Callaway Golf a Spalding Sports urovnaly spor o značky

Společnosti Callaway Golf Company (NYSE: ELY) a Spalding Sports Worldwide, Inc., dnes společně oznámily, že spor o obchodní značku, v němž v roce 1998 Callaway Golf podala žalobu proti společnosti Spalding u okresního soudu USA v Santa Ana ve státě Kalifornie, byl urovnán vzájemnou dohodou stran. V žalobě Callaway Golf obvinila Spalding, že zneužívá obchodní známky a pověst značky společnosti Callaway Golf a že činila klamná tvrzení pokud jde o lepší výkon při prodeji golfových míčků Spalding - Top Flite "System C" ball - o nichž se tvrdilo, že fungují obzvlášť dobře s dřevěnými holemi Big Bertha(R) společnosti Callaway Golf. Aniž by připustila jakékoli právní pochybení, společnost Spalding souhlasí s tím, , že stáhne míčky spolu se spornými propagačními a reklamními materiály z trhu. Všechny ostatní podmínky urovnání jsou důvěrné.

"Když mě oslovil současný management Spaldingu s velmi rozumným návrhem, abychom už nechali ty zmatky za námi, uvědomil jsem si moudrost té myšlenky, uvedl Ely Callaway, předseda představenstva a CEO společnosti Callaway Golf. "Domníváme se, že urovnání napraví problém, který jsme pociťovali, a přiměřeně ochrání naši společnost, naše zákazníky a naše akcionáře. Při pohledu do budoucna myslím, že existuje mnoho věcí, o kterých naše společnosti mohou jednat a které jsou pozitivní a vzájemně prospěšně," uvedl Callaway.

"Spalding se nyní zaměřuje na své celosvětové značky golfových míčků - Top Flite a Strata - a nevidí žádnou potřebu držet se některých minulých rozhodnutí, která možná rozptýlila pozornost věnovanou těmto značkám, " uvedl Edwin L. Artzt, předseda představenstva společnosti Spalding Sports Worldwide. "Jsme šťastni, že zanecháme tohoto sporu a dalšího zdržování od práce."

Další informace o společnosti Callaway Golf Company najdete na webové stránce na adrese

www.callawaygolf.com.

Další informace o společnosti Spalding Sports Worldwide najdete na její webové stránce na adrese

www.topflite.com a www.spalding.com.

ots Original Text Service: Callaway Golf Company

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontak: Larry Dorman, Steve McCracken, nebo Krista Mallory, (USA) 760-931-1771, všichni Callaway Golf Company

Webová stránka: http://www.topflite.com

Webová stránka: http://www.spalding.com

Webová stránka: http://www.callawaygolf.com

Klíčová slova Callaway Golf-Spalding

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Sport

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.