, kdyby část této agendy spadla na navazující české předsednictví, jež by možná ještě část předalo i následnému švédskému předsednictví. V tom smyslu, že tam byly dobré nápady a podněty – a my jsme je uzavřeli takovýmto způsobem. Včetně apelu 'pojďme s tím takto pracovat', ať s tím Evropská komise něco udělá," říká Radka Maxová, která působí po odchodu z hnutí ANO jako nezávislá ve frakci Progresivní aliance socialistů a demokratů v EP.

Video: https://www.youtube.com/embed/KQe5cWHRQ6A

Kontakt:

Igor Záruba

manažer speciálních projektů ČTK

zaruba@ctk.cz

Klíčová slova ČR-EU-diplomacie-společnost-ČTK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.