Společnost Mary Kay Inc. a nadace Mary Kay Ash Foundation se dále zavazují k prevenci a eliminaci genderově podmíněného násilí ve světě

Vesna Jaric

Vesna Jaric

Melinda Foster Sellers Ryan Rogers Michelle Nunn

Závazek k akční koalici iniciativy Generace rovnosti proti genderově podmíněnému násilí a obnovené partnerství se Svěřeneckým fondem OSN pro ukončení páchání násilí na ženách a organizací CARE podtrhují poslání značky chránit ženy a dívky po celém světě

V souvislosti s nadcházejícím Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, který zahajuje 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí, společnost Mary Kay Inc. a nadace Mary Kay Ash Foundation ve středu oznámily obnovení společného závazku k prevenci a odstranění genderově podmíněného násilí tím, že se připojily k akční koalici iniciativy Generace rovnosti proti genderově podmíněnému násilí. Tento závazek, který organizace zveřejnily během nedávného fóra s názvem Generace rovnosti OSN v Paříži, je jen posledním krokem, který tato slavná kosmetická značka a její charitativní odnož učinily v zájmu zlepšení života žen na celém světě.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20211124005749/en/

Akční koalice proti genderově podmíněnému násilí, kterou vedou mimo jiné Subjekt OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen (UN Women) a Svěřenecký fond OSN pro ukončení páchání násilí na ženách (Svěřenecký fond OSN), je mocné globální hnutí, které mobilizuje vlády, mezinárodní organizace, filantropické organizace a soukromý sektor, aby podpořilo transformační pokrok při odstraňování genderově podmíněného násilí prostřednictvím čtyř konkrétních opatření:

● Vytváření příznivého prostředí v oblasti politiky, práva a zdrojů.

● Rozšiřování preventivních programů na bázi faktických poznatků.

● Rozšíření komplexních, dostupných a kvalitních služeb pro postižené osoby.

● Zpřístupnění a posílení autonomních organizací vedených ženami a organizací zabývajících se právy žen, aby mohly uplatňovat své odborné znalosti.

Cílem akční koalice iniciativy Generace rovnosti proti genderově podmíněnému násilí je mimo jiné dosáhnout toho, aby do roku 2026 žilo o 550 milionů žen a dívek více v zemích, kde platí zákony a politiky zakazující všechny formy genderově podmíněného násilí na ženách a dívkách. Během fóra se organizace UN Women zavázala, že posílí podporu a financování organizací zabývajících se právy žen tím, že ve spolupráci s partnery zajistí granty v minimální výši 100 milionů USD, které budou v příštích pěti letech přiděleny prostřednictvím Svěřeneckého fondu OSN pro ukončení páchání násilí na ženách (Svěřenecký fond OSN).

„Genderově podmíněné násilí je globálně naléhavým problémem,“ řekl Ryan Rogers, investiční ředitel společnosti Mary Kay Inc. a viceprezident správní rady nadace Mary Kay Ash FoundationSM. „Násilí, kterému jsou vystaveny ženy a dívky, je značně podhodnocené. Odhaduje se, že každá třetí žena a každá čtvrtá dospívající dívka je obětí fyzického nebo sexuálního násilí ze strany intimního partnera. Musíme jednat hned. Od roku 2000 poskytla nadace Mary Kay Ash Foundation azylovým domům pro oběti domácího násilí více než 58 milionů dolarů. Náš závazek vůči akční koalici proti genderově podmíněnému násilí nám umožní tuto pomoc poskytnout ještě více lidem.“

„Od roku 1963 se společnost Mary Kay zavázala zlepšovat životy dívek a žen na celém světě,“ řekla Melinda Foster Sellers, ředitelka pro styk s veřejností společnosti Mary Kay Inc. „Je nám ctí, že se můžeme připojit k vládám, soukromému sektoru a nevládním organizacím z celého světa, které mají podobné ambice a zavazují se k prevenci a eliminaci genderově podmíněného násilí. Dosažení skutečné rovnosti změní svět, jak ho známe – investice do žen je nejsilnějším dobrem, které můžeme udělat, abychom dosáhli smysluplné změny.“

Společnost Mary Kay Inc. a nadace Mary Kay Ash Foundation v loňském roce spojily své síly se Svěřeneckým fondem OSN pro ukončení páchání násilí na ženách (Svěřenecký fond OSN) a organizací CARE, dvěma bojovníky za práva žen, ve snaze podpořit svůj celosvětový závazek vymýtit násilí páchané na ženách.

Od roku 1996 podpořil Svěřenecký fond OSN 609 organizací v celkové hodnotě 198 milionů dolarů ve 140 zemích a územích a investoval do inovativních a na důkazech založených řešení vedených občany a do iniciativ, které mění život na národní a místní úrovni. Prostřednictvím partnerství se Svěřeneckým fondem OSN přispěla společnost Mary Kay v roce 2021 v 68 zemích a územích k financování projektů na ochranu žen a dívek, které mění životy.

V roce 2021 si Svěřenecký fond OSN připomíná 25. výročí poskytování grantů, podpory a závazku posilovat občanskou společnost a organizace zabývající se právy žen. U příležitosti svého výročí Svěřenecký fond vyzývá všechny, aby přidali ruku k dílu a připojili se na podporu tohoto účelu prostřednictvím crowdfundingové výzvy #Give25forUNTF25 a zajistili tak občanské společnosti a organizacím zabývajícím se právy žen dlouhodobé a flexibilní financování.

„Svěřenecký fond OSN pro ukončení páchání násilí na ženách, společnost Mary Kay Inc. a nadace Mary Kay Ash Foundation spojily své síly, aby dosáhly ambiciózního cíle udržitelného rozvoje č. 5 a vymýtily násilí na ženách tím, že zajistí dlouhodobé, stěžejní a flexibilní financování organizací zabývajících se právy žen po celém světě, které jako první pomáhají ženám a dívkám, které se staly oběťmi násilí,“ uvedla Vesna Jaric, pověřená pracovnice Svěřeneckého fondu OSN pro ukončení páchání násilí na ženách. „Vzhledem k tomu, že svět stále zažívá četné a souběžné krize spojené s rostoucí mírou násilí páchaného na ženách, které ohrožují pokrok v oblasti práv žen, jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru stejně důležitá jako kdykoli předtím, aby bylo možné dosáhnout trvalých výsledků pro ženy a dívky na celém světě.“

Organizace CARE byla založena v roce 1945 a je mezinárodní humanitární organizací, která po celém světě zachraňuje životy, bojuje proti chudobě, dosahuje sociální spravedlnosti a bojuje za ženy a dívky. Ženy a dívky jsou v centru pozornosti organizace CARE, protože důkazy ukazují, že řešení genderových nerovností je klíčem k účinné reakci na krize, k překonání chudoby a k zajištění důstojného a bezpečného života všech obyvatel naší planety. V roce 2020 uzavřela společnost Mary Kay globální partnerství s organizací CARE, aby podpořila její kampaň pro řešení krizí a závazek vymýtit globální genderově podmíněné násilí, včetně v rámci humanitárního prostředí.

„Není možné, aby ženy a dívky dosáhly rovnoprávnosti, když násilí a sexuální obtěžování každý den ohrožují jejich bezpečnost,“ uvedla Michelle Nunn, prezidentka a generální ředitelka organizace CARE. „Během pandemie COVID-19 se po celém světě výrazně zvýšil počet případů genderově podmíněného násilí, přičemž v některých zemích se počet volání na linky pomoci zvýšil 5krát, jelikož byly ženy izolovány společně s týrající osobou. Mary Kay Inc. a nadace Mary Kay Ash Foundation spolupracují s CARE, aby zajistily snížení rizika genderově podmíněného násilí a poskytly komplexní péči obětem. Během 16 dnů aktivismu žádáme veřejnost, aby se k nám připojila a společně s námi se zasadila o strukturální a sociální změny, které by ukončily násilí páchané na ženách po celém světě.“

Společnost Mary Kay Inc. a nadace Mary Kay Ash Foundation se připojují k obhájcům práv žen na celém světě a oslavují 25. výročí založení Svěřeneckého fondu OSN pro ukončení násilí páchaného na ženách a 75. výročí založení organizace CARE.

Celosvětovým tématem kampaně generálního tajemníka OSN UNiTE pro letošních 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí, které budou probíhat od 25. listopadu do 10. prosince 2021, je "Orange the world: Říkáme NE násilí na ženách!"

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová světu ukázala, že svět byznysu zdaleka nepatří jen mužům, a před 58 lety založila svou vlastní kosmetickou společnost. Měla přitom tři cíle: nabídnou ženám více pracovních příležitostí, vyrábět neodolatelné produkty a udělat svět lepším místem. Její sen se postupem času proměnil v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Společnost Mary Kay investuje do vědy, která za krásou stojí, a vyrábí špičkové přípravky pro péči o pleť, kosmetiku, doplňky stravy či parfémy. Snaží se také posilovat postavení žen a jejich rodin prostřednictvím partnerství s organizacemi z celého světa, zaměřuje se na podporu výzkumu rakoviny, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a motivuje děti, aby šly za svými sny. Původní vize Mary Kay Ashové stále září. Více informací najdete na stránkách MaryKay

O nadaci Mary Kay Ash FoundationSM

Nadace Mary Kay Ash Foundation, která se řídí snem Mary Kay Ashové obohatit životy žen na celém světě, získává a poskytuje finanční prostředky na průlomový výzkum zaměřený na nalezení léku proti nádorovým onemocněním postihujícím ženy a na potlačování domácího násilí na ženách. Od roku 1996 přispěla nadace Mary Kay Ash Foundation více než 80 miliony dolarů organizacím, které se zasazují o plnění jejího dvojího poslání. Kromě toho nadace podporuje osvětové iniciativy, komunitní programy a zasazuje se o legislativu, která zajišťuje zdraví a bezpečí žen. Společně můžeme zlepšit svět pro ženy. Chcete-li se dozvědět více o možnostech vzdělávání, propagace, dobrovolnictví a dárcovství a připojit se k životně důležité práci na podporu a posílení postavení žen, navštivte marykayfoundation.org, najděte nás na Facebooku a Instagramu nebo nás sledujte na Twitteru.

O Svěřeneckém fondu OSN pro ukončení páchání násilí na ženách

Svěřenecký fond OSN pro ukončení páchání násilí na ženách (Svěřenecký fond OSN), který jménem systému OSN spravuje organizace UN Women, je jediným celosvětovým grantovým mechanismem, který je určen výhradně na vymýcení všech forem násilí na ženách a dívkách. Za 25 let své existence podpořil 609 organizací a investoval do inovativních a na důkazech založených řešení a projektů vedených občany, které změnily životy mnoha lidí. Financované projekty se zaměřují na prevenci násilí, implementaci zákonů a opatření k řešení a vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách a na zlepšení dostupnosti základních služeb pro oběti násilí. Více informací najdete na untf.unwomen.org a sledujte nás na Facebooku, Instagramu a Twitteru.

O společnosti CARE

Organizace CARE, která byla založena v roce 1945 vytvořením společnosti CARE Package®, je přední humanitární organizací bojující proti celosvětové chudobě. CARE má více než sedm desetiletí zkušeností s poskytováním pomoci v krizových situacích. Naše pohotovostní zásahy se zaměřují na potřeby nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, zejména dívek a žen. V loňském roce CARE působila ve 100 zemích a pomohla téměř 70 milionům lidí na celém světě. Další informace najdete na www.care.org.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211124005749/en/

Kontakty:

Mary Kay Inc.

Oddělení pro styk s veřejností

marykay.com/newsroom

972.687.5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-společnost-zdraví-kosmetika-Mary Kay

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.