Konference o budoucnosti Evropy z pohledu Dity Charanzové

Místopředsedkyně Evropského parlamentu, europoslankyně za hnutí ANO a členka pléna Konference o budoucnosti Evropy Dita Charanzová

Místopředsedkyně Evropského parlamentu, europoslankyně za hnutí ANO a členka pléna Konference o budoucnosti Evropy Dita Charanzová

Evropská bublina se otevřela. Máme tady obrovskou debatu, do níž se zapojili jak ti, co se v EU pohybují a dělají evropskou agendu, tak ti, kdo nestudovali evropskou integraci. Aby řekli, co jim tam připadá dobře a co se má naopak dělat jinak. To je to nejdůležitější, říká členka pléna konference.

Místopředsedkyně Evropského parlamentu, europoslankyně za hnutí ANO a členka pléna Konference o budoucnosti Evropy Dita Charanazová považuje spuštění diskuse o tom, jakou lidé chtějí mít EU a jakou nikoli, za skvělou příležitost a unikátní záležitost v jednom.

“Z pohledu České republiky, která je velmi euroskeptická a kde se lidé o EU nezajímají, to vidím jako mimořádně důležité. Jde o to, rozhýbat tu část populace, která evropské věci nesleduje, aby se do této diskuse zapojila,” zdůrazňuje Charanzová.

Dosavadní zkušenosti z průběhu projektu, který už má za sebou ustavující a jedno pracovní jednání pléna a dvě ze tří diskusí každého ze čtyř tematických občanských panelů, hodnotí kladně. “Je opravdu fajn vidět, že se zapojují náhodně vybraní čeští panelisté a přicházejí od nich nápady, o kterých bych si jako politik ani nemyslela, že by jejich provedení chtěli lidé po Bruselu. Na nás potom bude, abychom to vše dali v další fázi dohromady a udělali z toho nějaký smysluplný závěr,” říká Dita Charanzová.

V plénu pracuje ve skupině pro digitální transformaci, která nabyla na významu právě v souvislosti s pandemií covid-19 a s tlakem na nové, distanční a bezpečné, formy komunikace. “Digitalizace je součástí našeho života a souvisí s ní celá řada témat a připomínek. Řešíme například dezinformace nebo bezpečnost internetu pro děti a mladistvé. Je to hodně o legislativě, o regulaci velkých technologických společností. O pravidlech nakupování v e-shopech v Evropě a mimo ni,” vypočítává Charanzová.

Jak už zmínila, nejdůležitější bude zpracování dostupných nápadů, postřehů a připomínek, čili následná implementace. “Budou s tím spojena velká očekávání, protože lidé budou chtít vidět nějaký výsledek. Už jen za tu energii, kterou do toho vložili. A bude nutná debata se členskými státy EU, protože očekávám, že přijde na záležitosti, jež si vyžádají změnu smluv o EU. K tomu bude nezbytná politická vůle. I proto jsou do diskuse zapojeni členové národních parlamentů,” připomíná Charanzová.

Skutečnost, že se pomyslná “evropská bublina” otevřela pro občany, považuje i za důsledek určitého ponaučení. “Když se podíváme zpětně na brexit, lidé měli dojem, že za ně rozhoduje někdo jiný v Bruselu, možná i nějaký jiný stát. Výsledkem bylo pojetí, že Velká Británie nemá dostatečný vliv na chod unie. Teď na to reagujeme tím, že tady máme obrovskou debatu, do níž se zapojili jak ti, co se v EU pohybují a dělají evropskou agendu, tak ti, kdo nestudovali evropskou integraci. Aby řekli, co jim tam připadá dobře a co se má naopak dělat jinak. To je to nejdůležitější,” shrnuje místopředsedkyně EP a členka pléna Konference o budoucnosti Evropy Dita Charanzová.

Co je plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy

Plenární zasedání konference se skládá ze 108 poslanců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady EU (dva z každého členského státu) a tří členů Evropské komise, jakož i 108 zástupců všech vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, a z občanů. 108 občanů diskutuje o nápadech vycházejících z panelových diskusí evropských občanů či mnohojazyčné platformy: 80 zástupců z panelových diskusí evropských občanů, z nichž alespoň jedna třetina bude mladší 25 let, a 27 z panelových diskusí jednotlivých členských států či akcí spojených s konferencí a předseda Evropského fóra mládeže.

Dále se účastní 18 zástupců Výboru regionů a 18 zástupců Hospodářského a sociálního výboru, šest volených zástupců regionálních orgánů a šest volených zástupců místních orgánů, 12 zástupců sociálních partnerů a osm zástupců občanské společnosti. V případech, kdy se diskuze dotýkají úlohy EU na mezinárodní scéně, musí být přizván vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Rovněž mohou být osloveni zástupci klíčových zúčastněných subjektů. Plenární zasedání konference musí respektovat genderovou vyváženost.

Diskuze jsou tematicky strukturovány na základě doporučení z panelových diskusí evropských občanů a příspěvků získaných z vícejazyčné digitální platformy. Platforma je jediným místem, kde budou shromažďovány, analyzovány a zveřejňovány příspěvky ze všech akcí souvisejících s konferencí. Plénum předloží své návrhy výkonné radě konference, která vypracuje zprávu v plné součinnosti a transparentnosti s plenárním zasedáním. Zpráva bude zveřejněna na vícejazyčné digitální platformě www.futureu.europa.eu .

Klíčová slova ČR-EU-společnost-parlament-ČTK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.