Lokální komunity se nebojí mluvit o změnách smluv o EU

Konference o budoucnosti Evropy (CoFoE)

Konference o budoucnosti Evropy (CoFoE)

Úspěch Konference o budoucnosti Evropy závisí na geografickém záběru, hloubce debaty a odpovídajícímu vyhodnocení jejích závěrů, upozorňují na portálu EURACTIV.com různí evropští hráči.

Sandro Gozi (Renew, Francie), europoslanec a jeden z aktérů konference, je přesvědčen, že čím širší diskuse, vyšší účast občanů, intenzívnější iniciativy a větší záběr akcí, tím silnější bude šance na lepší zhodnocení tohoto výjimečného procesu. “Je jasné, že Konference o budoucnosti Evropy bude úspěšná a efektivní jen tehdy, když ji povedeme na lokální úrovni po celé Evropě. A to kdekoli, kde bude žít i jediný občan, jenž se zajímá o EU,” uvedl.

Konference o budoucnosti Evropy (CoFoE) je dobrovolný unijní experiment, v němž jsou obyvatelé členských států přizváni k tomu, aby se podíleli na vytváření příští politiky unie. Lidé se mohou zapojit několika způsoby: 800 náhodně vybraných se zapojilo do práce čtyř občanských panelů, z nichž vycházejí doporučení pro plenární zasedání CoFoE v lednu a únoru tohoto roku.

Za druhé, organizátoři připravili mnohojazyčnou digitální platformu, do níž se může každý přihlásit a sdílet tam své myšlenky, postřehy a výtky k EU. Zároveň pořádají místní akce, související s konferencí.

A do třetice organizují samy členské země národní panely, jež mají opět sloužit ke shromažďování nápadů. Názory z digitální platformy a národních panelů jsou rovněž předmětem práce pléna konference.

Když reformy, tak pořádné

Právě lokální skupiny dávají najevo chuť na skutečně ambiciózní reformy. V centru pozornosti občanů jsou zejména bezpečnost, migrace, klima, podmínky zaměstnanců a právo v EU. Zastánci celého projektu věří, že experiment povede k nastolení nové fáze demokracie, založené na větší transparentnosti.

Chorvatská eurokomisařka a místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuica, která vede tým komise v CoFoE, označila probíhající dění jako “vznik nové evropské veřejné sféry”.

Portál EURACTIV nicméně informoval, že se tento pokus dosud těší minimálnímu zájmu ze strany médií a multijazyčná platforma přilákala jen málo účastníků. Na vině má být nerovnoměrná propagace projektu v jednotlivých státech.

Důležitým zastáncem CoFoE zůstává Evropský parlament, zajímavé výstupy vzešly z občanských panelů. Zazněly náměty jako výběr unijních legislativců (členů komise) z mezinárodní soupisky, nebo třeba přání, aby se unie vydala cestou kvalifikované většiny o mnohem více hlasování, což by urychlilo rozhodování v EU.

Zdroj: Igor Záruba, speciální projekty ČTK

Klíčová slova ČR-EU-společnost-parlament-ČTK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.