Společnost Mary Kay Inc. podporuje mladé podnikatele v řešení genderové rovnosti na pracovišti prostřednictvím výzvy Světové série inovací společně s Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE)

Společnost Mary Kay Inc., která je předním zastáncem posilování postavení a podnikání žen, dnes oznámila svou druhou výzvu tzv. Světové série inovací (WSI) ve spolupráci s organizací Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). Během druhého roku spolupráce s organizací NFTE společnost Mary Kay sponzoruje Světovou sérii inovací NFTE 2021, globální vzdělávací akci, která vede mladé lidi ve věku 13-24 k tomu, aby soustředili kritické myšlení a schopnost řešit problémy na hledání řešení největších problémů, s nimiž se dnešní svět potýká, a na pomoc při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a zároveň při tom rozvíjeli podnikatelské myšlení.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20211104005178/en/

Výzva společnosti Mary Kay Světová série inovací vyzývá mladé lidi z celého světa k předkládání inovativních řešení v rámci cíle udržitelného rozvoje č. 5: genderová rovnost. Tato výzva studenty konkrétně vede k tomu, aby se zamysleli nad tím, jakým způsobem podpořit rovnost na pracovišti a zajistit rovný přístup k rovným příležitostem pro ženy a dívky. Z údajů za celá desetiletí z doby před koronavirem vyplývá vzestup žen v rámci pracovních sil - byť rozdíly v odměňování přetrvávaly - a každoroční nárůst podílu žen na trhu práce. Ztráty pracovních míst v době pandemie se však žen dotkly neúměrně a od roku 2020 je cesta žen k rovnosti pracovních sil ještě náročnější.

„Mary Kay si je vědoma významu podnikání a jeho úlohy v současném světě i v budoucnosti, a proto každý rok investujeme do programů a iniciativ, které pomáhají posilovat postavení žen a dívek na celém světě,“ uvedla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc. „Chceme pomoci nejen poskytnout příležitosti ke vzdělávání, ale také jim pomoci plnit své sny na celém světě. Jsme touto výzvou maximálně nadšeni, protože se pojí s hlavním posláním naší společnosti.“

NFTE je globální vzdělávací nezisková organizace, která se soustředí na to, aby sílu podnikání přiblížila mladým lidem v nízkopříjmových komunitách. Světová série inovací (WSI) zahrnuje výzvy, které jsou podporovány firmami a které řeší cíle udržitelného rozvoje stanovené OSN. V roce 2020 oslovila NFTE na celém světě 100 000 studentů a získala téměř 4 000 účastníků z řad studentů všech oborů, kteří předložili své nápady v rámci výzev WSI, přičemž vůbec první výzvy podporované společností Mary Kay a zaměřené na cíl udržitelného rozvoje č. 12: Odpovědná spotřeba a výroba se zúčastnilo téměř 350 studentů. Třemi vítězi výzvy Mary Kay za rok 2020 se stali:

● První místo: Loop Tee Loop

- Loop Tee Loop je smyčka udržitelných oděvů, která spojuje textilky pracující vyrábějící tkaniny z lyocellu se službami pro sběr a recyklaci oděvů z filipínské Manily.

● Druhé místo: SwagSwap

- SwagSwap je americká sociální síť, která umožňuje bazarovou výměnu oblečení mezi teenagery.

● Třetí místo: Project DBrand

- Project DBrand je jedinečná služba sídlící v USA, která odstraňuje značky z použitých uniforem, aby mohly být použity v rámci upcyklingu.

„Podpora podnikatelského rozvoje mladých lidí je zásadní k tomu, abychom pomohli budovat lepší svět pro příští generace,“ uvedl J. D. LaRock, předseda představenstva a generální ředitel NFTE. „Každým rokem nás soustavně inspirují inovace, které představuje příští nová generace podnikatelů, a těšíme se na všechny ty nové nápady soutěžících v rámci WSI na rok 2021. Společnosti Mary Kay Inc. jsme vděčni za podporu, kterou druhým rokem poskytuje této zásadní globální výzvě s cílem přispět k prosazení rovnosti na pracovišti a zajistit pro ženy a dívky rovný přístup k ekonomickým příležitostem.“

Kromě Světové série inovací podpořila společnost Mary Kay také program NFTE nazvaný Podnikání do každé školy, který studentům v USA i dalších zemích v rámci učebních plánů přibližuje podnikatelskou cestu, a dále v rámci NFTE sponzorovala také Regionální podnikatelské výzvy pro mládež, v nichž studenti představují podnikatelské příležitosti s možností získat v rámci konkurence počáteční kapitál.

Soutěž NFTE Světová série inovací 2021 pořádá nadace Citi Foundation a její součástí jsou výzvy zaštítěné společnostmi Bank of the West, Citi Foundation, Ernst & Young LLP (EY US), Mary Kay, Inc., Maxar Technologies, PIMCO a Saint-Gobain. Výzvy byly zahájeny 15. září s termínem podání do 15. prosince. Hodnocení začíná v lednu 2022. Finalisté budou oznámeni v únoru a vyhlášení vítězů proběhne 31. března.

Další informace o Světové sérii inovací a dalších výzvách najdete na adrese https://innovation.nfte.com

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová světu ukázala, že svět byznysu zdaleka nepatří jen mužům, a před více než 56 lety založila svou vlastní kosmetickou společnost. Měla při tom tři cíle: nabídnou ženám více pracovních příležitostí, vyrábět neodolatelné produkty a zlepšit svět. Její sen se postupem času proměnil v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Společnost Mary Kay investuje do vědy, která za krásou stojí, a vyrábí špičkové přípravky pro péči o pleť, kosmetiku či vůně. Snaží se také posilovat postavení žen a jejich rodin prostřednictvím partnerství s organizacemi z celého světa, zaměřuje se na podporu výzkumu rakoviny, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a motivuje dětí, aby šly za svými sny. S každou další vyrobenou rtěnkou je tato společnost o krok blíže k naplnění vize Mary Kay Ashové. Další informace o společnosti Mary Kay najdete na www.marykayglobal.com

O organizaci NFTE

Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) je celosvětová nezisková organizace, která zajišťuje kvalitní podnikatelské vzdělávání žákům a studentům základních a středních škol ze znevýhodněných komunit a dále vzdělávací programy pro vysokoškoláky i dospělé. NFTE v tomto školním roce osloví 45 000 studentů pomocí programů realizovaných ve 25 státech USA a v dalších 20 zemích. Od svého založení jsme prostřednictvím školních, mimoškolních, vysokoškolských a letních programů nabízených prezenčně i distančně vzdělali více než milion studentů. Další informace o tom, jak podporujeme inkluzivní kapitalismus a budujeme novou generaci podnikatelské diverzity, najdete na adrese www.nfte.com.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20211104005178/en/

Kontakty:

Společnost Mary Kay Inc. Globální oddělení pro styk s veřejností

marykay.com/newsroom (+1) 972-687-5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Společnost Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-kosmetika-společnost-vzdělání-Mary Kay

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.