Huawei a UNESCO realizují v Africe projekt digitálních vzdělávacích systémů

V rámci tříletého projektu budou vytvořeny online vzdělávací platformy pro Ghanu, Etiopii a Egypt

Na online setkání 25. listopadu oznámily UNESCO a společnost Huawei zahájení implementační fáze projektu Technologiemi podporované otevřené školy pro všechny (Technology-Enabled Open Schools for All – TeOSS) v Ghaně, Etiopii a Egyptě.

V souladu s cílem OSN SDG4 bude TeOSS sloužit jako základ pro digitální transformaci vzdělávacího sektoru a podpoří tři členské státy UNESCO při budování odolných vzdělávacích systémů, které jsou schopny přestát globální krize, jako je COVID-19. Vyhodnocení výsledků projektu pomůže stanovit strategie a modely pro rozšíření TeOSS na národní úrovni a pro rozšíření projektu do dalších afrických zemí s cílem podpořit integraci ICT do výuky a učení.

Kromě propojení škol budou projekty TeOSS v Ghaně, Etiopii a Egyptě poskytovat školení pro učitele a studenty v používání digitálních nástrojů, vytvářet online platformy pro propojení školního a domácího vzdělávání a vyvíjet digitální učební plány, ke kterým lze přistupovat na dálku bez dozoru. Cílem projektu je pomoci žákům stát se sebevědomými digitálními občany, kteří se dokáží samostatně pohybovat ve virtuálním světě, a vybavit učitele dovednostmi potřebnými k využívání stávajících i nových digitálních nástrojů pro dosažení co nejlepších výsledků výuky.

„Účelem projektu je otestovat modely školního vzdělávání, které mohou okamžitě reagovat na nové výzvy způsobené pandemií, a také využít technologie, které pomohou při vývoji budoucích modelů školního vzdělávání," uvedla Stefania Giannini, náměstkyně generálního tajemníka UNESCO pro vzdělávání. „Je definován modelem digitální školy, která zpřístupňuje programy všem žákům, ať už v době krize, nebo mimo ni. Jde o překonání současné situace a otevření nového horizontu výuky a učení."

Projekty TeOSS, které byly naplánovány v úzké spolupráci s vládami Ghany, Etiopie a Egypta v souladu s jejich stávajícími národními strategiemi, byly vyvinuty tak, aby odpovídaly specifickým místním potřebám.

V Egyptě byl pro učitele a studenty ve školách K12 vytvořen rámec dovedností v oblasti ICT. Odborníci na vývoj digitálních kurzů a učitelé základních a středních škol budou proškoleni a bude zřízeno Národní centrum distančního vzdělávání, které budou moci využívat pedagogové po celé zemi, aby byla zajištěna kontinuita profesního rozvoje.

„Nový egyptský vzdělávací systém 2.0 klade důraz na integraci technologií do vzdělávacího procesu pomocí mnoha digitálních vzdělávacích zdrojů a platforem, aby byla zajištěna dostupnost vzdělávání pro každého a byla dosažena kvalita výuky," uvedl Dr. Reda Hegazy, náměstek ministra pro záležitosti učitelů na Ministerstvu školství a technického vzdělávání v Egyptě. „Role učitele se přesunula od poskytovatele informací k roli průvodce a facilitátora vzdělávacího procesu prostřednictvím digitálních vzdělávacích zdrojů."

Projekt TeOSS v Etiopii se zaměří na vybudování infrastruktury ICT pro připojení pilotních škol, školení učitelů a studentů a vybudování systému řízení výuky integrovaného s platformou pro vzdělávání učitelů.

„Etiopie si velmi dobře uvědomuje potřebu ICT a digitalizace v našem budoucím školském systému, aby bylo možné poskytovat kvalitní a inkluzivní vzdělávání spravedlivě pro všechny, bez jakéhokoli narušení, jak je stanoveno v našem novém plánu pro sektor vzdělávání," uvedl Dr. Fanta Mandefiro z etiopského ministerstva školství. „Tento projekt je v dokonalém souladu s našimi aspiracemi a aktivitami našich programů a iniciativ pro využití digitálního obsahu v našem vzdělávacím systému."

V Ghaně je kladen důraz na vytváření digitálního obsahu pro všechny předměty a na poskytování školení pro učitele a studenty na základních a středních školách. V rámci projektu bude také vytvořeno elektronické úložiště, do kterého budou moci učitelé nahrávat obsah a ke kterému budou mít žáci přístup online i offline bez jakéhokoli dohledu.

„S potěšením konstatuji, že tato iniciativa UNESCO-HUAWEI navazuje na již existující partnerství a spolupráci s našimi národními institucemi, zejména s CENDLOS, což je instituce pověřená ghanskou vládou k usnadnění integrace informačních a komunikačních technologií do vzdělávacího systému," řekl Dr. Yaw Osei Adutwum, ministr školství Ghany.

TeOSS je v souladu s doménou Tech4Edu iniciativy společnosti Huawei pro digitální začlenění TECH4ALL, jejímž cílem je zvýšit rovnost a kvalitu vzdělávání pomocí technologií.

„Digitální platformy, které budou vytvořeny na základě iniciativy TeOSS, znamenají, že vzdělávání se nikdy nemusí zastavit – ať už budoucnost přinese cokoli," řekl Kevin Zhang, CMO ICT infrastruktury společnosti Huawei. „Společnost Huawei je plně odhodlána spolupracovat s UNESCO, vládami a všemi zúčastněnými stranami na realizaci úspěšných, udržitelných a rozšiřitelných projektů."

Projekt TeOSS a partnerství, která jej budou realizovat, mají zásadní význam pro digitalizaci vzdělávání a zajištění spravedlivého a inkluzivního přístupu k možnostem celoživotního vzdělávání pro všechny.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1700127/Technology_enabled_open_schools_for_all.jpg

KONTAKT: Sing-wen Šen, shenxingwen@huawei.com

Klíčová slova Čína-komunikace-vzdělání-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.