Provozní licence Alma-TV byla provizorně prodloužena do 1. dubna * Kazašské ministerstvo vyhrožuje, že licenci dále neprodlouží, pokud Metromedia neomezí svou m

Alma-TV, velká soustava kabelové televize v Almaty v Republice Kazachstán, obdržela ve středu 6. března prodloužení své licence k provozu do 1. dubna 2002. Oznámila to včera firma International Telcell Inc. ("ITI"), americký partner společnosti.

ITI je dceřiná společnost v plném vlastnictví Metromedia International Telecommunications Inc. ("MITI"). MITI je dceřiná společnost v plném vlastnictví Metromedia International Group, Inc. (AMEX: MMG) a vlastní 50 procent ZAO Alma-TV prostřednictvím ITI. Alma-TV úspěšně provozuje televizní kabelový systém v Kazachstánu od roku 1994.

V dopise od výboru pro komunikace a informace kazašského ministerstva dopravy a spojů ministerstvo požaduje, aby společnost MITI, zahraniční akcionář v Alma-TV, snížila svůj vlastnický podíl na maximálně 20 procent v souladu s kazašskými zákony o hromadných sdělovacích prostředcích a národní bezpečnosti, které byly přijaty v letech 1998 a 1999. Tento požadavek je podmínkou pro prodloužení licence Alma-TV po 1. dubnu. Jak uvádí ministerstvo, vyžadují zákony z let 1998 a 1999 státní registraci všech mediálních společností, osvědčení pro hromadné sdělovací prostředky a aby zahraniční podíl v registrované společnosti zabývající se hromadnými sdělovacími prostředky nepřesáhl 20 procent.

MITI se domnívá, že Alma-TV není společností hromadných sdělovacích prostředků podle kazašského práva, protože se jedná o systém kabelové televize, který slouží pouze pro přenos programů třetích stran a nevytváří žádné původní pořady. Kazašské právo navíc výslovně neuvádí osvědčení pro hromadné sdělovací prostředky jako jeden z dokladů požadovaných jako součást žádosti o licenci na provoz systému kabelové TV, která neprodukuje původní pořady. Konečně se MITI domnívá, že podle podmínek dvoustranné mezinárodní smlouvy mezi Kazachstánem a Spojenými státy o investicích, je její 50ti procentní podíl v Alma-TV osvobozen od těchto omezení pro zahraniční vlastnictví. V důsledku toho má MITI v úmyslu důsledně bránit rozsah své majetkové účasti v Alma-TV a nehodlá svůj podíl snižovat.

Pokud nebude s ministerstvem dopravy a spojů dosaženo dohody o obnovení licence, existuje stále nebezpečí, že provoz Alma-TV bude po 1. dubnu zastaven, což může ponechat více než šedesát tisíc předplatitelů v Almaty a v almatské oblasti bez služeb kabelové televize.

O Alma-TV

Alma-TV provozuje četné kabelové systémy v hlavním městě Almaty a v okolních oblastech (MMDS a HFC), Aktau, Karaganda a Ust-Kamenogorsk a má k datu 30. září 2001 v Kazachstánu téměř sto tisíc předplatitelů. Síť Almaty je sítí na frekvenci 750 Mhz s kapacitou více než 70 kanálů s optickou páteřní sítí ze tří optických okruhů. Alma-TV nabízí v současnosti více než 60 kanálů ve třech úrovních a udržuje si na trhu silnou pozici ve všech oblastech díky vysoké úrovni služeb, kvalitě signálu a výběru kanálů.

O společnosti Metromedia International Group

Metromedia International Group Inc je globální komunikační a mediální společnost. Společnost vlastní a provozuje firmy v oblasti komunikací a medií ve východní Evropě, v republikách bývalého Sovětského svazu, Číně a na ostatních nově vznikajících trzích prostřednictvím svých dceřiných společností, které jsou v jejím plném vlastnictví, a prostřednictvím společných podniků. To zahrnuje různé druhy telefonních firem včetně provozovatelů celulárních sítí; poskytovatelů síťových služeb na místní, vzdálené i mezinárodní úrovni prostřednictvím optických vláken a satelitních spojení; mezistátní telefonická spojení; pevné bezdrátové místní sítě; bezdrátové a kabelové televizní sítě a širokopásmové sítě; radiové stanice FM; a elektronický obchod.

Tato tisková zpráva může obsahovat jistá očekávaná prohlášení která obsahují určitá rizika a nejistoty. Faktory, které mohou způsobit nebo přispět k takovým rizikům a nejistotám, jsou: všeobecné ekonomické a obchodní podmínky, konkurence, změny v technologii a metodách marketingu a různé další faktory, které nejsou pod kontrolou společnosti. Zahrnuje také takové faktory, které jsou čas od času popsány ve zprávách SEC zaregistrovaných Metromedia International Group, Inc., včetně posledních na formulářích S-3, 10-K a 10-Q. Kontakt: Metromedia International Group, Inc. Marty Cohen, 212/606-4389 (Investor Relations)

Klíčová slova PROTEXT-Metromedia-Alma TV-média-licence

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.