Řešení globálních výzev prostřednictvím otevřenosti a důvěry v technologie

Společnost Huawei dnes uspořádala online konferenci TrustInTech Summit 2021 na téma „Globální spolupráce pro sdílenou hodnotu".

Akce se zúčastnili lídři z celého světa, včetně Neila Bushe, předsedy nadace George H.W. Bush Foundation for US-China Relations, Pascala Lamyho, bývalého generálního ředitele WTO, nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2018 Williama Nordhause, zástupce generálního tajemníka ASEAN J.E. Satvindera Singha, velvyslance NASA pro sluneční soustavu Derricka Pittse a Chou Ťin-lunga, senior viceprezidenta společnosti Huawei a prezidenta Huawei Digital Power.

Účastníci uznali, že lidstvo vstoupilo do éry, v níž se zájmy, osudy a budoucnost vzájemně prolínají, a vyzvali ke koordinovanému úsilí při řešení společných problémů. „Musíme zmírnit deglobalizaci, aby se náš svět nestal ještě horším místem," poznamenal Pascal Lamy.

Boj proti změně klimatu je dnes celosvětově sdílenou misí a mnoho zemí se zavázalo k zavedení opatření na snížení emisí uhlíku. William Nordhaus uvedl, že vlády by měly zvýšit investice do nízkouhlíkových technologií a výzkumu.

Chou Ťin-lung dále uvedl: „Díky inovacím v oblasti výroby čisté energie, digitalizace energetiky, elektrifikace dopravy, zelené ICT infrastruktury a integrované inteligentní energetiky spolupracujeme s globálními zákazníky a partnery na budování nízkouhlíkových domů, továren, školních areálů, vesnic a měst."

K 30. září 2021 pomohla společnost Huawei Digital Power zákazníkům vyrobit 443,5 miliardy kWh zelené energie a ušetřit 13,6 miliardy kWh elektřiny. To odpovídá snížení emisí uhlíku o 210 milionů tun a výsadbě 290 milionů stromů.

Účastníci upozornili, že geopolitika by neměla stát v cestě technologické spolupráci a inovacím. Neil Bush vyjádřil své obavy z rostoucího globálního oddělování: „Mnozí přijímají nebezpečnou mentalitu nulového součtu, která odporuje zdravému rozumu. Čínský úspěch neubírá na našem úspěchu a naopak." Dodal: „Zejména v oblasti technologií můžeme při spolupráci Číny a Spojených států inovovat zásadním a revolučním způsobem."

Mezinárodní výzkumná spolupráce přinesla vědecký pokrok. Dr. Derrick Pitts upozornil na spolupráci sedmi zemí v rámci iniciativ International Brain Initiative či Thirty Meter Telescope a několika dalších projektů mezinárodní vědecké spolupráce. Zdůraznil, že věda nejlépe vzkvétá v prostředí, které podporuje rozmanitost a partnerství napříč obory.

Satvinder Singh na summitu vystoupil se závěrečným projevem, v němž vysoce ocenil klíčovou roli, kterou soukromé společnosti, jako je Huawei, hrají v inkluzivním a udržitelném hospodářském oživení v celé oblasti ASEAN i mimo ni.

KONTAKT: Huawei Corporate Comms, Corporate.comms@huawei.com

Klíčová slova Čína-elektronika-počítače-trendy-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.